předtexty


Bohatství, pocházející ze spojení nebeské a pozemské přirozenosti. duha přece nikdy nekončí tam, kde právě jste, přesto je zdrojem symbolického, obecně platného blahobytu. Veškerý blahobyt pak, a to ve velmi reálném slova smyslu, pochází z "obchodu", t jest z propojování mysli ze smluv, a je tudíž založen na víře v hodnotu slibu. Člověk se nesmí dát zastrašit projevem nebeské moci, protože vede k plodnému kontaktu s bytostmi světla. Je to přirozený způsob spojení, vedoucí k transsubstanciaci hmoty.

Jsme konfrontovaní s významem slova vlastnictví: myslíme si, že vlastníme majetek, peníze, lidi, vzdělání, myšlenkové koncepty, které těžko nahlížíme a které způsobují to, že se se nechceme vzdát určitého způsobu myšlení, myšlenkových návyků. Držíme se jich jako "klíšťata", opíráme se o ně. Z duchovního hlediska dostáváme informace o základních principech fungování na úrovni mysli a fungování životní energie.

Soucit jako všeliké pouto. úrovně prožívání, jejihož dosažení je zjemňování podstaty bytí. vdva nad otevřeným hrobem ....oddala se humanitě.

Luna 7°Panna: Harém. Osudová (ač mnohdy přímo vyhledávaná) podřízenost rozmarům čo touhám emocionální povahy.

Novoluní: jedná se o aspekt, kdy se Slunce - symbolizující naše vědomí, nachází zastíněné Lunou - našimi instinkty. Jedná se o situaci, ve které jsme napojeni na psychické impulsy prýštící z našeho podvědomí. Podvědomí znamená, že si neuvědomujeme, co se s námi děje. Můžeme pouze zpětně sledovat, jak jsme se cítili a jak naše pocity souvisí s našimi vzpomínkami například z dětství, mládí nebo z minulých životů. Dostáváme se do situce, která odráží téma týkající se toho, jak jsme v nejútlejším dětství subjektivně vnímali své rodiče. Tento proces je umocněný propojením aspektů novoluní s Lunárními uzly a Bílou Lunou. Bílá Luna/Selena symbolizuje dary a duchovní ochranu ohledně témat a zkušeností z naší minulosti, které jsme zvládli a získali tak možnost je v životě nemuset neopakovat.

Jedná se o silný nevědomý instinktivní impuls, v jehož průběhu se na základě naší subjektivní existence rozhoduje, jakým způsobem budeme do dalšího novoluní přemýšlet, jakým způsobem budeme prosazovat naše životní potřeby.

Toto dubnové novoluní se nachází ve znamení Berana v konjunkci s Merkurem a Venuší. Planety Merkur a Venuše patřili v Antice mezi tzv. psychopompy ( psychopompové jsou bytosti, duchové, andělé nebo božstva objevující se v mnoha náboženstvích, jejichž úkolem je doprovázet duše zesnulých do posmrtného života. Jejich rolí není soudit mrtvé, ale pouze jim zajistit bezpečný přechod ). Obě planety z astronomického hlediska sledujeme ze Země, jak obíhají Slunce. Nacházejí se nejblíže Slunci. Slunce v horoskopu značí impuls zrození našeho energetického centra, které je v neustálém pohybu a dále především rozvoj našeho bytostného uvědomování se. Pokud září na obloze "našeho života", víme, že existujeme. Znamení, dům a aspekty, ve kterých se v grafu našeho zrození Slunce nachází, ukazují na způsob naší schopnosti sebeuvědomění.

Merkur jako energetický vodič se v období současného novu nachází uprostřed znamení Berana. Merkura můžeme přirovnat k našemu nervovému systému (představte si rozvod elektrické energie v domě). Slunce vydá impuls a pokud máme "zapnuté vypínače", proudí symbolicky naším nervovým systémem k Venuši, která prostřednictvím našich smyslů, fantazie a vizualizace sluneční impuls tvaruje, tříbí naše pocity a připravuje naši fyzickou schránku na to, aby byla schopná přežít v pozemských podmínkách. Podle kvality našich představ o tom, jak by měl vypadat náš život, Venuše inspiruje Marse, který tyto vizualizace na fyzické úrovni aktivně prosazuje. V případě selhání fyzické schránky bytosti a následné smrti, dochází v symbolickém vnímání ke zpětné pohybu naší životní energie prostřednictvím kvalit průvodců Venuše a Merkura k centru našeho vědomí - Slunci, které naši fyzickou schránku opouští poslední.

Merkur ve Vodnáři v kvadratuře na Marse v Blížencích: štěkající a hrůzu budící, schopný použít všechny informační možnosti. Hrozící na efekt, jako tetřev ...

Merkur v Rybách v kvadratuře na Marse v Blížencích: 


Venuše konjunkce Slunce:

Mistr a jeho múza, krasavec, pochlebník.

Spojení osobnosti a životního obsahu člověka se stylem, vkusem, vnější krásou a osobním kouzlem,. Sympatická, mírumilovná bytost.

Láskyhodný: příjemné vyzařování. Člověk, který působí blahodárně již svou přítomností. Oblíbený, šarmantní, zpravidla eroticky a svůdně působící. Družný, přizpůsobivý, rád navazuje kontakty, diplomatický, mírumilovný. Dovede ocenit vznešenost, upravenost, luxus a dobrý vkus. Často výrazný zájem o umění a kulturu.

Koketa: Podle toho, v jakém znamení planety stojí, chladné taktizování s erotickým drážděním anebo prázdné bratříčkování. Falešné, leckdy přehnané očekávání štěstí, zmatený vkus, úslužnost.


