2.3.2022 (18:36) novoluní

"Chceš-li změnit svůj život. Vykroč poprvé jinak."

Každá konjunkce - nov znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.  


Kozoroh je desáté znamení zodiaku. Je houževnatý, pracovitý a pevně odhodlavyšplhat až na vrchol. Jeho vlastnosti symbolicky přebírají také planety, které se v něm v danou chvíli nacházejí. V dnešních dnech se jedná o Venuši a Marse, které se od poloviny února pohybují střídavě ve vzájemné konjunkci vrcholící 3.3.2022 ve spojení s planetou Pluto (od ledna 2008 tranzitující znamením Kozoroha). Jak toto období prožíváme?

Tranzitující Venuše (dárkyně malého štěstí) znamením Kozoroha nás podporuje svými malými dary v míře, v jaké jsme byli schopni přijmout sami sebe na úrovni duše, smyslů, těla a jejich potřeb. Jestli se v zájmu udržení si domnělých materiálních a systémových hodnot (hmotného a intelektuálního majetku) nechováme jinak, než ve skutečnosti potřebujeme. Zda ze strachu z těchto jistot nejsme schopni ubránit se diktátu a manipulaci nastaveného společenského systému. Venuše touží po lásce a hojnosti, má ráda klid a pohodu. Ve znamení Kozoroha se máme tendenci z uměle vyvolaného strachu jejím principům zpronevěřit a nechat se přeformátovat stejně jako hrdinky filmu Stepfordské paničky. A to pouze pro to, aby jsme nepřišli o díl své domnělé sebehodnoty nebo vlastnictví. Venuše tranzitující znamením Kozoroha nás přezkušuje v procesu navazování vztahů s ostatními, kteří nám do života přináší finanční a materiální jistotu a kteří nám dávají garant, že nepřijdeme nejen o ně, ale také o své společenské postavení. Kozoroh není intelektuálně zaměřené znamení, jeho prioritou je životní zkušenost a na té staví pevně základy svých plánů. Pokud máte ve svém horoskopu princip Venuše již přijatý, můžete v této době pociťovat sebejistotu bez závislosti na událostech přicházejících zvnějšku. Máte uvnitř sebe dostatečný prostor na to, aby jste byli schopni posoudit, zda vám situace ve společnosti vyhovuje anebo ne? Zemité kozoroží znamení zde otevírá potřebu cítit a následně 

bezpečně vědět, že se svými partnery (přáteli, spolupracovníky ...) budujeme vztah založený na tradičních ověřených hodnotách minulosti. Typickými otázkami, které po nás tato Venuše požaduje, abychom se jimi zabývali jsou: 

"Budu se s touto osobou (státem nebo společenstvím) cítit zabezpečen (-á)? Bude tu pro mě, až budu vetchý (-á) a starý (-á)?"

Venuše v Kozorohu je bohyně lásky a plodnosti, zemědělství a zemské magie; pomáhá těm, kteří potřebují praktickou pomoc; patří k ní šamanismus, předvídání budoucnosti, jasnovidectví nebo channeling; zkouší vybrané chování válečníků - skrytá za neatraktivní starou ženu zkouší, zda jí pomohou. Potřebuje po nás, abychom se přesně vyjádřili na základě našich ryzích vnitřních potřeb, jinak nebude vědět, jak dosáhnout vrcholu a její dary se nás nedotknou.

V těchto dnech se nachází Venuše v konjunkci s Marsem a Plutem ve znamení Kozoroha a v trigonu na Severní Lunární uzel. Toto postavení má silný "karmický vliv", na jehož základě mohou mnozí z nás sami před sebou utíkat a nechat se vláčet vnějšími okolnostmi. Dneska se zmiňuji pouze o Venuši, protože je základem pro pochopení a nalezení vlastní životní cesty pro nás všechny, bez jejích principů nemůžeme navazovat skutečně prospěšné vztahy a na nich cokoli stavět. Na plnohodnotný život máme právo všichni, nejen vybraná část společnosti. Avšak je důležité přijmout vlastní zodpovědnost za své prožívání svých pocitů: "Pokud máte válku uvnitř své duše, prožijete válku také navenek. Pokud máte v duši chudobu, prožijete chudobu také navenek. Pokud máte v duši lásku a hojnost, budete je prožívat na každém kroku.", Venuše vám je daruje. S přáním hezkého dne Zdeňka Svobodová


Sabyánské symboly:

Novoluní 2.3.2022 (18:36) 12° Ryby 7':

VE SVATYNI OKULTNÍHO BRATRSTVA ZKOUŠEJÍ NOVÉ ZASVĚCENÉ ČLENY A PROVĚŘUJÍ JEJICH CHARAKTER.

Skupina, kam se chce zařadit, neustále a opakovaně podněcuje jedince, aby dokázal svou hodnotu a schopnost skutečně přijmout zodpovědnost.

