9.8.2020 Luna konjunkce Černá Luna, Mars

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

"My všichni, kteří toužíme v tomto světě po velké transformaci, si musíme pamatovat toto: Nepotřebujeme vyvíjet žádnou energii na to, abychom změnili systém, který nyní existuje. Bude klesat pod jeho vlastní tíhou. "Trhliny a praskliny, které jsou vlastní jeho struktuře, zajišťují nevyhnutelnost jeho kolapsu. Vše, co musíme udělat, je rozhodnout se, co chceme vytvořit, aby to mělo své stálé míso. Když na to soustředíme veškerou naši energii, můžeme vytvořit nový svět takový, jaký si přejeme, aby byl. "" - Teal Swan 

Každá konjunkce/NOV znamená: je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku završení konjunkce nebo novoluní.  

Venuše (sebepřijetí, sebehodnota, sebeúcta, harmonie, láska, inspirace ...) 1° Rak 34':

ČLOVĚK NA KOUZELNÉM KOBERCI SE NEHYBNĚ VZNÁŠÍ NAD NEDOZÍRNOU PLÁNÍ.

Schopnost rozšířit vlastní vědomí upevněním svého nazírání na věci na vyšší úrovni.

Tento paradox mate mnoho lidí. Při svém neúnavném hledání nových horizontů uvádí intelekt sám sebe do zmatku právě oním hledáním. Tím, že přijme pevné ohnisko, dokáže mysl posunout výše na své místo, odkud pozoruje, a vidí realitu ve skutečnější perspektivě. Jedinec se stává celkem, soustředěným na toto určité místo za účelem určitého úkolu a funkce. Odráží pak vědomí většího Celku, Lidstva.

Symbol vytváří kontrast mezi stabilizujícím novým závazkem, který dává hranice vůli, a mezi schopností nazírat život ze širší perspektivy, díky níž lze spatřit, jak se mnohé životy v rozšířeném vědomí sbíhají. V tomto stadiu si člověk uvědomuje, že vzdá-li se věčného shonu za dvojrozměrnou expanzí, dosáhne POZVEDNUTÍ na třetí úroveň vědomí. 

9.8.2020 (10:51) 21° Beran 47' Konjunkce - sabyánské symboly:

Luna (zvyky, návyky, nálady)  

Černá Luna (přijetí přirozených zákonů života, pohybu energie, ne náboženských nebo systémových dogmat, přirozená identita

Mars (emoce, aktivita/agresivita, schopnost sebeléčení a seberegenerace): 

BRÁNA DO ZAHRADY VŠECH SPLNĚNÝCH TUŽEB

Hojnost, kterou umožnila lidská soudržnost a součinnost.

V kontrastu se syrovou a krutou cestou ke slávě a moci, symbolizovanou boxerem, nyní máme symbol dokořán otevřené a snadné cesty k naplnění. Lidská bytost těžko může přežít velké přírodní drama života, je-li sama: v organizovaných skupinách lidé mohou v pravý čas své touhy naplnit. Život v hojnosti se teoreticky nabízí všem, byť třeba jako ideál, jako velký sen. Tento symbol lze rovněž vyložit v erotickém smyslu, vztáhnout jej k ženství.

Dominuje zde vědomí kulturního člověka - cíl: štěstí, což platí tím více, čím skromnější jsou jeho přání. Religiózní filozofie, jako např. Americká Nová Myšlenka, glorifikují tento sociální pocit hojnosti a povyšují jej na rozpínavý KOSMICKÝ OPTIMISMUS a kult úspěchu.


Další aspekty:

Slunce konjunkce Merkur kvadratura Uran v Býku: ZMĚNA REALITY

Mars v Beranu kvadratura Jupiter/Saturn/Pluto (retrográdní) v Kozorohu

Prostřednictvím tohoto spojení čelíme ve chvíli, kdy sami sebe nepřijímáme takové, jací jsme bezohlednosti, netrpělivosti, misionářskému nadšení, konfliktům, nehodám, těžkostem při cestování, soudním sporům. Naše praktické záležitosti jsou v tomto období ovlivněné materiálními těžkostmi, zdržením a překážkami. Stojíme před nutností položit nový základní kámen, důvěře v naši silnou touhu po pořádku a stabilitě nejen v pracovní oblasti, ale i v duševní a vztahové. Nacházíme se v období, kdy tvrdě pracujeme a nevidíme výsledky, naopak. Nebojme se duševního vypětí . Sebedisciplína, rozvážená organizace, tvrdá práce, praktická zručnost, neokázalost na úrovni hmotné i duševní jsou cestou k nastolení pocitu jistoty a především vnitřní radosti.

Jakékoli zneužití energie na úkor druhých nás vyčerpává a vyčerpá.
Nebojte se zkoumat vaše motivace založené na z vnějšku cíleně vyvolávaném a řízeném existenčním strachu.
Mějte sami sebe rádi. Neubližujte si na základě manipulace a neubližujte ani vašemu okolí.

Mars konjunkce Luna/Černá Luna v Beranu trigon konjunkce Slunce/Merkur ve Lvu

Všimněte si u sebe a přijměte nesmírnou fyzickou vitalitu, kterou je třeba použít, nebát se vstoupit do akce. Nenechejme ji z nás vnějšími parazity čerpat v jejich prospěch. Vytvářejí kolem nás atmosféru strachu. Přijímejte radostně svoji potřebu pohybu na všech úrovních a nebojte se být blázni, kteří si dovolí dělat pouze takové činnosti, které jim vyhovují. Vaše cíle a záměry, když jsou přímé, jasné a podpořené dobrou tělesnou kondicí, vás dovedou k úspěchu.

Využijme tohoto aspektu a nasměrujme naši energii, útočnost a agresivitu k sebeléčbě, seberegeneraci, k regeneraci zdravého životního stylu, obnovení nebo nalezení nových spokojených vztahů, tvořivosti a další radostné aktivitě. Poslouchejte intuici, řiďte se jí a buďte blázni, kteří i přes vnější překážky a posudky kráčí za svojí životní radostí. Přidejte se k ostatním, kteří se již na této aktivní energetické cestě nacházejí ...