Venuše v Rybách:

Venuše v Rybách značí velmi účastnou a útlocitnou povahu. Tento člověk potřebuje milovat a být milován, potřebuje, aby se mu dostávalo pochopení a sám pak bude na oplátku překypovat soucitem a ohleduplností. Bez těchto pro něj důležitých zdrojů energie by trpěl pocitem beznaděje a byl by ve světě ztracený. Většinu času se proto bude nacházet buďto ve stavu zamilovanosti nebo naopak odmilovanosti. Jeho milostný život je nepřetržitým sledem pocitů extrémního štěstí, střídaných velkými zklamáními. Je to výjimečně citlivá dušička, která potřebuje starostlivého a pečlivého partnera. Tato zranitelnost ji činí přitažlivou. V kombinaci s její srdečností a laskavou vlídností nebude mít nikdy potíže s vytvářením blízkých osobních vztahů. V těch bude vždy trpět částečnou závislostí na svém partnerovi, nebo bude naopak její partner závislý na ní. Jedinec narozený s Venuší v Rybách se bude muset více než kdo s jiným znamením v horoskopu pro své bližní nějakým způsobem obětovat. Velmi často k sobě přitahuje právě ty, kdo ho později zneužijí. Jeho srdce vládne rozumu a nelze na tom nic změnit. Přitahuje také lidi utlačované či nešťastné, které nedokáže objektivně posoudit. Bude se muset tomu naučit, protože schopnost objektivity tomuto jedinci v tomto směru chybí. Pokud se tomu nenaučí, pak tato mimořádná účastnost a soucitnost jej zanechají příliš nechráněným a zranitelným. Poté má sklon tiše trpět a stává se zdrženlivým a málomluvným. Když se jeho osobní vztahy poněkud nevydaří, bude hrát roli mučedníka. Může si v této póze někdy i dost libovat. Protože se bojí, že nebude milován, někdy nemůže své hluboké a mocné city dát najevo. Někdy se může stát, že budou jeho emoce zastírat realitu. Má silně vyvinutou intuici a hluboký zájem o hudbu, poezii a umění či přírodu povšechně. Pravděpodobně bude mít nějaké zvláštní nadání, nebo aspoň dokáže tyto věci pochopit a ocenit. 

Slunce v Rybách:

omezení úklady, újmy, překážky a uzavřenost, obětuji se, symbolický obraz, zrádný řeky proud. Sextil Pluto v Kozorohu, spodní proud.

Slunce v Rybách - Merur ve Vodnáři:

MERKUR umístěný ve VODNÁŘI dává Rybám, už tak obdařeným schopností přijímat vlivy okolí, ještě vybroušené abstraktní myšlení, dobrou intuici a podporuje i obchodního ducha. Jsou to Ryby nadané elegantním konverzačním uměním a není třeba se děsit, že vytáhnou na světlo slabosti a stinné stránky svého spolubesedníka. Ostatně, Ryby také nerady s kůží na trh. O svém protějšku si dokážou udělat rychle správný úsudek, ale i když vás dokonale přečtou, jsou příliš delikátní na to, aby ukazovaly na vaše chyby. Vodnář je znamení intelektu a propůjčuje Merkuru dobré intelektuální vlohy. Lidé s tímto postavením planety mají bystrý úsudek, pevné názory a organizační nadání, což Rybám zejména v tomto ohledu značně vylepšuje profil. Často jsou duchovně založené, ale mají i sklon k intelektualizování a praktický pohled na svět. Umí přijmout každé téma rozhovoru, a až na bezobsažné tlachání je téměř každé zaujme. Merkur ve Vodnáři podporuje i vznik náhlých kontaktů, kterým se Ryby nebrání. Jsou zvědavé nejen na nový protějšek, ale i na věci, které se od něj dozví. Rády také čtou a mají vztah k literární tvorbě. Je mezi nimi mnoho řečníků, učitelů, vynálezců a vědců, ale také obchodníků. Merkur v tomto znamení rád dává přednost kolektivní práci a přátelům, se kterými může pěstovat společné zájmy a v případě potřeby je dokáže obhájit. Toto postavení Merkura je také typické pro členy různých organizací a spolků majících na zřeteli obecné blaho a rozvoj, či nejrůznější reformátorské snahy. Pokud některé z těchto Ryb opravdu dělají čest svému znamení, je pravděpodobné, že je naleznete právě v oblasti sociální péče, kde mohou být prospěšné nejvíce. 

SL v RY - VE v RY:

 Podle všeho, co už bylo o Venuši napsáno, by se mohlo zdát, že nejhorší, a pro konkrétního člověka nejnebezpečnější, by měla být u Ryb VENUŠE v RYBÁCH. Nejen, že není třeba se tak děsit, ale může to být záležitost ve spoustě věcí příjemná. Záleží pochopitelně na aspektaci planety, na tom, kde v době narození ostatní planety leží a jakých jsou kvalit, a zejména, ve kterém znamení se nachází ascendent. Něžnou Rybu s Venuší v tomto znamení může do značné míry ovlivnit zemitý či vzdušný ascendent nebo výrazný Mars. Krom toho nejsou Ryby, jak se obvykle všude píše, zcela bezbranná stvoření bez vlastní vůle, ale velmi často ví, co přesně od života chtějí a jak toho dosáhnout. Jen jejich cesty bývají různorodé. V životě často hledají partnera, který by jim všechno splnil. Tím myslím jak jejich sny a touhy, tak očekávání v materiální oblasti. Nepatří mezi šťastlivce, kterým se to daří, protože jsou málokdy ochotné přiznat si, že nikdo tak dokonalý neexistuje. Taková Ryba potom celý život hledá, aby stále znovu a znovu poznávala, že opět nenašla prince z pohádky, ale svým zklamáním se pro jistotu příliš nechlubí. A těch partnerů může být zajeden život docela hodně. A to ještě nemluvím o jejich značně vyvinuté schopnosti zaplétat se do různě složitých situací. Podstatně přesnější odhad než na poli lásky má Venuše v Rybách překvapivě v oblasti financí. Na rozdíl třeba od Ryb s Venuší ve Vodnáři umí nejen dobře počítat, ale také zvažovat směr případných investic, o půjčkách nemluvě. U zrozenců do 28.2. si můžete být jisti, že vždy počítají s úrokem , u narozených do 10.3. počítejte s tím, že se z odpovědi na váš dotaz po penězích nějak šikovně vykroutí. O něco víc přející jsou Ryby po tomto datu. Ale všechny mají smysl pro finance, obchodní záležitosti a odhad trhu. Stejně vyvinutý smysl má hodně Ryb i pro hledání cest nejmenšího odporu, plynulý tok kapitálu nevyjímaje. Co se týče vlastních investic, Ryby rády utrácejí a vždy budou vědět, za co vyměnit své peníze. V této oblasti mají stejně bujnou fantazii jako v lásce. 

