23.9.2020 konjunkce retrográdní Mars a Černá Luna

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Ten, kdo řídí a vytváří náš svět, společnost, jsme my sami. My sami rozhodujeme o svém zdraví, stavu vědomí, životu v hojnosti a o tom, kam směřuje systém ...

Každá konjunkce/NOV znamená: je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku završení konjunkce nebo novoluní.  

23.9.2020 (14:36) 26 Beran 57'

Dotek vědomí s vnitřní emoční svobodou a potřebou ji prosadit.

 Na druhé straně vlivem vnějších sil zvyklých na t, že jim to v minulosti bez překážek vycházelo, intenzivnější aktivace existenčního strachu (vyvolávání naší tendence k sebedestruktivnímu jednání), který je hluboce zakořeněný v naší buněčné paměti vlivem zkušenosti z utrpení desítek předešlých generací našeho rodu.

V tuto chvíli budeme systémem lehce zmanipulovatelní. Cestu k projevení zdravým vztahům, sebelásce a lásce, našemu tělu a mysli prospěšných emocí nám ukazují atributy planety Venuše.

DÍKY PŘEDSTAVIVOSTI JE ZNOVU NABYTO ZTRACENÉ PŘÍLEŽITOSTI

Revize postoje a vnitřní přehodnocení.

V tomto symbolu je jasné, že mysl, která byla příliš zahlcena podněty a posedlá vším tím, čeho by mohla v nové oblasti dosáhnout, může snadno zažít neúspěch. Žák neobstojí ve zkoušce, případně se mu zdá, že neobstál. Přitom byl možná tento "neúspěch" guruovým záměrem, aby se žáku stal podnětem k objevení nové schopnosti, obecně řečeno, je tato schopnost tím, co nazýváme "tvůrčí představivostí". Mysl si musí nejprve "představit" to, co člověk bude schopen dříve, či později skutečně prožít

Může zde být obtížné odlišit úspěch od selhání. Říká se, že nic nemůže tak selhat jako úspěch. Co se počítá, je NEZLOMNÁ VÍRA při usilování o dosažení vlastích ideálů. 

Venuše 19°Lev 14'

Psychopomp, osobní - individuální - subjektivní úroveň cítění, sebehodnota, inspirace, láska, harmonie, vztahování, pocity, přitahovací pole, spojka s naší duší - vědomím.

PARTY NA HOUSEBOATU

Potěšení z dočasného  úniku od přísně strukturovaného společenského chování.

Symbol je konvenční a popisuje mladistvější způsob společenské zábavy. Houseboat přináší účastníkům party intimitu a "bohémský" charakter vztahů mezi nimi, zatímco "večerní gardenparty" odráží povrchnější, i když společensky prestižnější druh interakce mezi sofistikovanými příslušníky střední vrstvy. Houseboat je ukotven, přesto plave na hladině řeky, která - alespoň symbolicky - rozpíná úzký společenský status do mnohem větší šíře. Je zde naznačeno, že v podobném způsobu společenské zábavy se muži a ženy snaží alespoň o pocit volného toku energií, jako únik z rutinných aktivit jejich pracovního nebo studentského života.

Symbol naznačuje možnost "uvolnění" přirozených energií ve společné zábavě a pomoci intenzivnějších osobních kontaktů. Symbol mluví o OSVOBOZENÍ SE OD SPOLEČENSKÉ STRNULOSTI.


Kudy vede cesta:

23°Rak 31' : ŽENA A DVA MUŽI, ZTROSKOTANÍ NA MALÉM OSTRŮVKU V JIŽNÍCH MOŘÍCH

Soustředění složitých vnitřních potencialit v harmonických a konkrétních vztazích.

Máme zde nyní speciální fázi procesu integrace. Žena a dva muži představují trojný aspekt lidské osobnosti, zejména na tomto stupni, kdy jeden z aspektů - emocionální život (žena) - stojí tváří v tvář možnosti, ne-li nutnosti, vstoupit ve vztah jak s aspektem duchovním, tak mentálním. Tato konfrontace se odehrává na malém ostrůvku v jižních mořích, a "jih" se vždy 

symbolicky vztahuje k silným a vášnivým impulsům lidské povahy. Trojné vědomí si musí nějak poradit a vyvinout harmonický a dobře integrovaný modus vivendi (specifický způsob života). Pokud uspěje, bude to znamenat uvolnění mocných energií a povede to k další symbolické scéně. Sekáváme se zde se specifickou životní technikou, či přinejmenším s otázkou techniky. Tři lidské bytosti by se mohly integrovat: otázkou zdánlivě zůstává forma, jakou ta integrace bude mít.  Mělo by jít o konkrétní typ integrace v intencích emocionálních a biologických popudů lidské povahy (ostrůvek v jižních mořích) a pole pro integraci je "malé". Klíčem k problému vztahu by mělo být to, že si všichni uvědomí VZÁJEMNOU ZÁVISLOST

Planety Venuše, Luna a Mars podbarveni Černou Lunou a Eris v této konstelaci vytvářejí ohnivý trigon, který v nás aktivuje z našeho podvědomí prýštící instinktivní navyklé reakce prostřednictvím náhlého nadšenectví, chuťi být inciativní, probouzí vitalitu ale také prchlivost. 

