HOLE

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další.

Symbolika karet Malé Arkány doplňuje významově dlouhodobě působící archetypy Velké Arkány popisem nebo doporučením, jak se chovat, pokračovat nebo o jaké situace se jedná symbolicky na každodenní úrovni. Hole jsou vždy informací o tom, že je třeba zůstat aktivní, poslouchat intuici, radostné impulsy a nenechat se zastrašit nebo jiným způsobem blokovat. Významy karet jsou vyňaty z knihy: Základní kniha o Tarotu, autor: Hajo Banzhaf


ESO HOLÍ - symbolizuje příležitost skrytou ve vás samotných, kterou máte objevit a rozvíjet. U tohoto esa jde o chuť  podnikat, odvahu a radost z rizika, jakož i nadšení a elán, a často upozorňuje na stěžejní oblasti rozvoje vaší osobnosti. Oheň symbolizovaný žezlem se může projevit jako posílení vůle, přesvědčení a morální síly nebo jako jiné procesy vnitřního rázu a růstu. Dále vyjadřuje žezlové eso přitakání životu, optimismus, chuť do života a vedle toho období vznětlivosti a nedostatečné trpělivosti. Na úrovni vědomí vystihuje období rozvoje vaší morální síly vůle a přesvědčení. Je to fáze, v níž vnitřně rosteme a můžeme dospět k lepšímu poznání sebe sama i k větší sebejistotě.

DOPORUČENÍ: dodejte si odvahy a přistupujte ke svým plánům temperamentně a s důvěrou. Máte ty nejlepší předpoklady. Nechte se celou věcí nadchnout a přiveďte ji pak energicky k žádoucímu konci. Zkoumejte, zda se opravdu zasazujete o dobrou věc a objevte velkou příležitost, jeř se vám v tomto případě naskýtá. to, co teď potřebujete, je optimismus, odvaha a přesvědčivost. A toho dosáhnete lehce, budete-li se plně věnovat vlastním plánům.

DVOJKA HOLÍ - karta spojuje popis určitého stavu s výzvou: ukazuje, že jste zaujali neutrální, neurčité stanovisko, místo abyste usilovali o jasný a jednoznačný postoj. Situace naznačené touto kartou v sobě mají často něco ochromujícího. Neexistuje nic, co byste mohli označit za opravdovou, hmatatelnou příčinu své stísněnosti a nevrlosti, ale přesto cítíte zcela jasně, že něco důležitého není v pořádku. Žezlová dvojka charakterizuje období, v němž se vám vše zdá jednoduše "milé". Příčinou toho je fakt, že jste zaujali nevyhraněné stanovisko v ústranní a nehodláte se nechat do něčeho zatáhnout. Chráníte se tak, aby se vás vnitřně nic nedotklo a téměř neúčastně přihlížíte, jak jde život mimo vás. Z tohoto stavu se dostanete jen tehdy, stanou-li se vaše myšlenky přesvědčením, uskutečňují-li se vaše záměry za vaší plné angažovanosti. Karta svědčí o období letargie, z níž se lze osvobodit jen tehdy, dokážete-li tiché vyznání změnit v upřímné přesvědčení. Vyzývá vás k tomu, abyste učinili jednoznačné přiznání a také se podle něj chovali, místo věčných chytrých názorů a zbožných přání.

DOPORUČENÍ: nyní se musíte za své plány postavit.  Oprostěte se od vlažných a plytkých citů. Teď se na vás žádá to. co se dřív nazývalo "odvaha k vyznání". Vložte celé srdce do tohoto zatím tajného vyznání. Musíte se vzdát toho neutrálního stanoviska a dát se bezvýhradně na jedinou stranu. Jen takovým jednáním bez ústupků pokročíte při uskutečňování vlastních plánů. Nehodláte-li se však angažovat, dostanete se trvale do značně nesnesitelného stavu.