ASC Střelec: Mobilizace energií nevědomí, vyvolaná tlakem nadosobních motivů.

Jupiter: Duchovně naplněné vědomí Duše je požehnáním pro všechny osobní snahy. Je požehnáno separativní vědomí ega.

Separace: rozdělování či oddělování dvou různých látek od sebe navzájem za účelem získání čistých složek.

Saturn: inspirace, kterou můžeme čerpat ze vzezření exemplářů představující archetypy nové kultury - mentální archetypy. Voskové figuríny: neosobní formy. Šaty figurín: statická presentace ideálních vzorů, Preformace toho, co bude prožíváno v kultuře, která se právě rodí. V jistém smyslu je tu obsažena minulost a budoucnost člověka jako druhu. Ohlašuje nové kolektivní pochody.

Preformace: Zárodek má všechny orgány a struktury jako dospělec a dochází pouze k zvětšování těchto struktur.

WIKIPEDIE: PREFOMACE: Když byly koncem 17. století objeveny spermie, dostaly název homunculus, neboť teorie preformace soudila, že obsahují miniaturního, ale již hotového člověka, který se po ejakulaci v ženském těle vyvine v hotové miminko. Teprve ve 40. letech 19. století vědci pochopili, jak spermie proniká do vajíčka a že se embryo začíná vyvíjet teprve po oplození.

Jiná užití[editovat | editovat zdroj]

Pojem homunculus se užíval také ve filosofii, kde měl vysvětlovat, jak člověk vnímá: tak si lze představit, že obraz na sítnici vnímá jakýsi vnitřní človíček čili homunculus. Tato naivní představa byla brzy opuštěna, protože nic nevysvětluje: kdybychom měli vysvětlit vnímání homuncula, museli bychom předpokládat, že i on má v sobě dalšího a tak dále.

Přesto se slovo homunculus někdy užívá jako pomocná představa v myšlenkových experimentech, ale také v neuroanatomii, kde označuje soubory mozkových funkcí, které se týkají určitých orgánů a podobně. Homunculus se často vyskytuje také ve fantastické literatuře, v počítačových hrách a podobně.

Velká konjunkce Slunce, Luny, Merkura a Marse ve znamení Berana znamená planetární konstelaci pod názvem stellium. Téma horoskopu tohoto dne, hodiny a místa je silně zaměřené na jeho kvality: podnikavost, odvaha se nadchnout, bezstarostná důvěra, schopnost jít svou cestou nezatíženi zkušenostmi ostatních, nalézání nových poznatků, metod a řešení. 

Samozřejmě sem patří též odvrácená strana znamení Berana , se kterou se jsme nuceni se konfrontovat: svévolnost, tendence vykládat si svět podle svých potřeb. Nezájem o objektivní hlediska, ani o vysvětlení odborných stanovisek. Absence empatie.

Planeta Saturn se pohybuje ve druhém dekanu znamení Vodnáře, na krátký čas opouští kvadraturu s Uranem ve znamení Býka a udává hranici šílenostem a bezohlednosti, které nás nutí prožívat lidé, kteří vše vsadili pouze na zisk, intelekt a vědecký výzkum. Saturn nám ukazuje, jak dalece jsme propadlí tyranii vlastního rozumu. ¨jeho cílem je formování zdravé mysli ve společnosti. Planeta Saturn symbolizuje moudrost založenou na zkušenostech. V grafu novoluní je vrcholem planetárního seskupení, kterému se říká střecha. Jedná se o konstelaci podporující pozitivní dění v našich životech. Sextil Saturna na jižní Lunární uzel a Bílou Lunu, dále na na Lunu, Slunce, Merkura a Venuši v Beranu podporuje nasměrování naší životní energie a naší mysli k potřebě prosadit vlastní představu života v jeho čisté, ryzí formě na základě našich vrozených vlastností, na úrovni všech našich smyslů tolik důležitých k tomu, abychom byli energeticky a duševně silní jedinci a zároveň lidská společnost. Tyto zkušenosti jsou založené na vzpomínkách z minulosti, z našeho dětství, z historie společnosti, života na zeměkouli a z minulých životů. Venuše v Beranu jasně směřuje naše pocity a potřebu je prosadit tak, abychom nemuseli opakovat prožitky utrpení a mohli být konečně každý sám sebou.

Pokud se v těchto dnech cítíte nesví, uvědomte si, že jste silně napojeni na kolektivní nevědomí celé společnosti, které symbolizují planety Pluto kvadrátující stellium v Beranu a Neptun kvadrátující Marse v Blížencích. Starý systém a lidé, kteří neumí změnit způsob svého myšlení se snaží držet u kormidla, informačně a myšlenkově ovlivňovat naše kolektivní podvědomí, vyvolávat neustálé konflikty a strach. Chovají se jako tetřev budící hrůzu tím, že roztáhne své peří. Aby se změnila atmosféra ve společnosti, je třeba začít sami u sebe a vymezovat se. Pocity vyčerpání jsou znamením toho, že neposloucháme naše intuici a vizualizaci našeho života přizpůsobujeme rétorice medií, názorům rodinných příslušníků, doktorům, prodejným guruům atd., a především následně vyvolanému strachu ze ztráty jistot a smrti.


