Jupiter jako vládce roku 2022

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. 

"Ať už milujete sebevíc, stále ještě zůstává spousta nevyčerpané lásky." Raven Kaldera

Podle Chaldejců, jenž byli jedni z nejstarších obyvatel Babylonu, má každý rok pod svou vládou jedna z viditelných planet naší sluneční soustavy. Chaldejci po dlouhém zkoumání pohybu planet stanovili tzv. chaldejskou řadu. Dle ní se jednotlivé planety ve své vládě střídají pravidelně směrem od nejpomalejších k nejrychlejším. Jedná se o sedm tradičních planet, viditelných pouhým okem, tedy Měsíc, Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuši a Merkur. Aktuální vládnoucí planeta, vždy po celý rok tiše vnáší do našich životů svou specifickou energii, svou esenci. Vliv konkrétní planety se může promítnout taktéž do charakteru a založení jedinců narozených v příslušném roce.

Rok 2022 se nachází pod vládou planety JUPITER 


Planeta Jupiter/Zeus symbolizuje boha, vůdce - válečníka. Olympský Zeus je inkarnací Dia, který byl pověstným vůdcem indoevropských kmenů, dobývajících ve své době území Jižní Evropy. Svůj ohnivý meč vždy zabodl symbolicky do půdy dobitého území. Nejenže si vůdce přivlastňoval a oplodňoval ženy vládců dobitého území, ale jeho bojovné kmeny po dobití duchovně a prakticky "oplodňovali" místní kulturu, ekonomiku, zemědělství ... zároveň se v tomto procesu asimilace učili, rozšiřovali své znalosti. Planeta Jupiter je proto symbolem nalezení smyslu života (posunu životní filozofie).

Nezapomínejme, že Jupiter byl do objevení Neptuna vládcem znamení Ryb, takže se zde cítí dobře, může zde svoji vibrační energii použít naplno. Do 12.2.2022 se bude Jupiter nacházet v prvním dekanu Ryb, kterému také vládne. Jedná se o období, kdy jsme a budeme kontaktováni s tím, jakým způsobem jsme se byli schopni z touhy po lásce ztratit sami sobě, jakým způsobem jsme se přizpůsobili ostatním a sloužili jim jenom proto, abychom od nich získali ocenění a jejich zájem.

Takže v této první fázi se jistě mnozí cítí skvěle a v nadbytku. 

Prostřednictvím tohoto tranzitu se budeme nuceni konfrontovat s tématy: do jaké míry jsme přistoupili na podmínky a nechali do svých životů a těl vstoupit cizorodé látky, které ubližují našemu tělu. Do jaké míry jsme byli schopni z důvodu toho, že jsme dali možnost za nás rozhodovat druhým lidem, a ne sami sobě, obelháni a okradeni. Uvědomme si, že Jupiter je válečník - vůdce, nejdříve dobude území, teprve poté věnuje celému procesu dar pochopení a smysluplnosti.  Pokud tento pocit pramení z pochopení souvislostí propojení mezi tím, co je na nebi a co se nachází na Zemi, kdy materiální a intelektuálně materiální přístup k životu nehraje jedinou hlavní roli, ale je použit pro dobro přirozeného života na Zemi a ve vesmíru s vědomým přijetím nehmotného vlivu, mohou takto pokračovat dále bez pocitů ztrát, nemocí a utrpení. Pokud je vaše "víra v to, co se děje" v přeneseném smyslu "pokroucená" a jde proti duševním potřebám bytostí a evoluci vesmíru, zažijete ztráty (fyzické, duchovní, materiální, atd.) nutné k tomu, aby jste pochopili ... Jupiter je planeta dobroty a spravedlnosti. Je dárcem tzv. "Velkého štěstí".

Jupiter vládne devátému domu a znamení Střelce, padající, proměnlivé ohnivé kvalitě. Kde se v našem horoskopu nachází, přináší do tohoto domu možnost dalšího vzdělávání, další rozvoj a proces rozrůstání a zvětšování rozdílů vlastních idejí s procesem nacházení smysluplnosti. Jedná se o schopnost splývání nových vjemů s dříve osvojenými podobnými představami, proces začleňování nových poznatků do stávajících; splynutí jednoho člověka nebo skupiny lidí s většinovým obyvatelstvem (například migrace); pohlcení vydaných akcií veřejností (banky); přijímání a přeměnu látek živým organizmem pro výstavbu jeho těla (genetické pokusy, kočkování). Expanzi světonázorem a filosofií, vnímání a vyjadřování vlastní duchovní povahy a erotické identity, vytváření a rozvíjení partnerských svazků, schopnost vyjádřit stanovisko druhého a společné sebevyjádření.