TROJKA HOLÍ - karta sjednocuje dvě významné a cenné zkušenosti. Vyjadřuje to, že jste po částečně dlouhém a namáhavém výstupu dosáhli vrcholu, a teď smíte z bezpečného stanoviště pozorovat vzdálený a zářící horizont. Tento pevný základ, který pod sebou cítíte a radostný výhled do budoucna, jež se vám zde naskýtá, jsou hlavní znaky této vysloveně pozitivní karty. Dosáhli jste bodu, z něhož se otevírá široký horizont. S vědomím, že jste díky snahám o poznání vytvořili spolehlivý a pevný fundament. Je vám teď dovoleno hledět z vysokého stanoviště do dálky a s vděčností konstatovat, že váš životní cíl je viditelný na horizontu. Pevný základ vnitřní jistoty, spojený s optimistickou prozřetelností, znamenají životní období, v němž lehce a úspěšně řešíte své úkoly.

DOPORUČENÍ: musíte usilovat a vytvoření solidního (společného) základu, dokud nepocítíte pevnou půdu pod nohama. Tato karta říká, že můžete tímto způsobem uskutečnit vlastní záměry a přitom si ještě zajistit další perspektivy. Buďte si jisti pevným základem pod nohama a nebojte se pohledět daleko do budoucna. Můžete se spolehnout na to, že se vám naskytnou velmi povzbudivé vyhlídky, poznatky a zkušenosti.

ČTYŘKA HOLÍ - karta karta naznačuje období klidu, ve kterém se můžete otevřít a vyjít sami ze sebe, abyste užívali života. S ohledem na tuto jistotu jste ochotni opustit své bezpečné zázemí a zúčastnit se dění ve světě. To znamená rovněž družnost, zábavu, potěšení a intenzivnější radost ze života, stejně jako ochotu bezprostředně se podílet na životě a prožívat kontakty s patřičnou sounáležitostí. Karta žezlová čtyřka představuje překonání zavedených a dozrálých poznatků a svobodné hledání nových podnětů a oblastí zájmů. Přitom jde také o to, že vyzbrojeni důkladnými zkušenostmi se volně a bez předsudků vydáváte do neznámých oblastí sbírat s radostí nové zkušenosti.

DOPORUČENÍ: vyjděte ze sebe a rozviňte plně svou radost ze života, z přítomnosti. Otevřete své srdce, nechte za sebou dělící zdi a přistupujte k celé věci, volně a svobodně, určitě budete přátelsky přivítáni. Vychutnávejte toto období míru. Určitě nezažijete žádné zklamání. Jděte na celou věc otevřeně a bez výhrad. Poznáte sami, že máte krytá záda a že se vám naskýtají zajímavé zážitky. Buďte bez starosti, tyto časy si užijete a zažijete mnohá povyražení.

PĚTKA HOLÍ - je kartou vyzvání k boji, měření sil a sportovního zápolení. Naznačuje situace, kdy jste vyzváni, abyste dokázali své síly. V žádném případě se nejedná o nepřátelský nebo dokonce zničující souboj. Je to jen měření sil, pramenící ze rvavosti a nezbednosti, které na sebe může vzít podobu sázky nebo i úkolu, vyžadujícího veškerou dovednost. Většinou zůstává jen u hravosti, jen v nemnohých, nepříznivých případech může zajít až do krajnosti. Zkušenostem, poznamenaným touto kartou, byste se neměli vyhýbat, protože vám poskytují dobrou a napínavou příležitost uvědomit si vlastní schopnosti. Karta na úrovni vědomí svědčí o tom, že se potýkáte s problémy, vyžadujícími značné úsilí, které vás však takto posunou o značný kus vpřed na cestě za poznáním. Nejzřetelnějším příkladem této zkušenosti, tedy angažované výměny názorů, jsou nikdy nekončící diskuze s pubertální mládeží, která se v této době snaží nahradit přejaté názory svými vlastními. Během dne se můžete dostat do situace, kdy budete muset dokázat svůj um. 

DOPORUČENÍ: Přijměte tuto výzvu a udělejte, co je ve vašich silách. Klidně se nechte trochu svádět, nebojte se něco riskovat, odhodlejte se k této sázce. Ale v případě, že by vítězství nebylo jednoznačné, ukažte, že umíte i prohrávat. Jedná se o hravou kartu, která požaduje a doporučuje, abyste byli v průběhu dne aktivní, poslechli intuici a tím pádem vše, co máte v plánu, dopadne skvěle. Energie se nikdy nezastaví, neustále vámi proudí. 