Cca od 23.1.2021 se Venuše nachází v přímém vlivu Sluneční energie, tento tranzit skončí cca 24.5.2021.

 Neptun v Rybách:

Zde je tato planeta ve svém znamení, (je jeho regentem). Člověk je idealistický, často silně nábožensky založený a mívá také dar přirozené víry. Bývá soucitný a charitativní. Jeho zvláštní schopností je mystická síla modlitby, která ale funguje výborně pouze v případě, že není používána záměrně, tedy za účelem dosažení konkrétního cíle. Tento princip je třeba poněkud rozebrat: pokud nám onemocní blízký člověk a my se s upřímným úmyslem pomodlíme za jeho uzdravení, je všechno v pořádku a účinnost této modlitby byla kdysi dokonce vědecky testována v USA v katolické kongregaci s pozitivním výsledkem. Jestliže však zaujmeme přístup typu "hm, babička jde dneska na operaci, tak já se tedy pomodlím a bude všechno v pořádku", pak téměř jistě svému příbuznému nijak nepomůžeme. Nejúčinnější modlitba je taková, která je upřímná, spontánní a bez očekávání jakéhokoli výsledku. A právě takto postavený Neptun jí navíc dává obrovskou sílu. Cesta k osvobození a osvícení zde povede zejména přes zvládnutí modlitby jakožto prostředku, od kterého nikdy nic neočekáváme a ke kterému přitom přistupujeme spontánně a s důvěrou. 


Luna v rybách:

Ve zkratce: jemný, soucitný, měkkého srdce. Mystický a poustevnický. Láskyplný, má sklon obětovat se pro druhé. Schopný empatie, zranitelný. Jasnovidecký, silně intuitivní, předvídavý. Líný, Lehkomyslný, nepraktický, ovlivnitelný, nerozhodný.
Lidé, kteří se narodili při Měsíci v Rybách, jsou silně emocionální. Ať v dobrém čí špatném smyslu, vždy se citově vydají úplně. A stále se musí zastávat slabších, nebo se angažují pro věc vypadající naprosto beznadějně. Aby uchránily svou duši před zraněním, mají Ryby sklon k mániím: alkohol, drogy, nikotin a nadměrné používání potravy jim sice nějaký čas může připadat jako možnost k úniku před zdánlivě nepřekonatelnými životními problémy, na druhé straně je pro mnohé z nich východiskem spiritualita, a protože jsou mnozí z nich i mentálně nadaní, podaří se jim najít uznání, teplo a bezpečí, bez nichž člověk s Měsícem v Rybách nemůže existovat, v esoterické rovině. 

Jste neobvyklý člověk se zájmem o neobvyklá studia, lidi a myšlenky a s velkým zájmem o vlastní osobu. Jste velmi sebezpytující, což zapříčiní, že se vám vnější svět jeví jako podivné, ne-li přímo šílené místo, a většina lidí vám připadá jako blázniví, hloupí nebo naprosto podivínští tvorové. Už vás někdy napadlo, že možná právě vy jste jedním z těch podivínských tvorů a že se podobáte vojáku, který napsal domů, že celá rota kromě něho porušila pochodový krok?
Sklon k ústupu do vlastního nitra a k hloubání nad nějakou myšlenkou, kterou nedokážete, nebo se ani nesnažíte vyjádřit, z vás činí podivně nepřístupného člověka, přestože navenek se zdá, že jste rozumní, přizpůsobiví a že se zajímáte o druhé lidi a jiné myšlenky. Ve skutečnosti jste vnitřně rozjitření a budujete si majestátní sídlo pro vlastní duši - jako kuklu -, zatímco necháváte ostatní, ať si dělají, co chtějí. Musíte se pevně držet reality, a čím konvenčněji budete žít a myslet a čím více se budete snažit pochopit myšlenky a metody druhých lidí, tím šťastnější budete. Nebezpečí vašeho soukromého života - vaší vnitřní existence - tkví v tom, že se budete postupně tak izolovat ve svých názorech, myšlení i v životě, až budete nakonec zcela osamělí.
Jste tak citliví, až se bojíte, že vás kontakt se světem zraní. Nejste odvážní a dáváte přednost ústraní před společností. Přestože ve výjimečných případech může váš takt a citlivost vést k autoritativnímu postavení, bude vaše řízení pravděpodobně slabé, přestože jste pečliví a přesní v detailech a velice se snažíte plnit všechny povinnosti. Jste rychlí, vnímaví a intuitivní, s téměř mystickou vírou ve vlastní předtuchy, a pokud nejste citově angažovaní, jsou vaše předtuchy pravděpodobně správné. Cit vás dokáže vyvést z rovnováhy a se 102, 116, 119, 123, 133, 136, 137, 155, 157, 158, 159, 165, 167, 213, 169, 171 nebo 179 hrozí velké utrpení kvůli milostným záležitostem, hrozí vám také nebezpečí komplexů a nekonvenčních myšlenek.
Se 118 nebo 135 podpora objektivity, jste schopni se zaměřit na společenskou aktivitu s dobrým praktickým záměrem. Hlídejte si své zdraví. Se 103, 110, 124 nebo 129 štěstí v materiálních záležitostech; s 170, 173 nebo 184 předznamenává bohatství; se 104 nebo 125 pozor na introvertnost; se 141 nebo 152 se rýsují deprese; se 116 nestálá mentalita; je-li také Merkur v Rybách, je zvýrazněna povídavost; rovněž se 139, 143, 150 nebo 154.
Vaší silnou stránkou je pochopení, dokážete neuvěřitelně přesně odhalit jádro a podstatu věcí, využívejte proto tuto schopnost spíše kreativně a konstruktivně než kriticky nebo introvertně a díky svému pochopení souvislostí budete hodnotným přínosem ve světě praktických záležitostí. Vyhýbejte se spiritualismu, okultismu a podobně.