Na všech úrovních aktivity život sám dříve nebo později bude od jedince požadovat, aby se jasně a nekompromisně postavil za ideál, který veřejně prohlásil za vlastní. Na okultní úrovni jsou zkoušky zřejmě kontrolované a neodvolatelné. "Zasvěcený" se 

stal součástí integrovaného pole mentálně-spirituální aktivity. Je totiž kontrolován strukturálním řádem skupiny. Už dále nehledá; jakmile našel své místo, musí dokázat, že je schopen plnit funkci s ním spojenou. Není už "svobodný" jako individualita, neboť se stal součástí integrálního Celku, jež operuje na základě pradávných strukturálních principů.

V tomto symbolu je člověk omezen kolektivními zákony a tradicemi. Na světské, politické či obchodní úrovni je vykonavatelem, podřízeným hierarchizované instituci. Neustále musí prokazovat svou hodnotu. Případným klíčovým slovem je zde PŘIZPŮSOBIVOST.


3.3.2022 Pluto konjunkce Mars/Venuše (9:34) 27° Kozoroh 50'

VELKÁ VOLIÉRA

Potěšení, které má z duchovních hodnot duše schopnost dobře se obeznámit s jejich skrytými významy.

Ptáci symbolizují duchovní síly; a voliéra je obrazem těchto sil či tužeb, jež jsou přítomny v mysli otevřené světlu skutečností psychiky či Duše, a vnášejí do vědomí radost a harmonii. Náročný a usilovný vzestup předešlé scény se mění v obraz důvěrného vztahu k inspirujícím zkušenostem. Toto důvěrné obeznámení se však může být známkou nedostatku spontaneity a vzrušení z objevování. Řečeno moderním jazykem, z prožitků vrcholu se staly prožitky stabilizované, vysoké úrovně, kde může člověk snadno ztratit smysl pro směr.

Tento stupeň vede ke skupinovému ovládnutí kosmických energií. Mladistvý zápal v úsilí o dosažení vrcholů kulturního a duchovního snažení se ustálil v komplexní stav inspirace. - ve stav, který může někdy vyvolat zmatek, protože hlasů, jimž se jedinec otevřel, je mnoho. Lze zde mluvit o JASNOSLYŠENÍ - tím je míněna schopnost reagovat na mnoho vnitřních hlasů.


Uran 11° Býk 37':

MLADÝ PÁR SI PROHLÍŽÍ VÝLOHY.

Mladé ego, fascinované produkty své kultury.

Scéna symbolizuje vnějškovou touhu ega, které se polarizuje a stalo se "mužem a ženou". "Mužským" aspektem je ta část ega, která dychtí po přímé účasti ve společnosti a po světě jiných ego. Plná účast vyžaduje zvláštní druh substanciace. Je zde potřeba oblečení nejrůznějšího zboží, ozdob i pracovních nástrojů. Vědomí zkoumá možnosti: jsou dány organicky (osobní schopnost) a snahou uspět ve společnosti.

Ego si začíná uvědomovat, že společnost má co nabídnout. Jeho pozornost se obrací směrem ven. Mezi jedincem a kulturou začíná souhra, člověk je formován tím, co vidí, a také vyhlídkami na růst společenské prestiže. Je to fáze ZESPOLEČENŠTĚNÍ TUŽEB.


5.3. konjunkce Slunce a Jupitera (15:34) 15° Ryby 00':

DŮSTOJNÍK DÁVÁ SVÝM MUŽŮM INSTRUKCE PŘED SIMULOVANÝM ÚTOKEM POD OSTROU PALBOU.

Každému složitému a ve své podstatě zabezpečenému rituálu, v němž je zjevně či skrytě užita síla, musí předcházet důkladný nácvik.

Symbol se zabývá konfrontací s nadosobní skupinou nebo s okultní mocí. Vidíme zde obraz, který syntetizuje. Ve společenském životě stejně jako v okultismu lze kdykoli očekávat konflikt, je třeba se na to připravit v závěru velkého cyklu - v zodiaku ve znamení Ryb - je hluboce zakořeněn boj, který je do značné míry nevyhnutelný. Může se jednat o boj proti duchům nenaplněné minulosti - proti "neprožitému životu", nebo o konfrontaci s nahromaděnou karmou, které jsme

se snažili vyhnout. Mnozí generálové a admirálové se narodili právě ve znamení Ryb. S pravidly hry - alespoň co se týče tradičních forem válečných - se lze seznámit. Nebezpečná hra se dá nacvičit, podobně jako naši astronauti donekonečna nacvičovali každý krok přistání na měsíci. Nelze tolerovat individuální nerozvážnost a zbrklost. Dobře zakomponovanou roli musí hrát dokonce i promyšlená oběť - stejně jako musí být promyšlená oběť figury v šachu.

Celá scéna nejrůzněji pojednává o procesu integrace jedince do společenského Celku, společenství, okultního Bratrstva. Jejím závěrečným klíčovým slovem může být ZHODNOCOVÁNÍ. Celé scéně dominuje pojem skupinové hodnoty.