22.10.2022 (21:55) Konjunkce Venuše - Slunce ve Vahách a následné částečné zatmění Slunce

22.10.2022

29° Váhy 27':

NEUTUCHAJÍCÍ SNAHA CELÉHO LIDSTVA O POZNÁNÍ SDĚLITELNÉ Z GENERACE NA GENERACI

Hluboký smysl pro účast ve společenských procesech a oddanost těmto procesům, které se snaží přinést všem lidem Pravdu a lepší Život.

Nejcharakterističtějším rysem lidské přirozenosti je schopnost "vázat čas": to jest, předávat lidem, kteří teprve přijdou, plody svých vědomých 

zkušeností a snažení. Tato schopnost dalece přesahuje instinkt a biologickou vzájemnost, neboť je založena na vědomé volbě, vůli a sebeobětování v zájmu budoucích lidí. Spočívá v hlubokém pocitu, že "společenství" má hodnotu, jejíž užívání tento pocit dále prohlubuje, až nakonec přímo u kořene ničí osamělost. 

Stupeň přináší techniku, která činí život vskutku "lidským". Připojit se k ostatním mužům a ženám v nedozírném procesu živoucí civilizace znamená naplnit základní vnitřní téma lidského stupně kosmického vývoje charakterizovaného VĚDOMOU ÚČASTÍ.


22.10.2022 Horní konjunkce Slunce - Venuše

V tomto období se Venuše nachází tzv v horní konjunkci se Sluncem a symbolicky poukazuje na objektivní výsledky nové tendence, která započala 9.1.2022. Horní konjunkce představuje v cyklu Slunce-Venuše fázi "úplňku", což znamená, že se dostala do své nejvyšší možné pozice, ve které můžete sklízet výsledky nabrané prostřednictvím všech vašich zkušeností v osobní oblasti sebevymezení, sebepřijetí a touhy po klidném a harmonickém životě a ve zdraví, na úrovni společenské touhy po spokojeném sociálním životě a na úrovni propojení s matkou Zemí a s přírodními - vesmírnými cykly. Váhy jsou znamením rituálu, který je podpořen konjunkcí s extrovertním Merkurem, kvadraturou s Plutem v Kozorohu a trigonem s planetou Mars v Blížencích. Planeta Venuše je symbolicky fenomén, který nelze uchopit intelektem, pouze prostřednictvím pocitů líbí - nelíbí a řečí smyslů, , pohybuje se mimo čas a prostor.

Doporučuji vám shlédnout film Bohové Egypta z r. 2016, kde je role bohyně Hathor vedle hlavního hrdiny a ostatních bohů na první dojem nedůležitá, avšak bez ní by se ve skutečnosti příběh nemohl nikdy odehrát - hrdinové by se zničili hned na začátku příběhu.

Horoskop, který zabarvuje svojí symbolikou tuto konjunkci, poukazuje na období, kdy jste schopni v klidu nahlédnout vlastní životní situaci. Je pro vás snazší se v životě iniciativně, aktivně a činorodě projevit.  Již několik dní silně obsazený vzdušný živel vás vede ke změně způsobu používání vaší mysli. Protože symbolicky vše profoukne a nově uspořádává, je jednodušší se samostatně rozhodovat a měnit své životní postoje a cíle. Mars tranzitující znamením Blíženců vám dává možnost použít všechny své vrozené schopnosti k prosazení svých potřeb a tužeb, pokud jsou v souladu s vesmírnými zákony a pokud jste otevřeni změnit způsob používání vaší mysli v souladu s vaším vnitřním nastavením bez ztotožňování se s vnějším světem a jeho událostmi.
Pluto v kvadratuře na konjunkci Venuše Slunce od vás požaduje vnitřní upřímnost a odmítnutí strachu, který vás nutí k životním kompromisům. 9.1.2022 dolní konjunkce proběhla ve znamení Kozoroha a současná konjunkce se nachází ve znamení Vah. Celý proces, který po vás chce, abyste přijali sami sebe a své vrozené schopnosti, sebevymezili se vůči všemu, co s vámi vnitřně nerezonuje, vás vede k uvědomění, že každý společenský celek tvoří jednotlivci. Teprve poté je možné přirozeně zrealizovat jakoukoli životní změnu a začít budovat - tvořit jinou společnost.