Toto rozšíření se začne dít, ve chvíli, kdy přijmeme sebevymezení se, určíme, kde se nachází a končí náš životní prostor a kde začíná životní prostor ostatních. V horoskopu Nového roku stojí Venuše a Merkur v konjunkci s Plutem v Kozorohu. Vyžadují po nás přijetí vlastní identity a plné zodpovědnosti za ni.Bez toho nás planetární vibrace Jupitera v Rybách nemůže podpořit. 

Od 12.2. - 26.3.2022 se bude Jupiter nacházet ve druhém dekanu znamení Ryb pod vládou Luny. Toto postavení přinese někomu do celého procesu větší náladovost, touhu po bezpečí, pocity ztrát a nejistoty, pro jiné zároveň radost z proměnlivosti (bližší popis najdete ZDE).

Ve třetím, plutonském dekanu, do kterého vstoupí 26.3.2022 začneme pociťovat silnou potřebu prosadit svoji podstatu, identitu, své potřeby, přání a sny bez toho, že bychom se přizpůsobovali diktátu okolí. Zde se Jupiter prosadí v plném smyslu pátého domu, ve kterém se v horoskopu Nového roku nachází. 

Pátý dům přináší maximální rozvoj a rozkvět ve schopnosti samostatně jednat, tak v samotném podnikání, akumulaci vlastních cílů a v procesu osamostatňování. Totéž se týká i kreativního, tvůrčího, uměleckého vyjádření vztahu k dětem, ke sportu a k sexualitě. 

Témata s tím spojená jsou: ve které oblasti života získáte podporu nebo sami budete podporovat druhé; kde můžete expandovat, rozvíjet se a stavět; kde nalézáte "velké štěstí", kde byste měli rozvíjet svůj duchovní život; kde nejlépe rozvíjíte své partnerské, manželské, vztahy a vůbec vztahy ke svému společenskému okolí; ve které oblasti života rozvíjíte svoji sexuální a duchovní identitu; kde nebo skrze které procesy se můžete nejlépe vzdělávat; ve které oblasti života se chováte přehnaně a nerozumně.

Střelec a jeho devátý dům nastupuje v grafu narození po domě osmém, štírovském. V oblasti osmého domu a Štíra navazujeme vztahy na buněčné erotické úrovni. Teprve V devátém domě a ve Střelci realizujeme tělesnou sexualitu, spojování a manželství.

Čeká nás rok, kdy dojde ke změnám ve vztazích, kdy potkáme spoustu nových vztahů, se kterými budeme energeticky a duševně vibrovat na stejné úrovni. Dochází ke zvyšování frekvencí a přirozenému rozšiřování našeho vědomí. Jediné, co je naším úkolem, je uvěřit a rozhodnout se, kterou životní cestou se chceme vydat. Zda je naším cílem žít ve světle nebo zda chceme zůstat v realitě, která nám je mainstreamem předkládaná.

11.5.2022 Jupiter vstoupí do znamení Berana. Zde setrvá do 29.10.2022, kdy se vrátí opět do znamení Ryb.

V tomto období nás Jupiter posílí odvahou, entuziasmem, statečností a potřebou prosadit ve společnosti spravedlnost. Přijměme tento sebeléčebný pozitivní proces, postavte se za sebe a za ostatní stejně smýšlející a nenechte se vlákat do lží, nedůvěry, zášti, závisti, mentální chudoby, hádek, rozbrojů a nemocí.

2012 skončil věk Berana a začal věk Býka, je aktivována osa  energie a zdrojů Býk - Štír. V těchto dnech začíná ve společnosti a na Zemi a v našich životech zásadní energetická změna. Přeji vám odvahu, radost z nalezení vlastní životní cesty a nových mezilidských vztahů. Zdeňka Svobodová


Důležité konjunkce Jupitera v Rybách v Sabyánských symbolech:

5.3.2022 konjunkce Slunce a Jupitera (15:34) 15° Ryby 00':

DŮSTOJNÍK DÁVÁ SVÝM MUŽŮM INSTRUKCE PŘED SIMULOVANÝM ÚTOKEM POD OSTROU PALBOU.

Každému složitému a ve své podstatě zabezpečenému rituálu, v němž je zjevně či skrytě užita síla, musí předcházet důkladný nácvik.

