texty

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Harmonické aspekty dávají jedinci schopnost konstruktivního a praktického jednání. Problémy v domácnosti řeší s přehledem a dobrou vůlí ke kompromisům. V citech je otevřený a vyjadřuje je s vážností. Je dobrým hostitelem.Neharmonické aspekty člověk často trpí napětím v citové oblasti, je nerozvážný a bezohledný. Domácí spory vysloveně miluje a dobře se v nich orientuje. Je panovačný, nepřizpůsobivý a rád vede toulavý život, často není schopen se usadit. Silné city, svéhlavost především v domácích a citových záležitostech

Hluboká touha po změnách především v domácích záležitostech, neúnavnost, zbrklost. Pravidelnost delších cest, nepříznivý pro právní záležitosti. Finanční ztráty. Příliš fantazírující, velmi senzibilní, zbrklý, nepraktický především v citových záležitostech. Hráč, nebezpečí v obchodních záležitostech. Informační válka. Pocitové rozhození, nervozita. Neschopnost se rozhodnout . Oběť informačního pole. Ztráta identity. Výmluvný zloděj, hráč a obchodník.

Jste budovatel ochotný začít na dně kariéry a vypracovat se postupně až na vrchol. Na konstrukci, kterou budujete, není nic chatrného. To z vás činí skutečného architekta nebo obrazně řečeno architekta vlastního osudu, který spřádá plány daleko dopředu a rozumně pracuje na jejich naplnění. Odvaha a zdrženlivost, agresivita a takt jsou u vás ve vzácné rovnováze. Víte, kdy bojovat a kdy se dát na útěk, kdy prosazovat své záležitosti a kdy vyčkávat. Vaší velkou předností je smysl pro rovnováhu a proporce. Máte výborný úsudek a vždy víte, kam jdete a jak bude každá cihla a cihlička zapadat do konečného produktu.  Konvenčnosti, střízlivostí a charakterem se tento aspekt velice podobá sextilu nebo trigonu Měsíce s Jupiterem, až na to, že vám nedodává filantropické a charitativní vlastnosti oné expanzivní a dobrosrdečné planety. Máte sklony k vážnosti, střízlivost, jisté hrdosti a rezervovaností a možná i trochu naháníte hrůzu. Život je ve vašem podání skutečný, je pro vás vážný, a také sami sebe berete dosti vážně. Zdědili jste duševní rysy přímo od matky, podobáte se jí a jejímu příbuzenstvu vnitřně, pokud ne přímo vzhledem. Máte vrozený smysl pro povinnost, nikdy se nevyhýbáte práci a jste schopni značného sebeobětování, pokud si myslíte, že to povinnost vyžaduje. Jste toho schopni bez sebelítosti, určité povinnosti považujete za hotovou věc, za svůj životní úděl, a přistupujete k nim střízlivě a filozoficky.  


Luna v Blížencích, Slunce ve Štíru: 

Dnešní den je ve znamení pohybu a potřeby komunikace, učení se a radosti z nich. Uvolňující se téma úplňku, které popisuje nutnost zvnitřnění, vás vede k chuti a potřebě tyto hodnoty vyjádřit ve vnějším světe a propojit se se stejně nebo podobně smýšlejícími lidmi. Stojíte bytostně na svém výlučně osobním boji za plnou a výlučnou individualizaci. Stojíte tváři v tvář něčemu, co neznáte. Ochota vstupovat do nových situací a vstřícné přijímání nových příležitostí jsou více propojené s vašimi vnitřními emočními potřebami. Dneska můžete zkusit štěstí a využít svoji kreativitu, překonat strach a pustit se do něčeho, co ve vás již delší dobu dozrávalo a představa realizace vám přinášela pocity vnitřní radosti. Dnešní den jsou posíleny a bezpečí budete nacházet v činorodosti, cestování různými dopravními prostředky, obchodování, posilování vašich mentálních schopností v komunikaci s ostatními nebo skrze informační prostředky, jako jsou internet, telefony, rádio, televize a další, nacházení nových různých možností. Je posílena vaše mentální a nervová energie. Ve vašem životě se objevují nové potenciální příležitosti k aktivitě na úrovni mentální nebo materiální. Vaše individualita po úplňku působí mnohem konkrétněji. Prostřednictvím komunikace se dneska učíte překonávat vnitřní zábrany, otevřít svoji vrozenou schopnost zvídavosti. Vaše mysl je totiž celý život v neustálém pohybu. Více vnímáte vibrace z okolí a skutečné motivace ostatních, jejich bystrost, vtip, zručnost nebo vychytralost a podvody.


