10.9.2022 úplněk na ose Panna - Ryby (11:01)

09.09.2022

"Když strhneš masku svému nepříteli, zjistíš, že jsi tam ty sám ..."

Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k možnosti,

abychom toto téma vědomě pochopili ("uviděli"). V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu našeho života, života na Zemi a posunout se tzv. vědomě dál ...    


Osa Panna - Ryby: Oba jsou nesobečtí a rádi pomáhají ostatním, spojuje je také klidná a mírumilovná povaha a smysl pro krásu. Ve svém něžném a láskyplném vztahu se budou vzájemně doplňovat. Ryby s touhou po všeobjímající lásce a vzájemnosti se podělí s protějškem o svou senzibilitu, fantazii a sny se schopností se pro ně obětovat, zatímco Panna toužící po užitečnosti do tohoto procesu vnáší schopnost analýzy, reálnosti a praktičnosti.

Dejte si prostor a čas a uspořádejte si své životní priority tak, aby jste se cítili skvěle a bezpečně. Ascendent ve Štíru na Jižním Lunárním uzlu aktivoval obrovské množství energie, která proudí tam, kde jsme rozhodnuti přijmout životní změny ve smyslu přístupu ke způsobu používání individuální mysli, kdy jsou respektovány přírodní - vesmírné zákony a základní lidské principy lásky a rovnosti. Nenechte se stahovat do pocitů bezradnosti a bezcennosti vnějším uměle vytvářeným informačním polem a vyvolávanými konflikty. Stejně, jako se učíte stát za pocity LÍBÍ nebo NELÍBÍ, můžete vždy říci situacím ANO nebo NE. Znamení Ryb Vás učí víře a zbavení se strachu ve smyslu prožívání života podle vlastních představ v zájmu lásky a spokojenosti, nikoli podle představ a plánů někoho jiného. Jakým způsobem používáte vlastní mysl, takové situace zhmotňujete ve vašem životě. Přeji Vám hezké dny, spoustu bezva zážitků prostřednictvím bosé chůze v lesostepní krajině a nádherné zážitky v lůně přírody, Zdeňka Svobodová


Luna 17° Ryby 42' (nálady, zvyky, návyky, paměť, citlivost, výživa):

VENKOVANÉ SLEDUJÍ VELKOLEPÉ PŘEDSTAVENÍ V GIGANTICKÉM STANU

Dobře inscenované předvedení obratnosti nebo řečnického umění má velký kolektivní dopad

Zprvu Marc Jones interpretoval "gigantický stan" jako místo pro evangelizační mítink; později se přikláněl k cirkusovému stanu. Do jisté míry je význam obého tentýž. Ať už se jedná o tradiční vystoupení šikovných klaunů, akrobatů a krotitelů, nebo náboženského fundamentalisty, který předvádí dramatizaci starých náboženských představ, děje se to, že je dav prostřednictvím něčího osobního nadání a přesvědčení uveden do stavu nadšení, díky čemuž se odpoutá od nudné každodennosti a pozapomene na omrzelost a defétismus (poraženectví).

Na tomto stupni jsou jedinec a kolektiv spojeni ve významný děj, který lehce přímo a nepřímo posiluje ducha pospolitosti. Setkáme-li se s tímto symbolem, vždy to znamená, že pro jedince nastal čas odvážit se předvést svou práci svému společenství, buď kvůli uznání, nebo aby upoutal a dal se následovat. Je zde naznačeno VEŘEJNÉ SEBEZDŮRAZNĚNÍ.

Slunce 17° Panna 42' (vědomí, uvědomění, moc řídit si svůj život, hravost, centrum):

PARTY NA HOUSEBOATU

Schopnost kontaktovat hlubší, nepřístupná místa nevědomé psyché, a vnímavost vůči okultním náznakům a znamením.

Tabulka ouija by měla zde být považována za moderní nástroj, podobný mnoha dávným instrumentům, používaným k divinaci a předpovídání. Jsou tím stimulovány některé prahové stavy vědomí, a to, co je výsledkem takového prožitku, může být co do kvality a původu velmi různorodé. Prudký výtrysk obsahů nevědomí ztratil explozivní sílu, zobrazenou v předešlém symbolu; přesto však na tomto stupni ještě vědomá a záměrná kontrola nad tím, čeho se zmocňuje ego-vědomí, chybí.

V těchto symbolických fázích životního procesu se jedná o stav přechodu, který klade důraz na pasivní otevření se neznámu. Okouzlení s tím spojené může poněkud zvrátit aspirantovu mysl, ale v některých případech může být prvním projevem VNITŘNÍHO VEDENÍ. Potíž je v tom, jak správně určit co nebo kdo vede.


Venuše 6° Panna 30' (sebepřijetí, sebevymezení, inspirace, přitahovací pole, líbí - nelíbí, ostýchavost, opatrnost, obezřetnost, smysl pro fyzično a praktičnost, uspořádanost, zdvořilost, laskavost, osamocenost): HARÉM

Osudová (ač mnohdy přímo vyhledávaná) podřízenost rozmarům či touhám emocionální povahy.

V jistém smyslu je tento symbol ve vztahu k předchozímu, protože odhaluje hluboce kontrastující fázi emocionálního a kulturního života. Zkušenost zde symbolizovaná je pasivní, zatímco ta předešlá byla intenzivně dynamická. Přesto i pro ženu v harému existuje cosi cyklického, a cena, o níž je možno usilovat - tou je sultánova přízeň. V obou případech je podněcující aktivní síla mimo dosah toho, kdo prožívá zkušenost, kdo je zajatcem působení sil, nad nimiž nemá kontrolu. Přesto však dítě, chce-li se svézt, účelně použije své malé kapesné, a žena, chce-li se zalíbit svému pánu, účelně použije svého šarmu. Jedinec se v obou případech stává jedním z mnoha dalších, a všichni se snaží o tentýž prožitek nebo osud, anebo jej právě používají.


Tento symbol je doplňkem v tom smyslu, že se člověk může stát závislým na vzrušení z kolotoče vitálních emocí a stát se otrokem naděje na znovuprožití exaltace počátečních prožitků; je však možno se naučit, jak využít i PRÁZDNOTU ČEKÁNÍ.