ŠESTKA HOLÍ - karta vítězství, úspěchu, slávy a uznání, a s tím spojenou radostí, spokojeností, v některých případech také zadostiučiněním. Ve financích a práci: šestka Holí nese finanční vzestup. Přesně vzato naznačuje oznámení úspěchu, ohlášení vítězství. V otázkách týkajících se každodenního života může být prostě upozorněním na nějakou dobrou zprávu, ale bez mimořádností a vzrušení. Zpravidla poukazuje nato, že vaše úsilí a snahy jsou korunovány úspěchem. V některých případech může také jít o překvapivý, "nezasloužený" úspěch. Na úrovni vědomí svědčí tato karta o úspěchu v boji o poznání a vyjasnění určitých problematických otázek. To může přinášet i dlouho vytoužené osvobození od starostí, jež vás tvrdošíjně sužují. Vedle toho může věštit i činorodé období, v němž se vám dostane dosud neočekávané naděje, posílené vaší sebedůvěrou. S ohledem na smysl této karty by u těch, kdo se zatím viděli jen na straně poražených, mohlo jít o kartu s klíčovým významem, neboť znamená přechod na stranu vítězů.

DOPORUČENÍ: uskutečňujte s radostí své záměry, jste totiž šťastný vítěz. Buď už o svém úspěchu víte, nebo vás už brzy dostihne dobrá zpráva. Přijměte tento zážitek s vděčností a náležitě ho oslavte. Přistupujte ke svým plánům s plnou důvěrou a přesvědčením. Stojíte na cestě k úspěchu. Čekáte-li v souvislosti s vaší otázkou na nějakou zprávu nebo rozhodnutí, můžete počítat s tím, že vaše očekávání bude splněno, nebo dokonce překonáno.

SEDMIČKA HOLÍ - prozrazuje, že jste napadáni a stojíte proti konkurentům, závistivcům a jiným odpůrcům. kteří jsou často silnější než vy nebo jsou v přesile. Přesto je výrazem dobrých vyhlídek na úspěch, protože bojujete z výhodné pozice. Zároveň je také výzvou k obratnosti a bdělosti, abyste se vlastní lehkomyslností nepřipravili o výhodu této pozice. Přitom se samozřejmě jedná jen v nejvzácnějším případě o násilné útoky, většinou jde o útoky do vašeho soukromí nebo o ohrožení něčeho, čeho byste chtěli dosáhnout nebo jste už dosáhli. Na úrovni vědomí prozrazuje žezlová sedmička napadení vašich názorů a přesvědčení či zapletení se do prudkých diskuzí. Tyto střety mohou sice přinést i nová mínění a poznatky, ale protože nemají ráz věcné názorové výměny, jde spíš o to uškodit vám a umlčet vás. Proto je v těchto případech třeba prokázat spíš neotřesitelnost a sílu přesvědčení, než schopnost učit se a usuzovat.

DOPORUČENÍ: připravte se na to, že budete provokováni, nebo že se váš plán stane příčinou konfliktu, a vy budete vystaveni závisti a pomluvám. Dejte najevo bojovné odhodlání a duchapřítomnost. Dáte-li pozor, budete se moci prosadit i proti většině. Uvědomte si, že se musíte postavit na odpor nebo budete mít co dělat s někým, kdo vám není příznivě nakloněn. Velmi dobře si rozvažte, kde jsou vaše silné stránky a výhody a jak jich můžete co nejefektivněji využít. Myslete také na vlastní slabiny a dobře je skryjte. Máte jednoznačnou příležitost vybojovat si nebo si udržet převahu.

OSMIČKA HOLÍ - Hlavní význam této karty spočívá v jejím časovém aspektu. Je to jediná ze 78 tarotových karet jednoznačně upozorňující na to, že se bezprostředně blíží nějaká událost. Jinak nemá žádný hluboce zasahující význam. Naznačuje, že je něco v pohybu (nebo ve vzduchu), něco se přibližuje rychleji, než očekáváte a že už probíhají určité procesy, aniž jste si toho všimli. Zpravidla oznamuje potěšitelné zkušenosti a dobré zprávy či události, které jsou na cestě k vám. Na úrovni vědomí svědčí o urychlení vašich poznávacích procesů nebo o tom, že je něco ve vzduchu a že se vám dostane z neočekávaného zdroje podnětu, který rozšíří váš obzor. Živost této karty je upozorněním na spontánní změny a často i počátek změn vašich ustrnulých postojů a přesvědčení.

