21.2.2021 (1:42)  Začátek přímého pohybu Merkura ve Vodnáři

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení.

11° Vodnář 01':

ČLOVĚK VE CHVÍLI ZTIŠENÍ NABÝVÁ NOVÉ INSPIRACE, KTERÁ MU MOŽNÁ ZMĚNÍ CELÝ ŽIVOT.

Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení.

Symbol klade důraz na zásadní hodnotu trvalého otevření se sestupujícím silám ducha či Duše, zejména tehdy, jsme-li na začátku nového období individuální aktivity. Jedinec by neměl 

záviset pouze na vnějších okolnostech a na tradičních - a v jistém smyslu vnějškovým, protože kolektivně formulovaných - podnětech. Má svou tvůrčí sílu uvnitř, aktivní sílu, z níž může čerpat, nebo lépe dovolit jí pronikat do mozku-vědomí, nebo do rukou, které píší nebo dávají hmotě originální formy.

Klíčovým slovem je zde PŘESAH vnitřní, transcendentní Síly přes individuální vědomí.


Merkur konjunkce Saturn a Jupiter ve Vodnáři v kvadratuře na Černou Lunu a Urana v Býku: 

Ascendent dnešní konstelace ve Střelci se nachází v kvadratuře na Slunce v Rybách. Prožíváme chvíle, ve kterých se dotýkáme myšlenek a pocitů, které v nás vyvolávají různé nálady. Naše vědomí je kontaktováno s podvědomými impulsy, které nás propojují s uvědoměním si vlastních duševních potřeb a klidu. Každý z nás máme vlastní životní prostor, který odpovídá našemu vnitřnímu nastavení. 

Máme každodenní návyky, potřeby, touhy a představy a podle nich se pohybujeme v okolním světě, žijeme vlastní představu reality. Díváme se na vše, co k nám sedí nebo nesedí. Mnohem vědoměji vnímáme, že jsme násilně nuceni zaměřovat pozornost na informace přicházející zvenčí a svojí pozorností jim dovolujeme ovlivňovat naši mysl a pocity. 

Kvadratura mezi Ascendentem a Sluncem rezonuje s mobilizací energie našeho nevědomí, vyvolanou nadosobními motivy. Je třeba se zklidňovat, tento rytmicky intenzivní proces pozorovat a nenechat se vtahovat do dění, které s námi vnitřně nerezonuje. Stále vám budu předkládat otázky: "Čí duševní potřeby žijete? Svoje nebo jste tak vystrašení a žijete duševní potřeby někoho jiného?"

Konjunkce Saturna, Merkura a Jupitera rezonuje s tématem rozdělování a oddělování. V minulých aspektech nás postavení hvězd na nebeské báni dovedlo k informaci, že ve světě a ve vesmíru dochází k vyrovnání sil. Merkur je planeta, která v astrologii symbolicky splňuje roli průvodce. Pokud se dostane do aspektu s ostatními planetami, zesiluje jejich vliv. 

Je jenom na vás, koho a co do svého života pouštíte. Na jedné straně můžete prožívat opravdová muka na zemi v boji s okolním světem, ale v opačném případě při použití vlastní vůle a vymezení se všemu, co vám bere energii a radost ze života, můžete prožívat život naplněných 

potřeb a hojnosti. Představte si kolo štěstí, na kterou stranu jej roztočíte a nasednete na něj, to se vám splní, vesmír vám požehná.

Kdo chce věřit ve spokojený život ve zdraví, splní se mu tato představa. Kdo věří nemocem, chudobě a utrpení, také se mu splní jeto představa. Každý dostáváme to, po čem toužíme.

Nacházíme se v zásadní fázi polarizace. Každý z nás osobně zodpovídáme za svá rozhodnutím a tím dochází k novým kolektivním pochodům. Rodí se nová kultura. 

Luna v konjunkci se severním lunárním uzlem prostřednictvím hlubokého zážitku zaměřuje naši energii k opuštění minulosti a nastoupení cesty, jejíž prostřednictvím máme vědomě naplňovat náš životní úkol. Je třeba poslechnout vlastní nutkání, zaktivizovat se a s odvahou realizovat pouze takové činnosti, které se nám dělat "chtějí", těšíme se na ně, ne takové, kdy "musíme". 

Na základě zážitků z minulosti (na osobní i společenské rovině) stojíme před úkolem kultivovat naše emoční reakce. 

Bojujete proti někomu a tento boj vás zacykluje v agresivitě, nespokojenosti, ztrátě imunity a utrpení? 

