20.3.2021 Jarní rovnodennost

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Merkur v Rybách: intuitivní myšlení. živá fantazie a bezpečná a jistá intuitivní vnuknutí. Prvotřídní schopnost empatie. Může velmi dobře poradit. obrazné vyjadřování. Dobře vycítí souvislosti a významy. Telepatické vlohy. 

Myšlení vzdálené realitě. Rozum zaplavený fantaziemi. snadno ovlivnitelný, nekritický, citlivý, neupřímný, výstřední.

Plný fantazie, sklon k přehánění. intuitivní, logický - nelogický.

20.3.2021 (10:28)

Merkur kvadratura Mars:

ostrovtip, myšlení spojené s konáním, rozhodnost, slovní boj, válečná lest.

Pohotovost: prosazovat se s taktickou chytrostí  zkušeností. Jasná argumentace. bystrý, analytický rozum. Značná pohotovost. Bojuje hlavu a slovy. Advokát, literární kritik, šachista. Rád diskutuje. Umí pochopit vlastní pudovou přirozenost, jedná však uvážlivě.

Ostrý jazyk. Popudlivé, destruktivní myšlení. Pohotový jazyk, který je hned podrážděn. Snadno vyprovokuje verbální konflikt, volí zlá a ostrá slova, jedná zkratkovitě. Nervózní, neklidný, popudlivý. Nebezpečí, že pukne. Názory jiných nepřipouští: stále vyrušuje, skáče do řeči, neuváženě argumentuje, ale kritizuje neb pomlouvá.

Mars v Blížencích: 

Mazanost, má ostrý jazyk, je pohotový, chytrý, šikovný, bystrý a obratný. dokáže souběžně usilovat o několik cílů, dovede takticky měnit své jednání. Tendence k rozptylování, cynický, sarkastický, nemá výdrž, mnoho povyku pro nic. rychlé, chytré a praktické rozhodování, všechny cíle jsou vždy jen relativní a uzpůsobují se novým poznatkům, úmysly často zůstávají nesplněny. snadno vzplane, netrvá to však dlouho, většinou se vybije verbálně, slovní agrese, šikovný taktik, velmi obratný, pohotový, cynický a ledově chladný, kousavý výsměch a zraňující nenávistné výpady. Napřed zmate slovy a pak udeří. Má rád změnu a s oblibou expeimentuje.