27.7.2020 Venuše

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet

... osoba musí mít vůli vidět hodnoty takové, jaké jsou, ať jsou to hodnoty individuální nebo hodnoty určené vnějšími soudy rodiny nebo společnosti. Musí být rovněž schopna odlišit citové soudy, které jsou založeny na osobní pravdě a ty, které jsou jen čistým odrazem převládající sociální normy. Musí se vědomě ptát sama sebe: "Je to pro MNE to pravé?" Alexander Ruperti" ...

Venuše (rozběžný) sextil Černá Luna:

nadbytek - mnoho iracionálních osudových vlivů, vnímání nadosobních stránek bytí.
deficit - ateismus, bezmezná víra, že mám vše ve svých ru
kách.

VENUŠE: 20° Blíženci 20'

MODERNÍ KAVÁRNA, PLNÁ RŮZNÝCH LAHŮDEK ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA.

Asimilace rozmanitých vědomostí prostřednictvím syntetizující síly mysli.

Z jediného v pravý čas povstává Mnohé. Původní Zdroj dává vzniknout horskému potoku, který nabývá dešťovou vodou, a posléze se stává velkou řekou, podél níž vznikají města. Města ak řeku na cestě k oceánu znečišťují. Tento moderní symbol vyjadřuje skutečnost, že člověk, nyní se blížící ke konci kulturního cyklu, je schopen snášet pokrmy - jak mentální, tak fyzické, ze všech koutů světa. Stravuje se na celoplanetárním základě; historie nás učí, že sháňka po soli a koření, jakož i po produktech v některých lokalitách vzácných, byla popudem k rozvoji globálního obchodu a tudíž nakonec i k rozvoji planetárního vědomí. Výsledkem by mohla být přesycenost, špatné trávení a zmatek v mysli, vyvolaný neschopností vybírat a rozlišovat.

Symbol je přípravou na novou úroveň. klíčovým slovem je zde ASIMILACE; negativní potencialitou tohoto symbolu je OMRZENÍ.

Černá Luna 20° Beran 20'                                                ZIMA, MLADÁ DÍVKA SYPE PTÁKŮM.

Překonávání krizí soucitem.

Střídání ročních období připomíná přechody mezi živoucím a umírajícím. Člověk může pomoci tvůrčí představivosti celý cyklus "přelétnout", a objevit prostředky, jak nejenom uniknout fatalitě sezónního chátrání či deprivace, ale také, jak pomoci přežít takovéto krize jiným živoucím bytostem. Tažní ptáci odlétají na Jih, ale člověk může vytvořit pouto mezi sebou a ostatními tvory, neschopnými uniknout zimní deprivaci a zmaru, a udržet při životě ducha (symbolizovaného ptáky), pokud, jako "mladá dívka", dá volný průchod lásce a soucitu.

Dochází zde na lidskou aktivitu motivovanou soucitem, jenž překlenuje dočasnou neplodnou fázi. Životní síla, kterou mají duchové přírody, dosahuje v lidských bytostech vyššího stupně. Tématem symbolu je TRANSMUTACE ŽIVOTA V LÁSKU.