Symbol se zabývá konfrontací s nadosobní skupinou nebo s okultní mocí. Vidíme zde obraz, který syntetizuje. Ve společenském životě stejně jako v okultismu lze kdykoli očekávat konflikt, je třeba se na to připravit v závěru velkého cyklu - v zodiaku ve znamení Ryb - je hluboce zakořeněn boj, který je do značné míry nevyhnutelný. Může se jednat o boj proti duchům nenaplněné minulosti - proti "neprožitému životu", nebo o konfrontaci s nahromaděnou karmou, které jsme se snažili vyhnout. Mnozí generálové a admirálové se narodili právě ve znamení Ryb. S pravidly hry - alespoň co se týče tradičních forem válečných - se lze seznámit. Nebezpečná hra se dá nacvičit, podobně jako naši astronauti donekonečna nacvičovali každý krok přistání na měsíci. Nelze tolerovat 

individuální nerozvážnost a zbrklost. Dobře zakomponovanou roli musí hrát dokonce i promyšlená oběť - stejně jako musí být promyšlená oběť figury v šachu.

Celá scéna nejrůzněji pojednává o procesu integrace jedince do společenského Celku, společenství, okultního Bratrstva. Jejím závěrečným klíčovým slovem může být ZHODNOCOVÁNÍ. Celé scéně dominuje pojem skupinové hodnoty.


13.3.2022 (13:13) konjunkce Jupiter, Slunce a Neptun v Rybách/Slunce - Neptun 22° Ryby 54':

MÉDIUM, SCHOPNÉ "MATERIALIZOVAT", DÁVÁ SEANCI

Schopnost vložit vlastní vitální energii do zhmotnění vědomých ideálů či nevědomých tužeb.

Člověk, který věří, že má určité poslání či úkol, nebo jakýkoli zvláštní dar, jenž může být ku prospěchu společenství, musí tuto svou víru vyjádřit a dát jí tvar. Musí předložit výsledky. Někdy s tím bývají spojeny potíže a vyžaduje to zvláštní podmínky nebo okolnosti; ale vždy je do jisté míry zapotřebí vložit do věci něco z vnitřního náboje, který je dotyčnému hluboce vlastní. Myšlenka oběti. Je nutno se vzdát něčeho cenného, co pochází z hluboce osobní zkušenosti, nabídnout to ostatním. Psychická substance média poskytuje látky, které se zviditelní v jevy, je-li vše nefalšované. Po ukončení seance bývá medium vyčerpané. Ten, kdo něco předvádí, vkládá do představení kus vlastního života.

Symbol popisuje projev medijních energií, a takový projev lze interpretovat pozitivně nebo negativně, podle motivů, které přiměly "medium", aby dávalo seanci. V nejkonstruktivnějším aspektu je pro celou věc vhodné klíčové slovo SUBSTANCIACE. Pro stinný aspekt procesu pak je případným klíčovým slovem "klam".


13.3.2022 Jupiter 16° Ryby 55':

VELIKONOČNÍ PROCESÍ

Všechny velké společensko-kulturní obrazy mají schopnost spojovat jednotlivé členy společenství svou nádherou a okázalostí.

Zde vidíme, v kontrastu, sjednocující sílu velkých mýtů a symbolů vskutku organické a sebezvěčňující kultury. obraz Vzkříšení pobízí všechno křesťanstvo, aby se projevilo ve své nejlepší podobě, a v reakci na Kristův mythos a na jarní volání přírody se dynamizovalo prostřednictvím určité sebeobnovy. Kdekoli se tento symbol objeví, znamená to, že je třeba se zaměřit spíše na sladění životních aktivit a nálad ritualistickými modely společnosti nebo pozemské přírody, a ne jednat zcela nezávisle na skupině.

Dominuje zde Kolektiv nad Jedincem, Jin nad Jangem. Je čas přizpůsobit se tomu, co utváří nejvyšší ideály vlastní kultury, a ÚČASTNIT SE KOLEKTIVNÍCH VRCHOLNÝCH PROŽITKŮ.


12.4.2022 (16:21) Jupiter konjunkce Neptun v Rybách 24° Ryby 01' :

NA MALÉM OSTRŮVKU OBKLOPENÉM ŠIRÝM MOŘEM ŽIJÍ LIDÉ V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ A VZÁJEMNÝCH STYCÍCH.

Je třeba vědomě akceptovat svá vlastní osobní omezení, a to v zájmu koncentrace energií a prožití soustředěného a smysluplného života.

Každá individualizovaná osobnost je malým ostrovem v širém oceánu lidstva- Ego splňuje nutnou funkci tím, že stanovuje hranice a dává vědomí specifický charakter. Uvnitř těchto hranic může konstruktivně působit komplexní souhra, propojující a integrující různé aspekty osobního života. Časem se hranice ega mohou nejen rozšířit, ale i stát zónou intenzivní výměny mezi vnějším a vnitřním, mezi jedincem a společenstvím, mezi člověkem a vesmírem.

Symbol nám říká, že hlavní povinnosti každého muže či ženy je stát se tím, čím skutečně je jako individualita. Tato individualita však má svou jedinečnou dharmu - tj. místo a funkci ve vyšším celku. Obyvatelé ostrova dobývají své živobytí a životní prostor z moře - časem se naučí mořeplavbě a budou se stýkat s jinými ostrovany - a to vše povede k tomu, že si uvědomí svou jednotu s celou Zemí, která zahrnuje vše. Klíčovým slovem je CENTRALIZACE.