MA v BL:

 V Blížencích Mars vytváří duševní energii nejvyššího řádu, sebevědomé chování a schopnost se prosazovat. Přestože se na první pohled zdá, že toto jsou žádoucí vlastnosti, praktická stránka povahy, která se zabývá všedními každodenními záležitostmi, obvykle není příliš dobře vyvinutá a z hlediska citů může být tento člověk nestálý nebo náladový. Jedinec narozený s Marsem v Blížencích je aktivní mysli, schopné věci vyhodnocovat a vytvářet logické závěry. Má sklon se vydávat několika směry současně. Rád debatuje, diskutuje a rád se zúčastňuje kvízů či podobných soutěží. Často je to šprýmař, obdařený důvtipem a satirickým smyslem pro humor. Lidé narození v této kombinaci znamení a planety se nezřídka stávají novináři, zpravodaji nebo kritiky. Je to nevyrovnaná a nestálá povaha, která opakovaně mění zaměstnání nebo vyvíjí několik aktivit současně. Velký povídálek, který spotřebuje velké množství své energie na duševní činnost a ústní dorozumívání. Tuto neklidnou energii lze dobře využít v povoláních jako například učitel, docent nebo kazatel, nebo v podobné činnosti, která člověku umožňuje uplatnit nadání k dorozumívaní a vyjadřování. Tento typ je hrdý na svoje duševní schopnosti a obratnost v mluvě. V ostatních také oceňuje jejich inteligenci a sám by nejraději byl respektován jako úctu budící myslitel. Jeho první milostné vztahy jsou často povrchní. Vyhledává v nich nové zážitky a nedokáže se usadit s jedním partnerem. Často je to nenapravitelný koketér. Jeho mysl je jeho nejaktivnější erogenní zóna. Mars v Blížencích je nervózní a napjatá povaha s přebytkem duševní energie, ale často mu schází fyzická odolnost. Také jeho charakteristická neustálá duševní zátěž jej může vyčerpávat. Proto se musí snažit o více tělesného pohybu a cvičení, aby tak kompenzoval nevyváženost duševní a fyzické zátěže. 


Merkur trigon Luna v konjunkci se Sev.Lun. uzlem.

Luna: Vášnivá reakce na nový hluboký zážitek. To, co bylo objeveno musí být nejen prověřováno intelektuálním porovnáváním, které umožňuje formulaci objevu. musí to být i exteriorizováno (vnějškově ztvárněno, projeveno), což zahrnuje i práci s těmi, kdo si zatím ničeho nového nejsou vědomi, Veřejnost musí být přesvědčena, protože je důležité, musí být prolomena její netečná odolnost vůči změně. Což obvykle vyžaduje naléhavá témata emocionálně zdramatizovat. Máme zde znovu v symbolu ženu (1°Beran), tedy osobu schopnou svým citovým zaujetím a plamenným výrazivem vnímavou veřejnou trhlinu strhnout.

Proselytizující mysl: Proselytismus je cílené získávání nových věřících pro nějakou náboženskou společnost změnou jejich původního náboženského přesvědčení, je často chápán negativně, jako druh nátlaku. V historii se také často o skutečný nátlak jednalo.

Černá Luna: žít a nechat žít.

Uran: nová kvalit bytí.

Venuše: konstruktivní užití nelehkých zážitků z minula jako příkladů pro ty, kdo stále ještě bojují se svými vášněmi.

Mars: agresivita lidských instinktů v boji za své pozemské pole působnosti - násilí za účelem přežití.

Luna: V hlubinách země se formují nové prvky. Alchymický oheň, který čistí i transformuje samu substanci vnitřního života člověka. Nový stupeň uvědomování a reakcí na život. Vnitřní změny, nošení psychického plodu.

Uran: žena ze Samaří a Ježíš.

Chiron: Čtverec, jehož jedna strana je jasně osvětlena. Emocionální touha existovat jako osoba, konkrétně a pevně. Touha po individualizaci v první fázi prosazení. Jednostranné tíhnutí k vnitřní stabilitě.

Mars: muž s hlavou pokrytou furiantským hedvábným kloboukem zachumlán proti chladu, vzdoruje bouři. Odvaha nutná ke střetu s krizemi, způsobenými společenskými ambicemi. Charakter prokazovaný i za nepříznivých podmínek. 

Jupiter: Člověk ve chvíli ztišení nabývá nové inspirace, která mu možná změní celý život. Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení. Svou tvůrčí sílu máme uvnitř, aktivní sílu, z níž můžeme čerpat, nebo lépe dovolit ji pronikat do mozku-vědomí, nebo do rukou, které píší nebo dávají hmotě originální formy. Přesah vnitřní, transcendentní síly přes individuální vědomí.

ASC: veverka schovávající se před lovci. Potřeba jedince zajistit si budoucí živobytí a chránit se přitom před prvky agresivity ve společnosti. Nebezpečenství života ve společnosti v době rozjitřeného individualismu, kdy násilí je možností, s níž je třeba vždy počítat. Sebeochrana a ostražitost jsou stále nutné.