Slunce ve Vahách - vědomí, se nachází v kvadrátu na Lunu ve Střelci. Dále zde vidíme planetární trojici Jupiter, Saturn, Pluto v kvadratuře na Marse v Beranu a Merkura ve Vahách, tzv. T -kvadratutru. Nezapomeňme, že kvadratury jsou martovského charakteru, jsme jejich prostřednictvím nuceni k aktivitě, sebeobraně, sebeléčení. Je však nutné je správně nasměrovat.

Jediný prvek v horoskopu, který má tuto moc, je planeta Venuše, symbol spojení našeho nitra s naším vědomím. Zatímco Luna nás nutí svými rychlými tranzity k neustálé citové aktivitě prostřednictvím nálad, Venuše je tichým hlasem v nás, který nám dává nenásilně najevo, kdy a kde se cítíme spokojeni a naplněni na všech úrovních našich smyslů, kde si v horoskopu můžeme přečíst o našem skutečném potenciálu. Z tohoto místa budeme schopni nasměrovat naši martovskou sílu k naplnění našich základních lidských potřeb.  

Jupiter, Saturn, Pluto v Kozorohu jsou aspektováni martovskými kvadraturami.

Kladné atributy symbolu Venuše jsou dlouhodobě ničeny, znevažovány, zneužívány, pokrouceny. Zapomněli jsme, že základ naši civilizace byl položen ve věku Býka, kterému také vládne planeta Venuše. Pokud si vnitřně nevěříme, máme potřebu místo naplnění vnitřních hodnot, plnit naše měšce, žaludky a pokládat to za základ našeho spokojeného života. Pokud nejsme propojeni s principy harmonie, lásky, sebelásky, nemáme nikdy dost a potřebujeme energii Marse, našich emocí, poslat k jejich neustálému dobývání a soupeření ... sebeničení. Nemůžeme se divit, že se v současnosti v našich životech i ve světě děje, co se děje.

Pomalé planety Jupiter, Pluto a Saturn symbolizují z pohledu symboliky západní astrologie svým blokujícím vlivem návrat zpátky do našeho nitra. Nutí nás být sami sebou (Venuše).

Proč píši o této konstelaci? Ve chvíli, když se Mars v přímočarém znamení Berana otočil do zpětného chodu, ministr Vojtěch vyhlásil povinnost nosit roušky. Ve chvíli, kdy se Mars dostává do zpětné konjunkce s Černou Lunou (pro některé temný bod, pro mě bod svobody a dotek se základními přírodními principy), stává se ministrem zdravotnictví bezohledný člověk, v jehož zájmu je především obohacování se na úkor ostatních (záporné kvality planety Venuše).

Prostřednictvím vlastností rychle reagujícího a energického znamení Berana posíleného planetou v ní vládnoucí, Marsem, se v nás zvedají emoce, chuť do života, potřeby svobody. Zároveň díky Černé Luně dochází k intenzivní aktivaci těchto sil, během níž nemáme možnost cokoli vykalkulovat, jsme nuceni jít přímo. To samé se děje protistraně. Jsou zde jasně zřetelné protipóly. Nemáme sílu cokoli skrývat, ať se nám to líbí nebo ne.

V minulém příspěvku jsem psala přirovnání k otevírající se dlouhodobě zanedbávané ráně, vytéká z ní v současné době veškerá nečistota (hnis). Je potřeba ji nechat vytéct, abychom ji mohli lépe rozeznat od zdravých tkání. Teprve potom můžeme začít ránu začít léčit. Pokud bude celý organismus (lidstvo) chtít.

Ohnivý trigon probouzí naši intuici, naslouchejte a realizujte ve svým životech konkrétní kroky, ke kterým vás nabádá ... přeji vám hodně odvahy a krásné slunečné dny. 

Poznámka: 23.9.2020 nástup pana Prymuly do funkce. V tomto momentu se nacházelo Slunce v trigonu na Jupitera, Saturna a Pluta v Kozorohu. Znamená to pokus o převzetí moci s využitím uměle vytvořené situace a ohrožení přirozené imunity - schopnosti seberegenerace/sebeobrany naší české společnosti. Více u Saturna ...