Jupiter jako vládce roku 2022

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další...

"Ať už milujete sebevíc, stále ještě zůstává spousta nevyčerpané lásky." Raven Kaldera

Podle Chaldejců, jenž byli jedni z nejstarších obyvatel Babylonu, má každý rok pod svou vládou jedna z viditelných planet naší sluneční soustavy. Chaldejci po dlouhém zkoumání pohybu planet stanovili tzv. chaldejskou řadu. Dle ní se jednotlivé planety ve své vládě střídají pravidelně směrem od nejpomalejších k nejrychlejším. Jedná se o sedm tradičních planet, viditelných pouhým okem, tedy Měsíc, Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuši a Merkur. Aktuální vládnoucí planeta, vždy po celý rok tiše vnáší do našich životů svou specifickou energii, svou esenci. Vliv konkrétní planety se může promítnout taktéž do charakteru a založení jedinců narozených v příslušném roce.

Rok 2022 se nachází pod vládou planety JUPITER 


Planeta Jupiter/Zeus symbolizuje boha, vůdce - válečníka. Olympský Zeus je inkarnací Dia, který byl pověstným vůdcem indoevropských kmenů, dobývajících ve své době území Jižní Evropy. Svůj ohnivý meč vždy zabodl symbolicky do půdy dobitého území. Nejenže si vůdce přivlastňoval a oplodňoval ženy vládců dobitého území, ale jeho bojovné kmeny po dobití duchovně a prakticky "oplodňovali" místní kulturu, ekonomiku, zemědělství ... zároveň se v tomto procesu asimilace učili, rozšiřovali své znalosti. Planeta Jupiter je proto symbolem nalezení smyslu života (posunu životní filozofie).

Nezapomínejme, že Jupiter byl do objevení Neptuna vládcem znamení Ryb, takže se zde cítí dobře, může zde svoji vibrační energii použít naplno. Do 12.2.2022 se bude Jupiter nacházet v prvním dekanu Ryb, kterému také vládne. Jedná se o období, kdy jsme a budeme kontaktováni s tím, jakým způsobem jsme se byli schopni z touhy po lásce ztratit sami sobě, jakým způsobem jsme se přizpůsobili ostatním a sloužili jim jenom proto, abychom od nich získali ocenění a jejich zájem.

Takže v této první fázi se jistě mnozí cítí skvěle a v nadbytku. 

Prostřednictvím tohoto tranzitu se budeme nuceni konfrontovat s tématy: do jaké míry jsme přistoupili na podmínky a nechali do svých životů a těl vstoupit cizorodé látky, které ubližují našemu tělu. Do jaké míry jsme byli schopni z důvodu toho, že jsme dali možnost za nás rozhodovat druhým lidem, a ne sami sobě, obelháni a okradeni. Uvědomme si, že Jupiter je válečník - vůdce, nejdříve dobude území, teprve poté věnuje celému procesu dar pochopení a smysluplnosti.  Pokud tento pocit pramení z pochopení souvislostí propojení mezi tím, co je na nebi a co se nachází na Zemi, kdy materiální a intelektuálně materiální přístup k životu nehraje jedinou hlavní roli, ale je použit pro dobro přirozeného života na Zemi a ve vesmíru s vědomým přijetím nehmotného vlivu, mohou takto pokračovat dále bez pocitů ztrát, nemocí a utrpení. Pokud je vaše "víra v to, co se děje" v přeneseném smyslu "pokroucená" a jde proti duševním potřebám bytostí a evoluci vesmíru, zažijete ztráty (fyzické, duchovní, materiální, atd.) nutné k tomu, aby jste pochopili ... Jupiter je planeta dobroty a spravedlnosti. Je dárcem tzv. "Velkého štěstí".

Jupiter vládne devátému domu a znamení Střelce, padající, proměnlivé ohnivé kvalitě. Kde se v našem horoskopu nachází, přináší do tohoto domu možnost dalšího vzdělávání, další rozvoj a proces rozrůstání a zvětšování rozdílů vlastních idejí s procesem nacházení smysluplnosti. Jedná se o schopnost splývání nových vjemů s dříve osvojenými podobnými představami, proces začleňování nových poznatků do stávajících; splynutí jednoho člověka nebo skupiny lidí s většinovým obyvatelstvem (například migrace); pohlcení vydaných akcií veřejností (banky); přijímání a přeměnu látek živým organizmem pro výstavbu jeho těla (genetické pokusy, kočkování). Expanzi světonázorem a filosofií, vnímání a vyjadřování vlastní duchovní povahy a erotické identity, vytváření a rozvíjení partnerských svazků, schopnost vyjádřit stanovisko druhého a společné sebevyjádření.