Tento den, který je z vesmíru vibračně podpořen k tomu, abyste se učili překonávat vnitřní zábrany, otevřeli svoji vrozenou schopnost zvídavost a přijali to, že vaše mysl je v neustálém pohybu. Více vnímáte vibrace z okolí a skutečné motivace ostatních, jejich vychytralost nebo podvody.

Máte působivou osobnost s citem pro lidi, což vám přináší nesmírnou oblíbenost. Jistá rezervovanost propůjčuje půvab vašemu překvapivě výmluvnému a výřečnému způsobu vyjadřování. Máte bystrý smysl pro humor, milujete dobré příběhy a jste výtečný vypravěč. Budíte dojem velké rozhodnosti a jen vy sami pravděpodobně víte, jak jste uvnitř často nerozhodní a váhaví ve chvíli, kdy se zdáte velmi sebejistí. Pravděpodobně zameškáte řadu příležitostí tím, že se nedokážete včas rozhodnout, a dostanete se do problémů v důsledku svého dobráctví ve vztahu k lidem.
Jste chytří, rychlí a snadno se cokoliv učíte. Máte koníčky, které mohou být dosti komplikované a zabírat vám hodně času, protože jedna práce, jeden zájem nebo jeden milenec vás zřejmě zaujmout nestačí. To vám vynáší velkou oblíbenost u druhého pohlaví, kterému se líbí vaše kombinace vášně a lhostejnosti, romantismu a cynismu; nejste ovšem příliš opravdoví v milostných záležitostech, které stojí v jedné řadě s ostatními koníčky.
Ve všem především potřebujete schopnost soustředit se a sjednotit své záměry, protože život je pro vás tak či onak dosti snadný. Buď máte štěstí a věci k vám přicházejí samy od sebe, nebo jste bezstarostní a je vám to jedno. Vnitřní hnací síla k úspěchu vám chybí a spíše proplouváte životem, bavíte se tím, co vidíte, a dokážete se rychle přizpůsobovat novým okolnostem. Své požadavky přizpůsobujete svým dispozicím. Vaše cíle a touhy pro vás nejsou příliš důležité, neboť především toužíte po pohodlí - a toto pohodlí není až tak těžké uspokojit. Velmi snadno se s vámi vychází, dokud se nikdo neplete do vašich záležitostí, ale dokážete být pěkně tvrdohlaví, pokud si myslíte, že se vás někdo snaží ovládat. Je zde rys jisté perverznosti a dokážete udělat problém z věci, na které vám ve skutečnosti nezáleží, a to jen proto, abyste ukázali, že se nenecháte využívat.


Zatmění měsíce 14:40 - zatmění měsíce bylo u nás viditelné v květnu 2022 - další uvidíme 23.října 2025

ČL - PL: Konjunkce, opozice, kvadratura a trigon jsou aspekty, které mohou značně posílit okultní přirozenost Pluta, dávají nesmírný vhled do skrytých záhad života a mnoho ostré astrální energie.

Je zde také k dispozici ohromný potenciál energie k uskutečnění svých cílů, ale člověk musí sestoupit do svého nitra, aby mohl být s touto energií ve spojení.
Při konjunkci a opozici, setkání Hadese a Černé Luny může vytvořit velké esoteriky a magiky, ale také nekromantiky.
objektivní a kritický přístup k obecným faktorům naší kultury a k jejím psychologickým problémům. Senzitivita, intelektuální nadání dávají formu a význam určitým nejcharakterističtějším situacím a mezilidským vztahům své společnosti a kultury. Nastavují společnosti zrcadlo a zároveň ji ovlivňují a vedou její vývoj. Intelektualizace- jednání jako objektivní mysl a zároveň jako emotivní účastník událostí a nadějí svého dne. Činí konkrétním to, co je pro většinu lidí pouhou podvědomou snahou nebo nutkáním.