Nebo sílu seberegenerace (formování vlastní životní reality) a sebeprosazení používáte ke zvnitřnění, vymezení svých životních hranic a k propojení se s ostatními v duchu zdraví a harmonie?

"Přejte si, bude vám dáno."

Přeji vám krásný den a víru v dobro, životní radost a hojnost.

Zdeňka Svobodová

Zamyšlení nad planetou Venuší, okultní sestrou Země a poselstvím znamení Býka na naší osobní rovině:

Její pouť po nebeské báni tančící kolem Slunce od r. 2012 završí 10./11. prosince 2117 a 8. prosince 2125., kdy bude přecházet z úhlu našeho pohledu přes sluneční kotouč. Toto "zatmění" bude viditelné ze Země stejně, jako jsme jej mohli pozorovat v letech 2004 a 2012. Do té doby v pravidelných osmiletých cyklech budeme tichým, nenásilným a laskavým způsobem propojováni se základními a vrozenými lidskými vlastnostmi, jako jsou láska, vzájemná úcta a sebeúcta, pocit hojnosti a dostatku na citové úrovni, vnitřní světlo, životní energie ...,  které v nás byly po mnoho tisíciletí záměrně blokovány.

Proč si myslím, že symbolika planety Venuše je pro nás symbolicky nejzásadnější z celé používané škály planet, planetek, bodů a světel v západní astrologii?

Venuše z pohledu západní astrologie symbolizuje naše základní potřeby, které byly od chvíle, kdy nás naše matky přestaly kojit, přehlížené, tj. vlastní životní prostor, ve kterém se můžeme přirozeně emocionálně projevovat - vlastní vkus - oblečení, účes, vůně, úcta k tělu a užívání si jeho předností a přirozených potřeb, specifická potřeba stravy ... Díky záměrnému tlaku společnosti na naše matky od dětství převážná většina z nás čelí nedostatečné péči a nenaplnění tolik potřebného citového zázemí, díky němuž se od okamžiku narození formuje naše osobnost.

Byla nám zakázaná touha (základní potřeba našeho života) - prý, že je hříšná a nectnostná. Ti, co nám ji zakázali ale toužit mohou.

Je nám vnucována a vmanipulovávaná touha někoho jiného. Vzájemně se trestáme odmítáním za jiný náhled na život, chybí mezi námi základní komunikace a porozumění, pocit sebejistoty (když neparazitujete na ostatních, nelžete, nejste výmluvní a pohotově drzí, znamená to, že jste hloupí a nepřijatelní) a tak se to děje/lo po celý náš život. Máme oslabený imunitní systém, protože nejsme v životě šťastní a uspokojeni.

Peníze a jejich množství řídí náš život. Peníze jsou energií našeho života. Jsme jejich prostřednictvím zaháněni do kouta a blokováni. Abychom se cítili dobře, potřebujeme mít naplněné základní životní potřeby. 

Harmonický rodinný, přátelský anebo partnerský vztah. Vyhovující milostný vztah. Prostředí, dům, byt, chata ... postavené z kvalitních materiálů neohrožujících zdraví a vyhovující našemu individuálnímu vkusu, jídlo, které nás zasytí a zároveň vzhledově a chuťově naplní; hudbu, jejíž tóny nám celý den znějí lahodně v uších; krásné květiny na stole, které provoní celý dům; činnost, kterou děláme opravdu rádi (v současné době ji nazýváme hanlivě práce) a kterou ostatní dostatečně ohodnotí (peníze jako prostředek, kterým si předáváme energii), sport, umělecká tvorba, vědecká tvorba a další. Každý si dokáže dosadit představu míry pocitů slasti a uspokojení podle svých vlastních představ.

Za těchto splněných podmínek může zdravě fungovat i naše mysl bez potřeby znásilňování ostatních bytostí a přírody..

Venuše plní v antice stejně jako Merkur roli psychopompa, roli průvodce do podsvětí, ale také pomoc při porodu, tedy příchodu duše na svět. 

Pokud  naše těla a naše mysl dostávají vše, co ke svému vývoji potřebují, jsou přirozeným způsobem důležitým a zapojujícím se článkem stále se vyvíjejícího společenství žijících bytostí a rostlin na Zemi v harmonickém propojení s kosmickými rytmy.

V případě splnění základních "venušiných" potřeb v jejich čisté formě probíhá odchod člověk ze života přirozeně na základě vlastního svobodného rozhodnutí.

Pokud je žena citově spokojená, má naplněný život, její tělo a duše jsou zdravé (Venuše), sama se rozhodne otěhotnět (Luna), miminko se v jejím lůně může přirozeně rozvíjet po všech stránkách a poté v klidu narodit ...