4.12.2021 novoluní (8:46)

"Můj mozek je pouze příjemce, ve vesmíru je totiž jádro, které obsahuje všechny vědomosti, sílu a inspiraci. Do tajemství tohoto jádra jsem nepronikl, ale vím, že existují." Nikola Tesla

Každá konjunkce znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.  


Sabyánský symbol (12° Střelec 22'):

PRAPOR SE MĚNÍ V ORLA, OREL V KOHOUTA ZDRAVÍCÍHO ÚSVIT.

Spiritualizace velkých symbolů Nového Věku a jejich uvedení v život prostřednictvím myslí, citlivých na jejich předzvěstí.

V pozadí této zvláštní alegorie rozpoznáváme hluboce zakořeněnou víru, že americký národ a jeho základní demokratické instituce se konstituovaly proto, aby byly kolébku nového kroku v lidském vývoji. "Vlajka" je abstraktním symbolem národa, stává se "orlem" - další U.S. symbol - tehdy, když je koncepce probuzena k životu smělým a transcendentním činem. Orel symbolizuje duchovní sílu k výstupu do největších možných výšek vědomí a cílů. Orel v takových výškách létá; je prvním živým tvorem, který spatří

vycházející slunce. Jakmile jej spatří, ohlašuje jej - a tím se identifikuje s kokrhajícím kohoutem, který sám sebe přesvědčil, že jeho zvučný hlas východ slunce a příchod nového dne vyvolal.

Stupeň je zcela zaměřen na budoucnost. Vypovídá o "vrcholných prožitcích", ne o moudrosti nalézané v organické hloubce vědomí těla. Nutí nás přenést do života naše nejvznešenější ideály prostřednictvím síly duchovní vůle. Klíčovým slovem může být ZVĚSTOVÁNÍ.


Venuše 22° Kozoroh 19' (sebehodnota, sebevymezení):

GENERÁL S NOBLESOU PŘIJAL PORÁŽKU, ČÍMŽ PROJEVIL VZNEŠENOST CHARAKTERU

Uvědomit si, že je možné růst prostřednictvím porážky, a to stejně dobře, ne-li lépe, než skrze úspěch.

Zatímco předchozí symbol vypovídal o spění k úspěchu v kulturně organizovaném kolektivním podniku, tento nám předkládá možnost obratu zjevného vnějšího neúspěchu ve vnitřní duchovní obohacení. Nedávno jsme byli svědky toho, jak se totálně přemožené národy (Německo a Japonsko) vzchopily a dosáhly velkého ekonomického úspěchu. Hodně záleží na

kvalitě vůle a vnitřní integritě člověka.

Nalézáme zde zdánlivý paradox, ale duchovní život je vždy paradoxní. Velký hříšník se může stát nejuznávanějším svatým, a středověký papež zločincem. Na čem nejvíce záleží, je VNITŘNÍ SÍLA.