Venuše ve Vodnáři: 1.2.2021 (15:00)

Venuše konjunkce Saturn: 6.2.2021 (8:04) 5° Vodnář 55'

Retr. Merkur konj. Slunce: 8.2.2021 (20:01)

NOV: 11.2.2021 (20:07)

Venuše ve Vodnáři vytváří člověka, který je v záležitostech lásky netečný, chladný a lhostejný. Nezáleží mu na tom, co si ostatní myslí o jeho osobních vztazích, ať se jedná o rodinu, přátele nebo širší společnost. Jeho postoj vůči morálce je neobvyklý a vymyká se obvyklým normám. Je to typ, který si na morálku vytváří svá vlastní měřítka a pravidla. Jeho osobnost má jiskru, která mu zaručuje velké množství přátel, pokud dá této stránce své povahy volný průchod. Bude lidem sympatický a bude všude oblíbený. Přestože se chová přátelsky, nestaví své city často na odiv. Právě naopak se často stává, že si sám neuvědomuje svoji oblíbenost. Dokonce dokáže klidně přehlédnout, že se do něj někdo z jeho blízkého okolí zamiloval. Jednoduše ho to vůbec nenapadne. Není to romantik, spíše je ve svém postoji k ostatním neosobní, neúčastný nebo blazeovaný. Může se mu snadno stát, že se v důvěrných romantických chvílích jeho mysl toulá někde úplně jinde. Jestliže se zamiluje, často je to nějakým způsobem neobvyklé nebo velmi nenadálé. Takové vztahy mohou také právě tak rychle skončit, jak rychle začaly. Pro pevnější vztah vyžaduje, aby jeho partner byl především přítelem a teprve potom milencem. Toto je jedinec, který si zakládá na své svobodě do takové míry, že nejmenší vyhlídka zavazujícího vztahu jej obvykle okamžitě odpudí. Tato vyhýbavost má pro většinu jedinců narozených s Venuší ve Vodnáři ten následek, že u nich dochází ke sňatku poněkud později než je obvyklé. Jakýkoli vlastnický přístup ze strany partnera je pro tuto povahu nepřijatelný; bude vždy trvat na absolutní svobodě. Záleží mu na osobní volnosti do takové míry, že nedovolí svému partnerovi, aby mu kázal, co má dělat nebo jak má žít. Na oplátku je ale sám ochoten respektovat nezávislost a ideály partnera. Je to tedy člověk, kterému se nejlépe daří v otevřených vztazích, které jsou založeny ve vzájemné dohodě a porozumění. 


Vodnář: patřící k živlu vzduchu a Lev k živlu ohně tvoří polaritu fixní modality a leží na ose kreativity a lidskosti. Obě znamení zastávají zásadu "Žít a nechat žít" i když ji každý rozumí po svém.

Lev: srdce na dlani, živost, láska, vůle, osobní tvořivost, sebevědomí, chci, sexualita, potomstvo.

======================================================

Úplněk 28.1.2021: Jupiter konjunkce Slunce - já jsem bůh, jsem kál, kterému je vše dovoleno, touha po spravedlnosti.V. dům dětí a kreativity.

Slunce konj. Saturn - sebekázeň. hledání zlaté střední cesty.

Sl UR.elektrizuje, vnuknutí - vytržení (okultismus)

Jupiter Uran - rozvod

Jupiter - býk: zajišťuje jistoty, co bude? když bude bída.

Jupiter Luna: uvědomit si, co potřebujeme ke štěstí.

SA LU:duše uvádí city v realitu.

Kde je Venuše, máme být aktivní, iniciativní.

Luna kvadratura Mars, jakou agresi prožívá.

Slunce - Luna: nevede k duchovním zájmům.

======================================================

Vodnář: utopie, ideály týkající se štěstí a budoucnosti lidstva - revoluce, terorismus, ozbrojené konflikty, energetická krize, všeobecná bída. Věda, moudrost, objevy, vynálezy. Svoboda, rovnost, bratrství. Ovládnutí přírody a přeměna lidstva v civilizovanou společnost. Nejvznešenější ideje humanismu.

Čelní náraz na realitu lidské přirozenosti, která se ideály nedá ani vysvětlit, ani usměrňovat. Bez ideálů by neexistoval žádný pokrok, ale k jejich zakotvení je nutná trpělivost, přizpůsobivost a vnímavost - vlastnosti, které nejsou Vodnářovou nejsilnější stránkou. Většinou je velmi netrpělivý a chtěl by vidět všechny své ideály okamžitě realizovány v hmotném světě. Miluje pravdu, ale je špatně přizpůsobivý a často mu chybí porozumění a trpělivost vůči temnějším stránkám lidské přirozenosti. Přináší lidem vodu, ale nechce si namočit ruce.

Sociální práce, lidská práva, výchova apolitika - chce dát svět do pořádku.

Svoboda, demokracie, rovnoprávnost.

Láska, starost o prospěch společenství, intelektuální bigotnost. Zasazuje se o zájmy méně privilegovaných, nehlásí se k žádné straně.

Z odvážné věrnosti ideálům se může stát strnulý fanatismus, posedlý vědec bez srdce,  zlepšovatelé světa, věřící v nový utopický stát, v němž bude bohatství spravedlivě rozděleno. Ignoruje, že lidé jsou různorodí a nedokáží se takovýmto podmínkám přizpůsobit.

Miluje lidstvo, ale nezajímají ho jednotlivé lidi. Emoce ho uvádějí do rozpaků, jejich vlastní city a city druhých se mu zdají trapné. Oddanost, loajalita - špatně se přizpůsobuje jemnostem a proměnám partnerských vztahů. (neslušnost, vulgarity, války). Logika, racionalita, brilantnost, analytičnost - na vše má odpověď. Dokáže odhalovat motivy, vysvětlit, proč někdo řekl to či ono a kde je řešení problému - není zde žádné místo pro 

city. Konvenční, respektující zákon a pořádek. Miluje zásady a svůj život podřizuje přísnému morálnímu kodexu - úcta k tradici, dějinám a jasným pravidlům.

Vynálezce, kouzelník, osvoboditel. Silná touha po svobodě, po odhalení závoje tajemství a zničení starých, přežitých struktur. Obrazoborec. Jeho vynálezy dávají lidem do rukou moc, se kterou neumějí zacházet. Dává naději - věří, že jednotlivec bude schopen se rozhodnout a mít na zřeteli blaho spoluobčanů jako největší cíl. Vždy nám zůstává naděje.

Chlad, rozum, kolegialita, věcnost, "božská" inteligence, vědomí transcendentálnosti, vím, "bezpohlavnost", plody ducha.

