Konjunkce retrográdní Jupiter a retrográdní Saturn 30.6.2020

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Každá konjunkce je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku završení konjunkce. Téma symbolizované planetami podvědomě zpracováváme vždy do další konjunkce těchto hráčů, která otevře další nové téma.

Spojení retrográdních planet Jupitera a Pluta 30.6.2020 (4:14) 24°Kozoroh 07' a jeho význam bude trvat do konjunkce planet Jupitera a Pluta 12.11.2020 (20:12) 23° Kozoroh 52' v jejich již direktním pohybu ekliptikou. 

Pokud však nepřijímáme sami sebe, ve své skutečné podstatě, žijeme pohyby pomalých planet (v tomto aspektu Jupiter a Pluto) tak, že sami sebe identifikujeme v závislosti na vnějších vlivech. Proto je význam planety Venuše v horoskopu směrodatný a pomáhá nám naplnit naše životy plnou individuální hodnotou spojenou s přirozenými životními potřebami. Pokud přijmeme vlastní sexualitu/tvořivost ve všech jejích projevech, můžeme žít přirozeně ve spojení s našimi smysly, skutečnými potřebami a můžeme začít skutečně realizovat naše životy.

... v horoskopu České republiky (vznik 28.10.1918) najdeme Neptuna ve znamení Lva na hrotu Imunium coeli/4. dům. Jsme součástí kolektivního nevědomí, které má potřebu přenášet zodpovědnost na zářivou a mocenskou mužskou postavu ve vnějším světě. Mentalita národa je: " On nebo oni to za nás vyřeší". Nevyřeší, musíme jít sami, každý za sebe, nenechávat se obelhávat a dominovat. Znamení Lva je individuální a potřebuje zářit samo za sebe. Pouze ve formě vnitřního znejistění, nesebedůvěry, nechává svoji moc vnějšímu světu, který vypadá úspěšněji a to vše pro zdání stejné zářivosti ... 

Jaké téma při vyvrcholení konjunkce Jupiter/Pluto aktivuje Venuše:  


Sabyánské symboly: 

Venuše se 30.6.2020 nachází na 5°Blíženci 45':

DĚLNÍCI PRACUJÍCÍ NA ROPNÉM VRTU.

Touha po poznání, které zajistí bohatství a moc.

Povrchně vzato by mohl být tento obraz symbolem neuhasitelné touhy moderního člověka po moci a bohatství, a toho, jak je připraven akceptovat riziko neúspěchu. Má však hlubší význam. Ropa je konečným výsledkem rozpadu živé hmoty. Ropný vrt může představovat úsilí proniknout do hlubokých vrstev kolektivního Nevědomí a znovu probudit moc starodávné psyché, která kdysi vzkvétala - například v pravé obřadní magii kmenových společenstev, možná mezi adepty z bájné Atlantidy, nebo i mezi šamany a čarodějníky ne zase tak 

dávných časů. Archaické síly možná poněkud "přizpůsobeny" moderním situacím, avšak jejich téměř nevyhnutelným důsledkem je uvolňování škodlivin, "znečištění". A existuje i znečištění vědomí, nejen atmosféry, kterou dýcháme. Znamení Blíženců má svůj základní význam: neuhasitelnou zvědavost a dychtění po vědění. Logicky je to "lidské" znamení (blíženci, dvojčata). Jedno z dvojčat má sklon hledat moc a vědění v dávné minulosti, druhé chce odhalit živoucí zdroj síly a moudrosti, neustále doplňované nebeským proudem Duchovního Vědomí a lásky. Bohužel je v lidské povaze začínat u emocí a tužeb potenciálně negativních.

Stupeň pojednává o emocionální - a na momentální evoluce společensky ceněné - reakci většiny lidských bytostí na dosažení nových forem vědění, tj. o CTIŽÁDOSTI.


Sabyánské symboly:

Jupiter/r. (věřím) konjunkce Pluto/r. (umírám a rodím se) 30.6.2020 24°Kozoroh 07'

ŽENA VSTUPUJE DO KLÁŠTERA.

Naprosté odevzdání se transcendentnímu cíli.

Klášter je místo vytvořené společenstvím, které věří v možnost dosáhnout stavu vědomí přesahujícího svět. Je přístupný jedincům, kteří mohou být různě motivováni. Pro někoho je to únik z nepřijatelných tlaků rodiny a společnosti; pro jiného představuje možnost usilovat v klidu o duchovní ideál, k němuž celá bytost směřuje a je mu plně oddána. Důležitým bodem v 

této fázi cyklického procesu je to, že existence kláštera vyjadřuje další aspekt vztahu mezi společností /jejím náboženstvím a kulturou) a jedincem. Vidíme zde paradoxní povahu společenského procesu působit silněji než kdykoli předtím. Je to důsledek toho, že lidská povaha obsahuje zárodek možnosti překonávat a transcendovat sama sebe v aktu totálního sebezapření a odevzdání se "vyššímu" Zákonu či kvalitě bytí. Všechny duchovní techniky jsou vpravdě paradoxní. Podmínkou ryzí vnitřní svobody je tvrdá disciplína. Konečným cílem je dosažení TRANSCENDENTNÍ JISTOTY.