Horní konjunkce znamená, že vše, co jste přijali a zpracovali na vnitřní úrovni od ledna 2022 je nyní možné realizovat na vnější úrovni, vynést na světlo Boží, tzv. vylézt z vlastní ulity, ukázat své talenty okolnímu světu a "něco" ze sebe předat společnosti a tím ovlivnit vše, co se s ní děje. (Kozoroh a Váhy jsou společenská znamení). Můžete tím, že přijmete sami sebe eliminovat podrážděnost, konflikty a následné soudní spory, které pramení z porušení smluv, ze ztrát, odcizení, zklamání a z vyvolávání vojenských akcí ... můžete prostřednictvím sebeovládání  nasměrovat tuto bojovnou a svárlivou energii směrem k prožívání radosti a nadšení například tím, že se začnete aktivně zabývat vašimi koníčky nebo se zaměříte na dosažení nějakého cíle ve smyslu seberealizace například v práci, protože teprve potom můžete navázat skutečné hodnotné vztahy s vaším okolím a svojí upřímností a pravdivostí měnit celé společenství.

25.10.2022 dojde v průběhu novoluní k částečnému zatmění Slunce, které symbolizuje náhlou, nečekanou změnu v našem vědomí. Nechte se překvapit, co nám tento den přinese, buďte sami sebou, protože jedině v tomto případě vás uvidí ostatní, kteří to mají v sobě nastavené stejně jako vy a teprve poté se společně přirozeně propojíte. S přáním hezkého dne a brzy nashledanou (o novoluní) Zdeňka Svobodová

Vliv konjunkce Venuše - Slunce na znamení zvěrokruhu:

BERAN - Zintenzívnění emocionálního života zde dosahuje svého vrcholu. Srdce překypuje naplněním intimního vztahu. V některých případech to může být znamením manželství, zatímco v jiných se může objevit sklon k nevhodné emocionální ochotě v intimních vztazích. To, co přichází, může vyžadovat změnu v hodnotě a smyslu, který jsme připisovali intimním vztahům, jestliže instinktivní zkušenost už není uspokojivá. Láska musí nabýt nové kvality. Konfrontace, přímočarost je harmonicky propojována se schopností urovnávat všechny problémy, které by mohly vznikat. Příjemnost a energičnost zde mohou být použity v souladu. Je třeba uznávat rozdílnost a ne ji považovat za neohrabanost a útlocitnost, která vás strašně rozčiluje. Zde je živá potřeba emočního naplnění v podobě veřejného uznání. Pozitivní úsilí přinášejí v této době bohatou sklizeň a může se stát, že tvůrčí činnost z minulosti bude veřejně odměněna. To, co se tedy děje, by mohlo vést k výraznější účasti na díle světa - za předpokladu, že bude člověk otevřen pro změny a růst přijatých hodnot. Je možno budovat kariéru na základě efektivní výkonnosti a možná také díky pomoci společensky nebo profesionálně vlivné ženy.

BÝK - To je okamžik sklizně plodů všeho, co nedávno vzešlo z obchodních spojení. Může se stát, že budeme muset uspořádat své záležitosti efektivněji nebo na základě širších hodnot a nebo hodnotu toho, co nabízíme, učinit ještě přesvědčivější. Pro některé lidi to může být okamžik sebeobrození, osobní reorientace směrem k významnějším sociálním nebo náboženským ideálům. Láska musí nabýt nové kvality, souhlas, diplomat, bankéř, určujete postup a způsob, jak věci dělat, chybí zde emocionalita a přirozenost. Uspořádávání, kde je náhradou za cokoli hlubšího potěšení těla a vnější společnosti. žete si užívat klidu a stability. V tomto okamžiku mohou přinést ohromné emocionální uspokojení různá přátelství a skupinové činnosti. To znamená, že tvůrčí nebo spirituální přátelství by mohlo zaujmout místo vášnivé romantické lásky. To, proč člověk pracoval nebo na co čekal, se blíží ke svému závěru a člověk může mít hodně co do činění buď s nějakou ženou nebo s kulturními či uměleckými prvky, které právě začínají mít v životě novou důležitost. Ideály sociální reformy mohou člověka emocionálně stimulovat a ten může získat schopnost, jak svést názor nebo city veřejnosti nebo nějaké skupiny do nové linie snah.  

