6.2.2020 Konjunkce Venuše se Saturnem ve Vodnáři.

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Je na každém z nás individuálně, jakou formu dáme naší mysli a tak našim životům.

Každá konjunkce/NOV znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.


Venuše konjunkce Saturn: 6.2.2021 (8:04) 5° Vodnář 55'

MASKOVANÁ POSTAVA PŘEDVÁDÍ RITUÁLNÍ AKTY V PŘEDSTAVENÍ MYSTERIA.

Jedinec jako aktivní součást v pevně ustanovených modelech aktivity, jejichž cílem je mobilizace a uvolnění kolektivní síly.

Velká Mysteria minulosti byla vytvořena inspirovanými Zřeci a Adepty za účelem předvedení toho, co v nižších královstvích života nazýváme instinkty, na mentálně vědomou a lidsky významnou úroveň skupinového působení. Užitím biologických 

a kosmických energií je tedy možno zajistit, aby společenské procesy neztratily kontakt s hlubšími realitami planetárního a kosmického života. Rituály jsou svazující, a ti kdo je provádějí, často užívají masek, neboť nejednají jako lidské bytosti, ale jako středobody uvolnění transpersonálních sil.

Tento symbol nám představuje společenské procesy v jejich nejhlubším okultním aspektu. Vidíme jedince, který přijal TRANSPERSONÁLNÍ ODPOVĚDNOST.


Astrologický rozbor:

Ascendent dnešní konstelace se nachází v Rybách: Poukazuje na naše odhodlání bránit své vnitřní hodnoty před prvky agresivity ve společnosti, kdy násilí je možností, s níž je třeba vždy počítat. Sebeochrana a ostražitost jsou stále nutné. Je důležité znát své hranice a stát si za nimi na psychické i hmotné úrovni. 

Venuše konjunkce Saturn v sextilu k Luně ve Střelci: Tento dnešní aspekt rezonuje s postupným pobouzením lidského vědomí na úrovni vnitřních impulsů. Dochází k čistění a transformaci našeho vnitřního života. Jedná se o nový stupeň uvědomování a reakcí na život. Prožíváme hluboké vnitřní změny na psychické úrovni.

 Venuše ve spojení se Saturnem nás propojuje s naší potřebou dodržování pravidel, s morálkou, s naší ostýchavostí, věrností. Stejně jako v předešlé konjunkci s Plutem v Kozorohu stojíme v bodě základních vztahových změn. Staré končí, nové možnosti před námi otevírají rozsáhlé pole působností. Záleží pouze na nás, jakou cestou se vydáme a jaká je kvalita našeho myšlení.

Venuše svým vlivem zjemňuje "špatné" aspekty. V jejím spojení se Saturnem jsme vědomě více konfrontováni s naší vnitřní nespokojeností prostřednictvím vnějších vlivů, pocitem nedostatku lásky anebo s tím, že již sami nejsme schopni lásku prožívat, se strachem z finanční bídy, s lakotou, žárlivostí, mučením sebe sama prostřednictvím plnění povinností, které nerezonují s naším vnitřním nastavením, sobectvím, sklonem ke lžím a těžkomyslností.

Toto spojení po nás chce abychom se naučili klidu, vytrvalosti, svědomitosti, šetrnosti, vážné snaze, stálosti, cudnosti, věrnosti, sebeovládání a přijali vědomí povinnosti. V tento moment jsme více citliví na osamocení a izolovanost.

Pokud tento aspekt prožíváte formou smutku a pocitů bezmoci vyhledejte informace (Vodnář - internet, telefon ...) nebo lidi, kteří dovedou dávat morální podporu, jeďte lyžovat nebo prostě vyrazte s přáteli a rodinou do přírody.

Konjunkce Venuše se Saturnem se nachází v kvadratuře na Urana v Býku: 

Z vnějšku jsme záměrně systematicky vystavováni uměle vyvolávaným konfliktům, starostem způsobeným skandály, zklamáními, krizí ve vztazích a v dalších spojeních. Jsme záměrně ohrožováni na zdraví. Mnozí z nás prožívají rozvod, úmrtí milých osob a finanční ztráty. Jsme bombardováni různými teoriemi, názory a statistikami. Vše se děje záměrně s cílem nás odklonit od naší vnitřní cesty.

Kvadratura je martovský aspekt, vyžaduje naši iniciativu a aktivitu. Ve znamení Býka (vládne zde Venuše) formuje a cíleně 

realizuje naše potřeby (myšlenky). Pokud se necháme vysilovat vnějšími vlivy, nemůžeme naši životní energii plně použít, onemocníme a postupně fyzicky sejdeme. 