schopnost vnímat skrytého a tvůrčího ducha přírodních jevů Vody. Voda spojuje všechny živé buňky v živoucí souhru. Symbolizuje nepřetržitý tok vitálních energií, fluiditu vědomí, které zjišťuje, že je stimulováno změnou. Velký cyklus vody v biosféře země (oceány, oblaka, déšť, řeky) symbolizuje základní fáze universálních životních procesů, vzestup a sestup emocionálních energií a lásky. Můžeme tyto fáze personifikovat a hovořit o duši přírody a na kosmické úrovni a duši světa, anima mundi. Je to magická látka, a moderní chemie ji znovu objevuje při odhalování jejího neobvyklého chování v jistých situacích, čemuž dávní alchymisté po svém nepochybně rozuměli. Rozpoznání nad fyzikálních energií, které na konci této sekvence uvidíme plně zvládnuté. Vědomí se zde stává citlivým na spodní proud OKULTNÍ ENERGIE v jejím bohatém přírodním spektru.

SEVuzel: sebemobilizace v zájmu společenského prospěchu - i přes společenské omezení ( odvážný projekt - plány - dluhy) je nutné starat se o niterný ženský aspekt svého vědomí, aspekt, který chce vybudovat krásnou zahradu vlastní individuální svébytnosti - nutkavé úsilí dobýt a nabýt

ČL - SL: Osobnost je ostrá, se značným smyslem pro sílu. V Clairvision jazyce to odpovídá zvýrazněnému násilnému hvězdnému jedu!

Jsou zde silné záliby a nelibosti a schopnost hned poznat, má-li někoho rád či nikoli.
Může to mít souvislost s hlubokým vhledem do psychologických motivací lidí. Jelikož jsou tak dobře ve spojení se svým vlastním stínem, mají jemné porozumění psychice jiných lidí. "Lilith charakter" je často subtilní, s velkým pocitem odstínů, a s extrémní citlivostí.
Při zkušenostech na nejvyšší úrovni mohou hlavní aspekty Černé Luny se Sluncem učinit dotyčného zcela psychickým: varovné sny, intuice, přirozená příchylnost ke skrytým záhadám života a jasnovidnost. Konjunkce se Sluncem učiní Černou Lunu extrémně silnou. Konjunkce, opozice nebo kvadratura mohou naznačovat problémy s otcem.
U těchto aspektů často zjistíme, že zrozenec mívá závažné problémy s otcem (hlavně v ženském horoskopu). Buď otec chyběl, nebo je vnímán jako nepřítomný, nebo bylo proti němu bojováno. Je zde pravděpodobně nějaké hluboce zakořeněné zranění v psychice, vztahující se k otci, s hlubokými důsledky na celou organizaci osobnosti.
V symbolických termínech tento konflikt s otcem jde daleko za dětské scénáře. Je to otcovský obraz v jeho nejširším významu, který je zde zapojený. Mysleme na Lilith, rozhněvanou na Boha proto, že ji nechal podřídit Adamově autoritě (a patriarchální organizaci) bědujíc: "Jak mi to jen (Bůh Otec) mohl udělat?"
To je stejné zranění, které nosíte. Bylo tak hluboké, že se nikdy nezahojilo.
ČL - NE: Aspekt, který může značně zesílit mystickou přirozenost Neptuna a přidat metafyzický rozměr k jeho inspiracím. Kombinace může být vysoce prorocká.Nicméně v případě Neptuna, je zde vždy riziko "zbývajícího zatemnění", obzvláště známe-li příbuznost Černé Luny a nevědomí. Pouze v případě, že někdo na sobě "vnitřně" zapracoval a uvědomil si tak duchovní potenciál Neptuna může potom zažít zkušenost, jakou skýtá opora hlavních aspektů Neptuna a Černé Luny. Čím více je Neptun aspektován k jiným planetám v horoskopu, tím významnější budou jakékoliv z těchto aspektů, přidávaje tak osobnosti dotyk Černé Luny: ostrost, vnitřní hloubku a potřebu dokonalosti (což se spojuje s Neptunovým idealismem).
V případě plného rozvinutí, konjunkce a opozice může dosáhnout kosmických dimenzí. 