Toto rozšíření se začne dít, ve chvíli, kdy přijmete proces potřeby sebevymezení se, určíte, kde se nachází a končí váš životní prostor a kde začíná životní prostor ostatních. V horoskopu Nového roku stojí Venuše a Merkur v konjunkci s Plutem v Kozorohu. Vyžadují po vás přijetí vlastní identity a plné zodpovědnosti za ni. Bez toho vás planetární vibrace Jupitera v Rybách nemůže podpořit. 

Od 12.2. - 26.3.2022 se bude Jupiter nacházet ve druhém dekanu znamení Ryb pod vládou Luny. Toto postavení přinese někomu do celého procesu větší náladovost, touhu po bezpečí, pocity ztrát a nejistoty, pro jiné zároveň radost z proměnlivosti (bližší popis najdete ZDE).

Ve třetím, plutonském dekanu, do kterého vstoupí 26.3.2022 začneme pociťovat silnou potřebu prosadit svoji podstatu, identitu, své potřeby, přání a sny bez toho, že bychom se přizpůsobovali diktátu okolí. Zde se Jupiter prosadí v plném smyslu pátého domu, ve kterém se v horoskopu Nového roku nachází. 

Pátý dům přináší maximální rozvoj a rozkvět ve schopnosti samostatně jednat, tak v samotném podnikání, akumulaci vlastních cílů a v procesu osamostatňování. Totéž se týká i kreativního, tvůrčího, uměleckého vyjádření vztahu k dětem, ke sportu a k sexualitě. 

Témata s tím spojená jsou: ve které oblasti života získáte podporu nebo sami budete podporovat druhé; kde můžete expandovat, rozvíjet se a stavět; kde nalézáte "velké štěstí", kde byste měli rozvíjet svůj duchovní život; kde nejlépe rozvíjíte své partnerské, manželské, vztahy a vůbec vztahy ke svému společenskému okolí; ve které oblasti života rozvíjíte svoji sexuální a duchovní identitu; kde nebo skrze které procesy se můžete nejlépe vzdělávat; ve které oblasti života se chováte přehnaně a nerozumně.

Střelec a jeho devátý dům nastupuje v grafu narození po domě osmém, štírovském. V oblasti osmého domu a Štíra navazujeme vztahy na buněčné erotické úrovni. Teprve V devátém domě a ve Střelci realizujeme tělesnou sexualitu, spojování a manželství.

Čeká nás rok, kdy dojde ke změnám ve vztazích, kdy potkáme spoustu nových vztahů, se kterými budeme energeticky a duševně vibrovat na stejné úrovni. Dochází ke zvyšování frekvencí a přirozenému rozšiřování našeho vědomí. Jediné, co je naším úkolem, je uvěřit a rozhodnout se, kterou životní cestou se chceme vydat. Zda je naším cílem žít ve světle nebo zda chceme zůstat v realitě, která nám je mainstreamem předkládaná.

11.5.2022 Jupiter vstoupí do znamení Berana. Zde setrvá do 29.10.2022, kdy se vrátí opět do znamení Ryb.

V tomto období nás Jupiter posílí odvahou, entuziasmem, statečností a potřebou prosadit ve společnosti spravedlnost. Přijměme tento sebeléčebný pozitivní proces, postavte se za sebe a za ostatní stejně smýšlející a nenechte se vlákat do lží, nedůvěry, zášti, závisti, mentální chudoby, hádek, rozbrojů a nemocí.

23.11.2022 poslední návrat do direkce (přímého pohybu) ve znamení Ryb.

20.12.2022 vstup do znamení Berana

2012 skončil věk Berana a začal věk Býka, je aktivována osa  energie a zdrojů Býk - Štír. V těchto dnech začíná v lidské společnosti, na Zemi a tím pádem v našich osobních životech zásadní energetická změna. Přeji vám odvahu a následnou radost z nalezení vlastní životní cesty a nové úrovně mezilidských vztahů. Zdeňka Svobodová

Vládce roku 2023 Mars: astrologický rozbor je v přípravě.