DOPORUČENÍ: připravte se na to, že se brzy vyplní vaše plány. Očekáváte-li nějakou zprávu, buďte si jisti, že už je na cestě k vám. Máte-li poněkud smíšené pocity, smíte si přesto dělat naděje. Rozpoznejte to, co visí ve vzduchu. To znamená, že věc, o kterou vám jde, se už dostala do pohybu a vše půjde rychleji, než jste dosud mysleli. Smíte počítat s příznivým vývojem událostí. Vesmír vás nestvořil proto, abyste v životě trpěli. Stejný nárok na bohatý a naplněný život máte všichni, nikoli pouze "privilegované" skupiny.

DEVÍTKA HOLÍ - je kartou vzpurnosti a odporu proti situaci nebo zkušenosti, jíž se cítíte ohroženi. Ve skutečnosti však naznačuje, že se nejedná o žádné objektivní ohrožení (jako například žezlová sedmička), ale že subjektivní příčinou těchto obav a obranného postoje jsou vaše vzpomínky na dřívější bolestné prožitky. Je symbolem uzavřenosti, v pohádkách často označované za "ledové srdce". Zpravidla prozrazuje, že se uzavíráte do sebe a zdráháte se jít dál cestou osobního rozvoje. Dost zřídka však může svědčit o pravém opaku - že jste právě učinili rozhodný krok, chcete za každou cenu uzavřít dvířka minulosti, a znemožnit si takto návrat. V tomto případě je sice smysl této karty kladný, prospěšný dalšímu pokroku, ale stejně poukazuje na to, že jste udělali někde chybu - utekli jste před minulostí, a teď máte strach, že vás bude pronásledovat. Pokud se nechcete trápit strachem z minulosti, je třeba se s ní správně rozloučit, tedy prožít určitou zkušenost až do konce a beze zbytku, a pak ji uzavřít. Na úrovni vědomí prozrazuje žezlová devítka, že jste zaujali nebezpečné obranné stanovisko proti všemu novému, co by vás mohlo změnit. Kryje se s rádoby suverénním chováním perfekcionisty, jež usiluje zaváděním stále dokonalejších, a proto i strnulých systémů o odstranění chyb a nebezpečí, jen aby se vyhnul  možné katastrofě. "Kdo se nepoučí z vlastních chyb, dopustí se jich znovu" je sice pravdivé přísloví, ale stane-li se životním zákonem plným úzkosti, vede jen ke strnulosti, opatrnosti a strachu ze života. toto nutkavé chvání vystihuje Fritz Riemann příkladem muže stojícího před dvěma nebeskými branami s nápisy "Brána k nebeské říši" a "Brána k přednáškám o nebeské říši", který se bez váhání rozhodne pro tu druhou.

DOPORUČENÍ: ačkoli si ještě neuvědomujete nějaké nebezpečí, měli byste zůstat bdělí a ostražití. vaše rány potřebují víc času, aby se úplně zacelily, a proto se chraňte a nedejte dopustit, aby se znovu otevřely. Vyhýbejte se veškerému pokušení, jež by vás mohlo strhnout zpět. Uvědomte si, že vaše záměry vedou zpět ke starým, bolestným prožitkům. Postavte se odhodlaně na odpor veškerému přemlouvání, ovlivňování a svádění. Tentokrát zůstaňte neoblomní, i když vám bude vytýkána omezenost a tvrdohlavost.

DESÍTKA HOLÍ - je karta trápení, která říká, že na sebe kladete příliš velké požadavky, a přesto jste ztratili velké vyhlídky. Vedle toho může znamenat i neobratné zacházení. Často také naznačuje, že jste v procesu rozvoje překročili pár stupňů a cítíte se se zpočátku v novém okolí poněkud nesví. Je toho na vás trochu moc, nové úkoly a zodpovědnost vám visí na krku jako mlýnský kámen. dost možná přitom budete muset přijmout i nějaké porážky. ale jen do té doby, než se této nové oblasti života přizpůsobíte a naučíte se zdolávat své úkoly obratněji, protože pak pomine tíseň a pocit, že požadavky na vás kladené jsou příliš vysoké. Na úrovni karta vědomí svědčí o tom, že máte starosti a trápí vás temné pochyby a nejste schopni najít východisko. Jste unaveni, stísněni a přetažení. Tuto krizi lze nejlépe překonat, pokud se vám podaří získat odstup a konečně si dopřát přestávku, kterou jste dlouho odkládali. Může se jednat o víkend v přírodě, dovolenou u moře nebo týdenní pobyt v klášteru naplněný jen mlčením.