ČL - ME: Dodávají Merkuru hloubku a spojení mezi vědomou a nevědomou úrovní mysli. Spojením s Černou Lunou může Merkur pouze získat. Černá Luna přidá bystrost a důvtip. Merkur umožní vyjádření hlubokých hodnot spojených s Černou Lunou (která značí nevědomé úrovně psychiky). Kombinace může přinést moudrost a rovněž i intuici.V běžném životě tato intuice způsobí rychlé a přesné pochopení emocí ostatních - umožní poznat jejich pravou přirozenost a nehodnotit je pouze podle zevnějšku.
Pochopení psychologie jiných lidí je také spojeno s tím, že vlastní vnitřní život je dosti komplikovaný a složitý. Merkur znamená vědomou mysl, Černá Luna podvědomé a nevědomé části psychiky. Spojení těchto dvou ukazuje na to, že je zde více mostů mezi různými úrovněmi psychiky než u jiných lidí.
Není to však vždy snadné snášet. Občas tato otevřená spojení mezi vědomím a nevědomím spouštějí silné emoce, krize, úzkost nebo dokonce i deprese. Přesto je to dobrá základna pro vysoký stupeň sebepoznání.
Na vyšší úrovni mohou hlavní aspekty Merkura a Černé Luny pomoci stát se okultním (jasnovidnost vyššího druhu). Černá Luna - vysoce metafyzický bod v horoskopu - je zapojován přímo do vašeho merkurovského mentálního vědomí. To znamená přirozený sklon ke skrytým záhadám života a zároveň značnou schopnost jim porozumět.
Obzvláště v případě konjunkce a opozice, se doporučuje sledovat tranzity Černé Luny přes radixový Merkur a Černou Lunu. V tomto období mohou nastat zásadní změny způsobu (vzorců) myšlení a tudíž skvělá příležitost, udělat na sobě kus práce. Naproti tomu, čím méně se známe, tím větší vnitřní krize mohou tyto tranzity vyvolat.

ČL -VE: Černá Luna dodává Venuši hloubku a originalitu. To může být výborná kombinace. Venuše má několik skvělých stránek, ale sama o sobě může být někdy povrchní. Z tohoto pohledu Venuše může vlivem Černé Luny jen získat - klade na ní velké nároky, potřebu ideálu, absolutna a dokonalosti.

To může vést k významnému uplatnění (realizaci) nejen v oblasti umění, ale i v dalších profesních aktivitách, které umožňují uvolnit kreativitu (Černá Luna zlepšuje tvořivou stránku Venuše; často tento aspekt dodává i metafyzický rozměr). Jelikož potřeba dokonalosti může být extrémní, je nutno dát pozor, aby se tato potřeba nestala paralyzujícím vlivem (např. že raději nenavazujeme žádný vztah, než bychom byli s někým, kdo není dokonalý nebo raději nic nevytvoříme, než aby to bylo nedokonalé.)
Konjunkce, opozice, kvadratura a trigon:
Venuše - planeta touhy může být vtažena hluboko do nevědomých sfér Černé Luny. Proto mají aspekty Venuše a Černé Luny mnoho společného s aspekty Pluta a Venuše. V extrémním případě mohou vést k nenasytným touhám a vášním. Také mohou přinášet magnetickou přitažlivost k nebezpečným lidem či situacím.
Konjunkce a opozice:
Je třeba pečlivě sledovat, kdo vstupuje do našeho života v období návratu Černé Luny (konjunkce na pozici narození). Je-li v radixu opozice, sledujeme tranzity Černé Luny přes Venuši. Ta osoba, která v době tohoto tranzitu vstupuje do našeho života, pravděpodobně pohne naším podvědomím a bude mít významný vliv na žebříček našich hodnot. To může vyústit v zásadní změny v našem životě.