27.4.2022 (20:38) Venuše konjunkce Neptun v Rybách (24° Ryby 30') :

NÁBOŽENSKÁ ORGANIZACE ÚSPĚŠNĚ PŘEKONÁVÁ ROZKLADNÉ VLIVY ZVRÁCENÝCH PRAKTIK A HMOTAŘSKÝCH IDEÁLŮ.

Moc Duše, schopná zasáhnout do osobního života a navodit nutnou katarzi.

Nutné soustředění vědomé pozornosti a vůle, symbolizované předchozím obrazem, dost často přináší negativní výsledky - exklusivismus, pýchu, žárlivost, touhu po moci a bohatství. Každý člověk je Církví, jejímž bohem je Duše; většina lidí však na Duši zapomíná a žije podle dogmatických pravidel a zvyků, které nejenže ztratily vnitřní smysl, ale pod nátlakem všeho, co požadují smysly, řízené emocemi a egem s jeho racionalizujícím  intelektem, se dokonce velmi často zvrhly. K tomu, aby se obnovila nejen svěží a tvůrčí spontaneita, ale co více, kontakt s Duší a Bohem ustanovenou dharmou, je nutná očista nebo katarze. 

Symbol je významným předstupněm pro sérii pěti symbolů, která celý velký cyklus uzavírá; a proto, že si závěrečné uskutečnění procesu aktualizace potence, obsažené s původním Tvůrčím Činu, žádá okamžiků krize a OČIŠTOVÁNÍ.


30.4.2022 (22:44) Venuše konjunkce Jupiter v Rybách 28° Ryby 00':

SVĚTLO ÚPLŇKU ZAPLAVUJE ÚRODNOU ZAHRADU PLNOU NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ ZRALÉ, VZROSTLÉ ZELENINY.

Plné uspokojení základních individuálních potřeb.

V symbolu není zdůrazněn ani úplněk sám, ani jeho svit, ale aktivní síla Měsíce, jež vyvolává instinktivní nutkání k růstu, a věci reagují každá po svém. Symbol se vztahuje k typické zahradě, ne k poli. V zahradě rostou nejrůznější rostliny, byliny a zelenina, specificky pěstované za účelem naplnění stejně různorodých lidských potřeb a chutí.

Je to symbol HOJNOSTI, hojnosti příhodné pro individualizované potřeba a touhy.


29.5.2022  3° Beran 22' (aktivita a vyšší smysl, intuice):

PROFIL MUŽE, VYŘEZANÝ DO KAMEJE, PŘIPOMÍNÁ GEOGRAFICKÝ TVAR JEHO ZEMĚ

Síla celku, podporující jedince, který se začíná ztotožňovat s Jeho životem.

Jakmile si člověk, stávající se jedincem, začne být objektivně vědom své povahy a základů svého lidství, nachází sílu a vnitřní pocit bezpečí tím, že slaďuje svou bytostnou identitu s místem ve vesmíru, kde sám působí. Vědomě se domnívá, že on a toto místo jsou v kosmo - planetárním procesu propojeni - v "participation mystique". Vyjádřeno metafyzicky, jedná se o pojem átmanu a brahmu. Jinak řečeno, je-li člověk schopen se ztotožnit se složitou soustavou životních aktivit kolem sebe, může se coby jedinec stát nejen pouhým obrazem a představitelem Celku prostředí, kde se narodil (prostředí místního, planetárního a snad i kosmického), ale i činným agens, skrze ně může Celek vyjádřit sebe sama výtryskem tvůrčí resonance. Toto je ideál avatara - ideál "transpersonálního" života a vědomí, jež je cele zasvěceno božské Moci a dává se jí vést. Tato Moc může být rovněž chápána jako archetypální, vnitřní Já (Self), princip Ježíše Krista - neboť operuje pomocí zcela určitého jedince a osudu a skrze ně, a ti se stali její vnější manifestací, aby tak vyšli vstříc kolektivní lidské potřebě. Koncepce formálně-strukturální identity universálního makrokosmu a lidského 

mikrokosmu je velmi důležitá, neboť se projevuje na různých úrovních. Starověkému člověku poskytovala vnitřní pocit jistoty a harmonické síly. Modernímu jedinci ubíjenému na každém kroku záplavou nesmyslů a marností dává pocit účasti v širých vlnách evoluce. Je odpovědí na dnes tolik rozšířený tragický pocit odcizení.

Tento symbol charakterizuje: ÚČAST NA ŠIRŠÍM ŽIVOTĚ.