Pohyb, komunikace, spojení, intelekt, rozptýlenost, uvolněný a extravertní člověk, uchovat, vlastnit, trvání, pevnost, pomalost, volnost, originalita, svéráznost, intuice, nápad, objevení, vynález, individualita, reforma, změna, vzbouření, revoluce, excentricita, vzrušení, neosobní vztah, stát stranou, být sám, odpovědnost, jistota, vážnost, strach, omezení, strnutí, realita, střízlivost, odloučení, konzervatismus, myšlení, vynalézání, plánování, systematičnost, organizační talent, duchovní aktivita, předvídání, intuice, realita, prozřetelnost, smysl pro humor, samotář, pozorovací schopnost, lidskost, "střelenost", potřeba volnosti, kamarádský, ale bez chuti se vázat, přílišná věcnost až bezcitnost, nevypočitatelnost, kverulant, někdy konzervativní člověk, oportunista, chladný "hlava místo citů".

=======================================================

Venuše ve Vodnáři, Kamarádská láska: 

Nekonvenční láska. Volná, originální, nezávislá láska. Dobrovolně dokáže být věrná, nedá si však nic vnucovat. Potřebuje svobodu, mít pocit, že může kdykoli odejít, a pak zůstane. Klade velký důraz na férovost a rovnoprávnost ve vztahu.

Vášnivá láska. Rychle a často se měnící, povrchní vztahy. Lhostejná a citově chudá. Excentrická a naprosto nespolehlivá.

Kamarádka. Interesantní, nekonvenční, nezávislá žena. "Správnému" partnerovi dokáže být dobrovolně velice věrná. Spíš dobrá přítelkyně, družka, kamarádka než milenka. Stín: Citový chlad.

Erotika: chladná, slabé vyzařování, ale ráda experimentuje.

Umělecký styl: konstruktivismus a veškeré moderní, abstraktní umění.


Vodnář: chlad, rozum, kolegialita, věcnost, božská inteligence, vědomí transpersonálnosti, vím, bezpohlavnost, plody ducha.

=======================================================

Venuše - Pluto: za tranzitující konjunkce či kvadratury je partner tím, kdo končí a odchází -  Jste nesmírně věrní těm, které milujete, a pečujete o ně bez protivné sentimentality. Vaše hodnoty a myšlenky se soustředí na lásku, která se může snadno stát středem vašeho života. Zpočátku jste možná ve vztazích žárliví a majetničtí, ale časem a s přibývajícími zkušenostmi se toto může proměnit ve vyšší, zralejší formu vztahu. Jste ochotni dát svým milovaným vše, co máte, ale totéž vyžadujete i od nich. Ze všeho nejvíc toužíte po všestravující lásce, která by vám přinesla uspokojení na všech úrovních: citové, tělesné i duševní.

Má-li při plutonském aspektu vyrůst nová láska, něco je třeba obětovat: starý vztah, vaše vnitřní představy o lásce, nebo třeba svobodnou vůli - to když se zapletete s negativní, manipulativní a kontrolující silou Pluta. Někdy musí doslova zemřít vaše sebehodnota jako oběť vztahu samotnému. V krajních případech může spojení Venuše s Plutem vést ke vztahovým závislostem, sexuálnímu napadení i zneužívání.
Jako při všech tranzitech Pluta přes osobní planety je důležité dát si pozor, abyste k sobě nepřitahovali temnou stránku Pluta. Každá planeta i znamení má svá pozitiva i negativa, ale vy, nikoliv planety, rozhodujete o tom, s kým si něco začnete. Vždycky máte možnost volby, a proto se vyhněte negativní plutonské energii hned na začátku. Lidé se prozradí a odkopou sami, jen musíte dávat pozor a poslouchat, co vám říkají. Není výjimkou, že člověk, který se k vám prostě nehodí, přijde a rovnou vám to oznámí. Třeba slovy: "Já si tě ani nezasloužím!" nebo "Proč bys TY měla chtít být s chlapem, jako jsem já?" Anebo rovnou prohlásí "Jsem pěknej parchant." Věnujte tomu pozornost! Samozřejmě, ne vždy se k vám informace dostane takhle na rovinu. Ale naslouchejte. Co když vytrvale pomlouvá svou bývalou partnerku/partnera? A proč o něm vlastně vůbec mluví, když je teď s vámi? Takový člověk se zříká jakékoliv zodpovědnosti za rozpad svého předchozího vztahu. A tak si uvědomte, že jakmile vášeň vyšumí, bude přesně takhle mluvit o vás! A protože necítí žádnou vinu za to, co se stalo, nemá ani důvod měnit svůj přístup - takže se zase bude chovat stejně a sjede si to celé znovu. Na tyhle typy pozor!
Jistě, většina rozchodů bolí, vyčerpá nás a zdrtí. Vzájemně si provedeme spoustu svinstva. Ale pokud někdo ještě po letech na svého bývalého nasazuje, zlost a hořkost z něj odkapává, nemá naprosto žádný náhled na to, co se stalo, je to znakem emoční nezralosti, i toho, že tento člověk není připraven na nový vztah. Takže stručně: dejte tam zpátečku!
Plutonský tranzit k Venuši může také znamenat, že vy sami budete zapleteni do bolestného a drastického rozchodu. Můžete se stát obětí stalkingu anebo sami pronásledovat svou vyhlídnutou: pamatujte, i chorobná posedlost patří Plutu. Když už k tomu dojde, snažte se z toho vyklouznout. Žádná logická argumentace. Jen minimalizujte iracionální chování svého "ctitele". Někdy se vyplatí hrát mrtvého brouka, nechat ho na oko vyhrát, a prostě zmizet.Býk: 

Hromadění a zachování sil. Po počátečním staru se příroda ve svém kvetoucím úboru pozastaví, aby se mohla sama sobě obdivovat. Požívání, smyslnost a radost z "hmatatelných" a smyslových věcí, to je májové téma. Vše kvete, voní, barvy jsou nádherné, májové noci stále delší a teplejší, je lásky čas.

