16.2.2023 Slunce konjunkce Saturn ve Vodnáři (17:55)

16.02.2023

"Chuť se nedá popsat, je třeba mít vlastní zkušenost ..." Dalajlama

Každá konjunkce nebo novoluní znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máte v přesném okamžiku jejího završení. 

Dnešní astrologická konstelace rezonuje s uvědoměním si vžité poučky: "Spěchej pomalu!". Jste konfrontováni s tím, jakým způsobem používáte vlastní mysl a s tím, jaké máte skutečně prožité životní zkušenosti. Konjunkce Slunce se Saturnem je symbolem pomalého a trvalého růstu před příliš rychlými, nevyzrálými skoky. Ve vašem vědomí i ve společnosti (Saturn je společenská planeta a Vodnář rezonuje na úrovni kolektivních procesů) propouští a uvolňuje ty blokace, jejichž symboliku jste si již uvědomili a máte je v životě ověřené osobní zkušeností. Na "světlo denní" vystupují a přitahují vás situace a lidé, kteří splňují vaši potřebu spolehnout se, vykazují serióznost, kompetentnost s uvědoměním si zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Toto prostředí a tento aspekt ve vás probouzí schopnost a vnitřní sílu snáze snášet každodenní zátěž. S pokorou, která je darem tohoto aspektu a rezonuje ve vašem vědomí, můžete lépe realizovat svá přání a představy o tom, jak chcete pokračovat na své životní pouti. Můžete čerpat ze své osobní moudrosti.

Prostřednictvím prožívání negativního projevu konstelace se může stát, že budete nuceni postavit se před jakousi autoritu. Tato situace vás může konfrontovat s nedostatkem sebedůvěry, výraznými pochybami o vlastní hodnotě a neustálým strachem, že nejste dost dobří s nevysvětlitelnými pocity viny. Ve vědomí se můžete dotknout například toho, že hledáte uznání, ale zároveň nedokážete "unést" chválu a potlesk. Díky tomuto postoji si neustále musíte něco dokazovat, protože se bojíte, že selžete. V extrémních případech aspekt rezonuje s vaší vnitřní rigiditou a 

nepohyblivostí, lpících na osvědčených normách a třeba i bídě, hlavně, že jsou tyto situace pro vás "důvěrně známé a tím pádem ověřené a bezpečné". Tento projev můžete prožívat a dneska si uvědomit ve vlastních životech anebo se vám toto téma zrcadlí prostřednictvím vašeho okolí (v rodině, v práci ...). Strach ze změn a z kroku za stávající hranice jsou projevem toho, že se ve většině případů nepokládáte za hodné lásky, a proto k upřímně míněným vibracím uvolnění a radosti můžete chovat hlubokou, byť skrytou nedůvěru s velkými zábranami se ukazovat.

Konjunkce Slunce se Saturnem vám ukazuje, do jaké míry jste schopni si tzv. stát na svém.

Jak již víme, společnost tvoří jednotlivci. Jaký přístup máte sami k sobě a jakým způsobem používáte vlastní mysl, takovým způsobem rezonujete s vaším okolím a takovým způsobem ovlivňujete život celé společnosti.

Dnešní konjunkce ve vašich myslích a srdcích aktivuje uvědomění a upřednostnění se prostřednictvím individuální životní zkušenosti v kontrastu s tím, co vám domnělé autority diktují pomocí medií a dalších technologických výdobytků. Nyní ze sebe můžete shodit obruče -ismů a povinností, které brání vašemu prožívání radosti, kreativity a kontaktu s lidmi, se kterými ve skutečnosti rezonujete a můžete být sami sebou. Přeji vám krásný den a odvahu měnit svá životní přesvědčení, protože "nic nemá ani začátek, ani konec". Zdeňka Svobodová


27° Vodnář  44':

POKÁCENÝ A OŘEZANÝ STROM, ZÁSOBA DŘEVA NA ZIMU

Poznatky a dovednosti použité v přirozených podmínkách k uspokojení základních životních potřeb.

Jak už to bývá, tento symbol kombinuje implikace dvou předešlých. Vztahuje k přírodnímu životu lidskou schopnost připravovat se na budoucnost a využívat jak fyzické síly, tak mentální vynalézavost. 

K vypořádání se s těžkými úkoly existence v těsné vazbě s přírodou je potřebná síla, výkonnost a inteligence, jsou však včleněny do takového života, v němž může být každý čin součástí harmonického a krásného rituálu prostoupeného hlubokým významem. 

Symbol se vztahuje k efektivnímu využití přírodních zdrojů, které je nutné k zajištění spokojeného života. Takové využití je založeno na INTELIGENTNÍM PŘEDVÍDÁNÍ.