16.8.2020 Mars konjunkce ERIS a Černá Luna/17.8.2020 Slunce konjunkce Merkur ...

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet

V samém středu dnešního lidstva existuje něco, i když je to skryto a čeká na svou hodinu projevení, co je v přímém protikladu k tomu, co se již projevuje prostřednictvím zlých průchodů. Je to božský soucit proti barbarské krutosti, vznešená moudrost proti nevědomosti, altruistická služba proti agresivnímu sobectví a vznešená důstojnost proti hrubému ateismu.

Existuje výzva k návratu k zapomenutému Bohu. Existuje spásná milost.Existuje ruka natažená v soucitu k nejhoršímu hříšníkovi a v útěše k největšímu trpiteli. Ti, kdo jsou mysticky citliví, cítí tuto přítomnost dokonce i nyní, jakkoli nesouvisle. (Zápisy Paola Bruntona - uzdravování sama sebe - negativa).

Každá konjunkce/NOV znamená: je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku završení konjunkce nebo novoluní.  Sabyánské symboly: 


16.8.2020 (20:40) 24°Beran 13'                                             Mars konjunkce ERIS a Černá Luna v Beranu (aktivita, agresivita/bojovnost/netrpělivost, rychlý energetický pohyb, sebeléčení, seberegenerace, čistá motivace, intuice)

VÍTR VHÁNÍ ZÁCLONY V OTEVŘENÉM OKNĚ DOVNITŘ POKOJE, DÁVAJE JIM TVAR ROHU HOJNOSTI

Otevřenost vůči přílivu duchovních energií.

Princip hojnosti se tímto poněkud tajemným symbolem dostává do další fáze. Fyzické dozrávání plodů zde působí na subtilnější, duchovní úrovni. Vítr (pneuma, duch) fouká otevřenou myslí - oknem a vnáší do domu osobnosti příslib více-než-hmotných skrytých možností. Vítr vane v oblasti vyššího tlaku do oblasti tlaku nižšího. Jelikož jsou záclony průvanem vháněny dovnitř, individuální vědomí, představované domem, přijímá koncentrovanější příliv duchovních energií, které tomuto vědomí umožňují rozšířit si obzory a možnosti tvůrčího vyjádření.

Poselstvím tohoto stupně je, že vnitřní růst vyžaduje mysl nejen otevřenou, ale zároveň takovou, aby byla schopna být nádobou pro duchovní sklizeň. Tvar rohu hojnosti okenních záclon ukazuje, že jemný, světlo propouštějící aspekt mysli (záclony) nabývá plastických kvalit, tak, aby mohl být FORMOVÁN TRANSPERSONÁLNÍMI SILAMI.

16.8.2020 (20:40) Venuše 9° Rak 41' (sebedůvěra, sebehodnota, inspirace, pocity)

VELKÝ DIAMANT V PRVNÍCH FÁZÍCH BROUŠENÍ

Horlivé zdokonalování se v zájmu plné manifestace ideálu.

Stále jsme u vývoje vědomí, u osobnosti na prvopočátečním stupni. Potencialita kompletně zformované mysli, skrze níž jasně zazáří světlo pochopení, je již zřetelná; je toho však ještě mnoho, co je třeba udělat. Můžeme meditovat nad transformací "rybníka" v diamant ještě nevybroušený. Vědomá mysl musí nabýt pevnosti a jistoty, aby mohla být dále formována vyššími činiteli - v ideálním případě učiteli společenství. Nepochybně to bude pro surový kámen bolestivá operace, ale výsledek bude stát za to, přes všechno utrpení, žár a nesnesitelný zvuk ... samozřejmě pokud bude brusič mistrem svého oboru - jak vzácní jsou takoví učitelé.

Máme zde co dělat s operací, která po ukončení nabude společenské hodnoty. Až zcela doroste, nasytí možná "lovný pták" hladový žaludek; až bude dokonale vybroušen, naplní možná diamant hrdostí nějakou ženu. Jako klíčové slovo navrhuje ŘEMESLNÉ MISTROVSTVÍ, zde míněno ve smyslu výcviku ke zdokonalení.


17.8.2020 (16:44) Slunce Konjunkce Merkur 25° Lev 09' (vědomí, uvědomění, inteligence, komunikace, kreativita, individualita)

VELIKÝ VELBLOUD KRÁČÍ NAPŘÍČ NESMÍRNOU A STRAŠNOU POUŠTÍ

Soběstačnost při dlouhém a vyčerpávajícím dobrodružství.

Velbloud zde představuje živý organismus, který je na začátku náročné cesty být soběstačný nezávisle na prostředí. Organismus si v sobě nese to, co je absolutně nutné pro přežití. Na hlubší lidské úrovni vědomí je snadné ocenit soběstačnost a spoléhání na vlastní zdroje při vstupu na okultní Stezku, vedoucí do dynamičtější a obsažnější oblasti existence.

Velbloud si v těle nese vodu, a říká se, že dromedár je schopen užívat hmotu uloženou ve svém velkém hrbu jako potravu. To zde zřejmě znamená, že v zájmu odproštění se od vazeb "starého světa" bychom měli být plně emocionálně soběstační; po absorbování mentálního pokrmu, daného nám starou kulturou, jsme připraveni čelit poušti, nicotě, Sunja ... do té doby, než dosáhneme "nového světa". Potřebujeme TOTÁLNÍ NEZÁVISLOST na okolí a vnitřní SPOLÉHÁNÍ NA SEBE SAMA.