DOPORUČENÍ: připravte se na to, že budete v následující době velmi zatíženi a stěží se vám podaří neztratit vždy z očí daný cíl. v této době plné starostí byste se měli šetřit a dopřát si co nejvíc klidu a možností načerpat znovu potřebnou sílu. Musíte si otevřeně přiznat, že jste si naložili na svá bedra příliš mnoho. Tento krok, který jste si předsevzali, je příliš velký. chcete-li se k němu přesto všechno odhodlat, musíte se vyzbrojit trpělivostí, dopřát si dost času a rozumně hospodařit s vlastními silami. Ale snad by vám i někdo rád odebral část té zátěže.

PRINCEZNA HOLÍ - karta je výrazem nadějí na úspěch a příležitostí, křižujících naše cesty. Princezna holí znamená šance odpovídající ohnivému elementu, související se strhujícím podnětem nebo nabídkou, kterou rádi přijmete. Přitom jde především o možnost překonat dosavadní sféru zážitků - návrhy uspokojující vaši podnikavost a vyžadující odvahu a radost z riskování, zvyšující napínavost života, protože vás vytrhují z ochromení rutiny každodennosti. Může se jednat o sportovní měření sil, o možnosti překonání sama sebe nebo i o méně významný, ale přesto napínavý zážitek a zkušenost všedního dne. Na úrovni vědomí představuje tato karta obdržení důležitých podnětů, které podstatně rozšíří váš obzor. Mohlo by to být upozornění na dosud neznámou nebo opomíjenou oblast - knihu, pozvání k návštěvě  divadla, koncert, přednášku nebo seminář či podnětný rozhovor. Stejně tak může tato karta znamenat, že váš aktuální zájem o určité životní otázky vyvolá i nové impulsy.

DOPORUČENÍ: nabízí se vám příležitost. Neotálejte dlouho a nechte se strhnout touto velkou šancí, zapomeňte na svou dosavadní nesmělost a bázlivost a odvažte se tohoto dobrodružství. Rozpoznejte velkou příležitost, jež se vám naskýtá a chopte se jí. Povzneste se nad malomyslné, příliš opatrné úvahy o smyslu věci a nechte se jí prostě nadchnout. Uvědomte si i veškeré riziko, ale i přesto se rozhodněte pro smělé a odvážné řešení.

RYTÍŘ HOLÍ - představuje vřelou (až vznětlivou) atmosféru poznamenanou žízní po životě, náruživostí a horlivým nadšením, tak i netrpělivostí, impulzivitou a nespoutaným přeháněním. Proto velmi záleží na oblasti života poznamenané touto kartou - zda se můžete těšit z jejího tepla nebo se musíte obávat jejího žáru a nestálosti. Netrpělivost symbolizovaná touto kartou jasně vyjadřuje: chci všechno, a to hned teď! Pokud se nedostaví úspěch a vy nedosáhnete toho, co jste si přáli, chováte se prchlivě, zlostně, agresivně. Na druhé straně může žezlový rytíř svým teplem ozařovat a uchvacovat, zmírnit napětí ledové atmosféry a vnést pohyb do situací, které se přestaly rozvíjet. Na úrovni vědomí naznačuje tato karta období bouří a vzdoru, ve kterém si vytváříte nadnesené ideály či základní přesvědčení a hájíte je bez ohledu na objektivní opodstatnění a možnosti jejich uskutečnění. Tato schopnost nadchnout se, jíž v této době oplýváte, může strhnout a uvést do pohybu i ostatní a vnést dynamiku do některých situací. ale tam, kde se rozhoduje o budoucnosti, vede tato horečná nálada k ukvapenému jednání a závěrům.