Toto uranské spojení má také pozitivní působení, kterému jsme vystaveni: otevírá se nám cesta k novým způsobům života, novým technologiím, můžeme se propojovat s ostatními přes internet, telefony, tablety, i když jsou negativně zneužity proti nám. Pokud jste propojeni s řečí vlastního nitra, dokážete již rozlišit tuto manipulaci a vyvázat se z těchto informačních sítí.  

Planeta Venuše tomuto aspektu dodává sílu lásky a potřeby spojit se stejně smýšlejícími lidmi. Vytvářet nové skupiny a mít z toho plynoucí užitek, mnoho nových přátel a následné změny v životě, stojíme na začátku nové doby, kdy staré odchází ...

Chiron, náš vnitřní léčitel, v prvním dekanu znamení Berana a v sextilu na konjunkci Venuše se Saturnem v nás evokuje emocionální touhu existovat jako osoby, konkrétně a pevně. Jedná se o přirozenou touhu po individualizaci, která se nachází v první fázi prosazení, je to pro nás úplně nová zkušenost, nemáme plně uvědomělou, jednáme instinktivně, takže je snáze ovlivnitelná. 

Proto v současnosti čelíme agresivním útokům a přesvědčování proti zdravému rozumu ze strany mainstreamu (starého světa, který se nechce vzdát své mocenské pozice). Nedejme se a všichni vyslyšme volání našeho nitra po vnitřní stabilitě. Nenechme se osočovat, že jsme sobečtí a že nespolupracujeme, nenechávejme se vlákat do osidel lží, hamižnosti a přetvářky.

Dnešní konstelace v nás podněcuje odvahu vzdorovat bouři. Odvahu nutnou ke střetu s krizemi, způsobenými společenskými ambicemi. Prostřednictvím vlivu planety Venuše, Saturna, volání znamení Vodnáře a znamení Býka projevme charakter i za nepříznivých podmínek soustřeďme naši životní energii pouze k evoluci života na planetě a k naplnění smysluplnosti našich životů.

Jupiter ve Vodnáři a v kvadratuře na Marse, Černou Lunu a Urana v Býku nás učí víře, že ve chvíli ztišení nabýváme nové inspirace, která nám možná změní celý život. 

Jupiter říká: na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení. Svou tvůrčí sílu máme uvnitř. Jeto aktivní síla, z níž můžeme čerpat, nebo lépe jí dovolit ji pronikat do vědomí, nebo do rukou, které píší nebo dávají hmotě originální formy. Věřme v to, že naše vnitřní, transcendentní síla přesahuje individuální vědomí (rozum) a že jsme takto celosvětově jako stejně toužící a smýšlející lidé propojeni (Vodnář).

Přeji vám krásné dny a odvahu změnit svá životní přesvědčení. Další článek zveřejním 11.2.2021, kdy vyvrcholí novoluní ve znamení Vodnáře.
Význam planety Venuše v astrologii:

Venuše je zobrazována jako mladá krásná žena, je symbolem přitažlivosti, duševní čistoty, lásky a krásy. 

Představuje dostředivou sílu zkušenosti, která nutí jedince, aby dosáhl sjednocení s vlastním Svébytným Já, či se Svébytnými Já ostatních jedinců. Je třeba pečlivě rozlišovat mezi archetypovými obrazy mateřství (Luna) a ženství (Venuše). Venuše dává Marsovi impuls, jak se má emočně prosadit. Venuše hodnotí emocionálně podle libí se mi - nelibí se mi.

V organismech představuje z hlediska astrologie životní sílu, touhu po životě, skrytou nejen ve všech semenech ale i ve žlázách s vnitřní sekrecí - sexualita, erotika. 

Na společensko-kulturní rovině z moderní astrologie představuje zděděný smysl pro hodnoty, ať už etické, estetické či materiální. 

V rámci individuálního vývoje představuje Venuše a její stav v nativním horoskopu způsob, jak přehodnotit hodnoty kolektivně vzývané společenstvím (sociální život), v němž jedinec žije, jak tento hodnotový systém přeměnit a nastolit hodnotový systém vlastní. 

Dále dává jedinečnou podobu archetypům v podobě archetypových obrazů, které jsou odpovědí Celistvosti, jíž považujeme za božskou, na kolektivní potřeby jedinců nebo prvků, které Celek zahrnuje.

 Astrologicky je předstupněm uranských změn a neptunského rozpuštění a přijetí vlastních duševních potřeb a představ.