BLÍŽENCI - V tomto okamžiku může člověk prožít ohromné emocionální povznesení, když si uvědomí význam velkých principů, kterým dal svou víru. Může to být příležitost pro daleké cesty, konané pro radost nebo pro líbánky. V každém případě se člověk nesmí bát hledat vzdálenější horizonty a rozšiřovat pole svého vědomí tím, že bude akceptovat myšlenky, které se mu předtím zdály cizí. Je to okamžik, kdy měníme obraz věcí a hledáme konstruktivnější smysl u zkušeností a plodů svých vlastních vztahů. Tento nový směr nám umožní, abychom se harmoničtěji začlenili do sociální organizace. Souhlasnost, schopnost obratně manipulovat věcmi, Dokud buďte spokojeni s tak intelektuálním životem a láskou, bez hlubokých citů, všechno bude dobré. Dochází k velmi výhodným sociálním událostem a kulminaci osobního úsilí , zaměřeného na větší uvědomění si skrytých faktorů svého vlastního života, zvláště na úrovni nejbytostnějších a nejzákladnějších citů. Velmi silné emocionální vyzařování osvětluje vnitřní život a člověk může svou emocionální sílu vytáhnout z hlubin podvědomí pro objektivní využití v budoucnosti podle nové linie svých snah. V tomto okamžiku je nutno se novým způsobem orientovat na kolektivní hodnoty. Někteří lidé mohou dokonce uspět ve tvorbě nových symbolů nebo nových kulturních forem, které mají nahradit formy obecně přijímané. Jiní lidé se prostě mohou ztratit v introverzi a ve světě snů. 

RAK - Zde je živá potřeba emočního naplnění v podobě veřejného uznání . Pozitivní úsilí přinášejí v této době bohatou sklizeň a může se stát, že tvůrčí činnost z minulosti bude veřejně odměněna. To, co se tedy děje, by mohlo vést k výraznější účasti na díle světa - za předpokladu, že bude člověk otevřen pro změny a růst přijatých hodnot. Je možno budovat kariéru na základě efektivní výkonnosti a možná také díky pomoci společensky nebo profesionálně vlivné ženy. Opatrnost, diplomat, matriarchát, potřebujete bezpečí a chcete klid, což je dobrý základ do začátku. Věci se ovládají, klid se hledá tak, že se věci odhalují. Pro dosažení harmonie a pohodlí, je třeba obě potřeby respektovat. Silná indikace pro emocionální naplnění v osobním životě - možná kulminace něčeho, co započalo romanticky, v sebevyjádření. Na druhé straně zde může být potřeba sublimovat sexuální impulz do tvůrčí nebo umělecké činnosti. Smysl pro krásno a transcendentno může být v tomto okamžiku velmi silně oživen, protože tvůrčí inspirace je vyvinutější než obvykle a může vyústit do tvůrčí činnosti nebo do obdivu k umění. Člověk vysílá magnetické záření, které jej činí přitažlivějším a může znamenat společenský úspěch. V negativním případě přesto může člověk proplýtvat svou tvůrčí energii ve společenských aktivitách nebo ve vyhledávání avantýr a zábav.

LEV - V tomto okamžiku mohou přinést ohromné emocionální uspokojení různá přátelství a skupinové činnosti. To znamená, že tvůrčí nebo spirituální přátelství by mohlo zaujmout místo vášnivé romantické lásky. To, proč člověk pracoval nebo na co čekal, se blíží ke svému závěru a člověk může mít hodně co do činění buď s nějakou ženou nebo s kulturními či uměleckými prvky, které právě začínají mít v životě novou důležitost. Ideály sociální reformy mohou člověka emocionálně stimulovat a ten může získat schopnost, jak svést názor nebo city veřejnosti nebo nějaké skupiny do nové linie snah. Vlídnost , diplomat, vladař, vlídná interakce ve smyslu projevení vůle a použití váhovského společenského taktu. Schopnost urovnávala problémy, vzniklé v důsledku vladařské pýchy. Milujete pocit, že jste součástí něčeho velkého a důstojného. Dejte si pozor na bezmocnost a pocity frustrace. Tady bychom měli využít příznivých podmínek ve vztahu k financím a zdrojům obecně a vytýčit si plány do budoucna. Určitě dojde k rozmnožení zdrojů, bohatství a majetek může přinést mnoho potěšení. Člověk může sám v sobě najít nadbytek vnitřních tvůrčích nadání, které jsou připraveny k tomu, aby jich využil. Základní otázka zní: k jakému cíli bude využívat těchto nadání a zdrojů? V tomto okamžiku může být užitečné zpochybnit přijaté hodnoty a cíle ve využívání majetku. Emocionální situace v okolí dosáhne svého naplnění; pozornost může přitahovat určitý vztah nebo sousedství nějaké ženy. Nové intelektuální hodnoty mohou stimulovat city a podpořit vytvoření harmoničtějších podmínek v každodenním životě. Člověk by se měl o to nejlepší, co má, podělit se svým okolím a hledat nové významy ve všech všedních vztazích a zkušenostech. Během celého tohoto cyklu bude přetrvávat potřeba sdělovat ostatním hodnoty, které člověk právě nalezl. Je nutno se vyvarovat sebeuspokojení. Nadpis textu

