30.8.2020   T - kvadratura

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

"Jediným svým soupeřem jsem já sám a překonávání sama sebe mě má bavit. "  

Vysoce dynamická konfigurace spojující objektivitu opozice s činy kvadratur. Je tu ohromná motivace, přetlak, touha vyjádřit 

se nějakou akcí. Tato planetární konstelace nás učí s touto energií  adekvátně zacházet, zužitkovat ji tvůrčím způsobem. Důležitý je prostor k seberealizaci, jinak dochází k frustraci.  

aktivita, iniciativa, nadšení pro nové věci, nestálost

30.8.2020 (16:22) Konjunkce Černá Luna/Eris a Mars v kvadratuře na Venuši v Raku a Jupitera, Pluta, Saturna v Kozorohu (retrográdní)

Černá Luna, Eris (24° Beran 08) a Mars v Beranu (aktivita, agresivita, sebeléčba, zdroj energie a pohybu z jádra osobnosti - osobní úroveň)

VÍTR VHÁNÍ ZÁCLONY V OTEVŘENÉM OKNĚ DOVNITŘ POKOJE, DÁVAJE JIM TVAR ROHU HOJNOSTI

Otevřenost vůči přílivu duchovních energií

Princip hojnosti se tímto poněkud tajemným symbolem dostává do další fáze. Fyzické dozrávání plodů zde působí na subtilnější, duchovní úrovni. Vítr (pneuma, duch) fouká otevřenou myslí - oknem a vnáší do domu osobnosti příslib více-než-hmotných skrytých možností. Vítr vane v oblasti vyššího tlaku do oblasti tlaku nižšího. Jelikož jsou záclony průvanem vháněny dovnitř, individuální vědomí, představované domem, přijímá koncentrovanější příliv duchovních energií, které tomuto vědomí umožňují si rozšířit obzory a možnosti tvůrčího vyjádření.

Vnitřní růst vyžaduje mysl nejen otevřenou, ale zároveň takovou, aby byla schopna být nádobou pro duchovní sklizeň. Tvar rohu hojnosti okenních záclon ukazuje, že je jemný, světlo propouštějící aspekt mysli (záclony) nabývá plastických kvalit, tak, aby mohl být FORMOVÁN TRANSPERSONÁLNÍMI SILAMI.

Venuše 22°Rak 49' (sebevědomí, sebehodnota, hodnota, pocity, inspirace, láska, harmonie, přitahovací pole - osobní úroveň)

SETKÁNÍ LITERÁRNÍ SPOLEČNOSTI

Objektivní a kritický přístup k obecným faktorům naší kultury a k jejím psychologickým problémům.

Básníci, romanopisci a kritici, sdružení ve společnosti, reprezentují snahu zvlášť senzitivních a intelektuálně nadaných jedinců dát formu a význam určitým nejcharakterističtějším situacím a mezilidským vztahům své společnosti a kultury. Nastavují společnosti zrcadlo a zároveň ji ovlivňují a vedou její vývoj. Je jejich úkolem diskutovat o významu toho, co je, a představovat si to, co by být mohlo. Jsou barometrem i termostatem, plátnem i projektorem dosud převážně nevědomých představ.

INTELEKTUALIZACE. Zde člověk jedná jako objektivní mysl a zároveň jako emotivní účastník událostí a nadějí svého dne. Činí konkrétním to, co je pro většinu lidí pouhou podvědomou snahou nebo nutkáním.

Jupiter, Pluto, Saturn v Kozorohu (kolektivní úroveň)

Radikální proměna politických struktur a politické garnitury, někteří politici odejdou, jiní budou "odejiti". Vznikají nové mocenské oblasti, některé státy a velmoci nabývají na významu a vlivu, některé ho ztrácí. Mění se ekonomika světa.

Na konci roku se ke konjunkci Saturn-Pluto připojí ještě planeta Jupiter (filozofie, expanze, víra), dochází nejen k počátku nového světového uspořádání, ale i postupné změně paradigmatu neboli světového názoru.

Uran v Býku přináší poselství, že se vše musí neustále vyvíjet a měnit, aby zůstalo tím, čím je. Je třeba korigovat chyby minulosti a otevřít se budoucnosti.

Jaká bude budoucnost závisí pouze na nás a na našem osobním přístupu.