Setrvávající, pevná, konzervativní, spolehlivá, pomalá, melancholická, zůstat stát, trvání, vlastnit, pevnost, pomalost, smyslnost, schopnost přijímat lásku, umění milovat, požitek, trvání, krása, umění, pocit vlastní hodnoty, luxus, materialismus, stagnace, realita, drží se konkrétních věcí a dobrého jídla, vytrvalý, stálý, trpělivý, smysl pro formu, umění a sexualitu, smysl pro trvání věcí a situací, odolný, smyslný, poživačný, tvrdohlavý, strnulý, setrvávající v hněvu, konzervativní, jankovitý, přivlastňující, materialistický, pohodlný, závistivý.

Hmota, tělo, rozum, objektivní myšlení, vlastním, vybudování, světlo, otevřenost, začátek života, klid, smyslnost, povrch, vychutnání, mám, 

=======================================================

Venuše Uran: genialita v umění, moderním umění, zjemnění v lásce. Homosexualita, lesbická, perverzní láska, volná láska.

Veselá, originální povaha, umělecké a intelektuální sklony, láska k modernímu umění, originální hledání krásy. Sklony k rytmu, hudbě, básnictví,  osobní přitažlivost a oblíbenost, okultismus, magnetismus.

Svévolnost v lásce, odpuzující sklony, nerozumná jednání, žárlivost, snadné vzrušení se, nestálost, přelétavost v lásce, sexuální dobrodružnost, smyslnost. Nebere v úvahu mínění jiných.

Elektronická umění, pracovníci rozhlasu a televize, originální umělci, hudebníci, především moderní. Lidé výstřední.

Láska na první pohled. Oblíbenost a užitek z toho plynoucí, mnoho přátel, společenská popularita, užitečné změny v životě, náhlý zisk různými vynálezy, zlepšení něčeho neobvyklým způsobem. U žen překotný porod.

Konflikty, starosti způsobené především druhým pohlavím, skandály, zklamání, krize v lásce a manželství, ve spojeních. Rozvod, úmrtí milé osoby, finanční ztráty mnohdy lehkomyslností. Krotické pro matku.

Astrologický text:

Venuše konjunkce Saturn: morálka, ostýchavost, věrnost v lásce nebo rozchod v lásce. Klid, vytrvalost, svědomitost, šetrnost, vážná snaha, stálost, cudnost, věrnost, sebeovládání, vědomí povinnosti.

Venuše sice mírní špatné aspekty, ale přece jen je možno usuzovat na nespokojenost, chlad srdce, lakotu, překážky v lásce, žárlivost, mučí sebe sama, sobectví, sklon ke lžím, těžkomyslnost.

Nadaní umělci, vědomí povinnosti.

Obtížné navazování kontaktů společenských, přátelských, "erotika povinnosti", neuspokojená sexualita, deprese, neoblíbenost.

Všichni lidé, kteří dovedou dát morální podporu jiným, především slabým, opuštěným. Osoby osamělé, věrné. Při špatném ozáření - osoby nešťastné, nemocné ženy, vězni, náboženští fanatikové.

úspěch následkem šetření, dobrého úložní kapitálu, pomocí družstev, obchod, bank, podpory starších osob, ve vlasti, ve stáří. Zajištěné finanční prameny, trvalé užitečné přátelství, manželství snad s věkovým rozdílem, ale s finančním přínosem.

Potíže v lásce, odklad manželství, společenství, ochlazení sympatií, rozchod, možnost časného úmrtí matky, a to vesměs velmocí. Ztráty špatnými obchody, nerozumné finanční transakce, existenční boj, hmotná nouze, málo peněz, krásy a dobra i lásky v životě. Nemanželské dítě.

=======================================================

Luna Venuše:Venuše konjunkce Saturn: 6.2.2021 (8:04) 5° Vodnář 55'

MASKOVANÁ POSTAVA PŘEDVÁDÍ RITUÁLNÍ AKTY V PŘEDSTAVENÍ MYSTERIA.

Jedinec jako aktivní součást v pevně ustanovených modelech aktivity, jejichž cílem je mobilizace a uvolnění kolektivní síly.

Velká Mysteria minulosti byla vytvořena inspirovanými Zřeci a Adepty za účelem předvedení toho, co v nižších královstvích života nazýváme instinkty, na mentálně vědomou a lidsky významnou úroveň skupinového působení. Užitím biologických a kosmických energií je tedy možno zajistit, aby společenské procesy neztratily kontakt s hlubšími realitami planetárního a kosmického života. Rituály jsou svazující, a ti kdo je provádějí, často užívají masek, neboť nejednají jako lidské bytosti, ale jako středobody uvolnění transpersonálních sil.

Tento symbol nám představuje společenské procesy v jejich nejhlubším okultním aspektu. Vidíme jedince, který přijal TRANSPERSONÁLNÍ ODPOVĚDNOST.

Mars 11.2.2021: 

ŽENA VYKLEPÁVÁ Z OKNA SVÉHO POKOJE STAROU TAŠKU

Pročišťování ego-vědomí.

Na tomto stupni musíme vzít v úvahu i oba stupně předešlé. Tradiční účetní, beroucí v potaz lidskou povahu, jsou svým způsobem jaksi smířena s mladistvým entuziasmem, jenž vidí v  každém problému růstu střet mezi "dobrem" a "zlem". Tento symbol nám ukazuje, že pravý nepřítel je skryt v mysli; je to ego a jeho vazba na vlastnictví. Mysl je zobrazena jako taška, vyprázdněná, kterou je třeba vyvětrat na slunci. Napřed se však musí otevřít okno, a taška vyprázdnit.

Známe dobře frázi "vyčistit brány vnímání". Co však potřebujeme vyčistit především, je nádoba na představy, vyvolané vnímáním - tj. ego-mysl. Klíčovým slovem je PURIFIKACE.