PANNA - Dochází k velmi výhodným sociálním událostem a kulminaci osobního úsilí , zaměřeného na větší uvědomění si skrytých faktorů svého vlastního života, zvláště na úrovni nejbytostnějších a nejzákladnějších citů. Velmi silné emocionální vyzařování osvětluje vnitřní život a člověk může svou emocionální sílu vytáhnout z hlubin podvědomí pro objektivní využití v budoucnosti podle nové linie svých snah. V tomto okamžiku je nutno se novým způsobem orientovat na kolektivní hodnoty. Někteří lidé mohou dokonce uspět ve tvorbě nových symbolů nebo nových kulturních forem, které mají nahradit formy obecně přijímané. Jiní lidé se prostě mohou ztratit v introverzi a ve světě snů. Puntičkářství, diplomat, rádce, jasná představa, jak by se věci měly dělat. Život můžete mít tak správný, že chaotičtější emoce a komplikovanější jsou realitou skutečného kontaktu se světem, vykážete do 13 komnaty. Pomohlo by, kdyby jste chaos vpustili také do svého života. Dochází k velmi výhodným sociálním událostem a kulminaci osobního úsilí , zaměřeného na větší uvědomění si skrytých faktorů svého vlastního života, zvláště na úrovni nejbytostnějších a nejzákladnějších citů. Velmi silné emocionální vyzařování osvětluje vnitřní život a člověk může svou emocionální sílu vytáhnout z hlubin podvědomí pro objektivní využití v budoucnosti podle nové linie svých snah. V tomto okamžiku je nutno se novým způsobem orientovat na kolektivní hodnoty. Někteří lidé mohou dokonce uspět ve tvorbě nových symbolů nebo nových kulturních forem, které mají nahradit formy obecně přijímané. Jiní lidé se prostě mohou ztratit v introverzi a ve světě snů. 

VÁHY -snášenlivost, laskavost, příjemní společníci, zprostředkovatelé kontaktů. Silná indikace pro emocionální naplnění v osobním životě - možná kulminace něčeho, co započalo romanticky, v sebevyjádření. Na druhé straně zde může být potřeba sublimovat sexuální impulz do tvůrčí nebo umělecké činnosti. Smysl pro krásno a transcendentno může být v tomto okamžiku velmi silně oživen, protože tvůrčí inspirace je vyvinutější než obvykle a může vyústit do tvůrčí činnosti nebo do obdivu k umění. Člověk vysílá magnetické záření, které jej činí přitažlivějším a může znamenat společenský úspěch. V negativním případě přesto může člověk proplýtvat svou tvůrčí energii ve společenských aktivitách nebo ve vyhledávání avantýr a zábav. Harmonické a přesné výsledky úsilí, které člověk vynaložil pro to, aby se někde skutečně usadil nebo v domácím životě. Toto budou plody: něco by mělo způsobit velkou radost nebo pocit naplnění. Činy by měly vyplývat ze zdroje nejhlubší vnitřní harmonie. Jestliže člověk nežije v míru sám se sebou - v bezpečí a šťastný doma - je to proto, že nové hodnoty a emocionální uvědomění jej povzbuzují k tomu, aby si svůj život vytvořil na širší bázi. Člověk by neměl váhat a obrátit svou energii dovnitř, s cílem dát nový a hlubší smysl základním citům a citovým soudům.