DOPORUČENÍ: nesmíte už více otálet. Odvažte se toho velkého kroku. seberte odvahu a jděte tam, kam vás srdce táhne. Nechte se strhnout a dělte se o své nadšení s ostatními. a nebojte se ani projevit pocity vzteku či zuřivosti. Uvědomte si, že v této záležitosti už nepomůže trpělivost ani další čekání. Projevte své přesvědčení, i když se přitom jedná o velmi svéhlavé mínění. stanovte jasné požadavky. Vsaďte beze všech ohledů na "všechno nebo nic".

KRÁLOVNA HOLÍ - ztělesňuje ohnivý element v ženské podobě. Prozrazuje tedy sebedůvěru, sebeurčení a téměř kočičí ohebnost, která však není výrazem její schopnosti přizpůsobit se, ale spíš její chytrosti. Královna žezel je přístupná, podnikavá a má silnou vůli. Její hrdost je zdrojem velké vnitřní síly, ale na druhé straně způsobuje neochotu podrobit se kritice a akceptovat i  odepření obdivu a uznání. Tato karta symbolizuje touhu a přitakání životu v takové míře, že může vyvrcholit v opojnou touhu po radovánkách a bezuzdném hýření. Její herecký talent a plnokrevná náruživost z ní činí královnu dramatu, jak ji nejdokonaleji vyjádřila Carmen. Na úrovni vědomí naznačuje tato karta, že se otevíráte životní energii, která vyvolává veselost a srdečnost, ale i odvahu a podnikavost. Prozrazuje také, že už pro vás není určující strohá účelnost a že sebou nenecháte bez vůle manipulovat. Svědčí tedy o ochotě aktivně utvářet váš život a řídit se přitom vlastními ideály. Proto znamená i hlubší životní moudrost, samostatnost a ušlechtilejší smysl pro spravedlnost.

DOPORUČENÍ: nechte v sobě růst důvěru a naději. Neskrývejte svou dobrosrdečnost, radost ze života a veselost. Neuzavírejte se před kontakty s ostatními, nechte se uchvátit, ale dejte spíš na vlastní smysl pro spravedlnost. Posuzujete tuto záležitost s důvěrou a dbejte na podněty a návrhy ostatních. Zkoumejte od základu vlastní plány a ptejte se sami sebe, jestli odpovídají vaší morálce a ideálům. Je-li vaše odpověď kladná, projevte své přesvědčení  a získejte svým nadšením i ostatní pro tento záměr.

KRÁL HOLÍ - ztělesňuje mužskou stránku ohnivého elementu, jehož schopnost rozvíjet se je zřetelná například na postavě slunečního krále Ludvíka XIV. Je to ideál sebedůvěry, přitakání životu a radosti z bohatství, moci a významnosti. Přitom se tyto vlastnosti nemusí projevovat sobecky jako čistá radost z vlastní znamenitosti, ale mohou příkladným způsobem přispět i k blahu ostatních. Tato karta je výrazem silné vůle, víry v sebe sama, ideálního úsilí o růst, co největší rozvoj a zrání osobnosti. V záporné, přehnané podobě se jedná o egoismus, vychloubání se, egocentrismus a přemrštěnou okázalost. Na úrovni vědomí věstí tato karta proces zrání spojený s rozšířením obzorů a hledáním moudrosti. Přitom jde především o rozvinutí vaší síly, vůle, morální neochvějnosti a přesvědčení. Žezlový král prožívá skutečnost jako velkou arénu sloužící k uskutečnění ideálních představ a vůle. Vedle toho se jedná o období, v němž si tříbíte hierarchii hodnot, rozvíjí se vaše náboženské přesvědčení, které se stává pro vaše chování určujícím, přičemž právě jeho subjektivita má v sobě něco velmi osobního, což může strhnout i ostatní.

DOPORUČENÍ: nechte se vést silou své víry a vnitřní jistoty. Zůstaňte věrni vlastním morálním zásadám. Spoléhejte se na svůj cit pro spravedlnost a prokažte v této záležitost velkorysost. K realizaci vlastních plánů přistupujte přesvědčivě a sebevědomě. Nedejte se vyvést z míry uvažováním o vhodnosti nebo malomyslnou váhavostí ostatních. dopřejte si zcela subjektivní stanovisko a odhodlejte se k velkému hodu. Vaše pozitivní myšlení vás vede k cíli.