ŠTÍR - tady bychom měli využít příznivých podmínek ve vztahu k financím a zdrojům obecně a vytýčit si plány do budoucna. Určitě dojde k rozmnožení zdrojů, bohatství a majetek může přinést mnoho potěšení. Člověk může sám v sobě najít nadbytek vnitřních tvůrčích nadání, které jsou připraveny k tomu, aby jich využil. Základní otázka zní: k jakému cíli bude využívat těchto nadání a zdrojů? V tomto okamžiku může být užitečné zpochybnit přijaté hodnoty a cíle ve využívání majetku. Náročné: proti sobě, poctivost a úctyhodnost proti hloubce a temnějším proudům, rozpor mezi příjemným a přátelským vnímá jako kýčovitost, i když čelí přátelským a opatrným vlivům zvenčí, skrývá se za svojí zatvrzelostí. Učí se upřímnosti, ale také spravedlivosti. Prožívá silné emocionální reakce. Člověk by neměl váhat a obrátit svou energii dovnitř, s cílem dát nový a hlubší smysl základním citům a citovým soudům. V tomto případě jsou velmi silné emocionální implikace. Touha po lásce, štěstí a kráse zde člověka nutí, aby ukázal navenek své romantické sny nebo se pokusil o senzuální realizaci svých tužeb. Může se stát, že celou záležitost zkomplikuje emocionální komplex a zabrání mu jednat s veškerou emocionální volností. Může být zavržen obraz lásky, kterou člověk projektuje na druhou osobu. Možná bude muset dokázat čistotu svých úmyslů a potřeb vyjádřit významnější nebo duchovnější citové hodnoty, než tomu bylo dříve. Teď se člověk musí naučit být upřímnější než kdykoli dříve.

STŘELEC - Emocionální situace v okolí dosáhne svého naplnění; pozornost může přitahovat určitý vztah nebo sousedství nějaké ženy. Nové intelektuální hodnoty mohou stimulovat city a podpořit vytvoření harmoničtějších podmínek v každodenním životě. Člověk by se měl o to nejlepší, co má, podělit se svým okolím a hledat nové významy ve všech všedních vztazích a zkušenostech. Během celého tohoto cyklu bude přetrvávat potřeba sdělovat ostatním hodnoty, které člověk právě nalezl. Je nutno se vyvarovat sebeuspokojení. Rozumnost, cit pro a zkoumání norem společnosti, v níž žijete, úspěšné vedení svého vztahu ve shodě s jejími psaným i nepsaným zákonem. máte tendenci zapojovat víc hlavu, než srdce, což způsobuje vášnivé reakce - cena, kterou platíte za pořádek. Ve všední každodenní práci se mohou objevit významné a harmonické prvky. V tomto okamžiku je organizování všeho velmi snadné a člověk může uvolnit své tvůrčí schopnosti v profesionální práci. Bude se zdát, že některé základní hodnoty se mění a že práce, kterou člověk dělá, musí nabýt nového smyslu ve světle vyšších duchovních hodnot nebo širších skutečností. V některých případech se mohou proměnit emocionální konflikty tak, že je člověk využije jako zdroj inspirace pro nějakou tvůrčí činnost.

KOZOROH - Harmonické a přesné výsledky úsilí, které člověk vynaložil pro to, aby se někde skutečně usadil nebo v domácím životě. Toto budou plody: něco by mělo způsobit velkou radost nebo pocit naplnění. Činy by měly vyplývat ze zdroje nejhlubší vnitřní harmonie. Jestliže člověk nežije v míru sám se sebou - v bezpečí a šťastný doma - je to proto, že nové hodnoty a emocionální uvědomění jej povzbuzují k tomu, aby si svůj život vytvořil na širší bázi. Člověk by neměl váhat a obrátit svou energii dovnitř, s cílem dát nový a hlubší smysl základním citům a citovým soudům. Formálnost, korektnost, neposkytování mnoho prostoru pro velkou vášeň nebo nekonvenčnost, ale na druhou stranu vám to přináší možnost vybudovat a zformovat slušný a naplněný život. Je třeba začít si více uvědomovat city a začít je projevovat. Zintenzívnění emocionálního života zde dosahuje svého vrcholu. Srdce překypuje naplněním intimního vztahu. V některých případech to může být znamením manželství, zatímco v jiných se může objevit sklon k nevhodné emocionální ochotě v intimních vztazích. To, co přichází, může vyžadovat změnu v hodnotě a smyslu, který jsme připisovali intimním vztahům, jestliže instinktivní zkušenost už není uspokojivá. Láska musí nabýt nové kvality.  

VODNÁŘ - Hloubavost, je potřeba, abyste se rozhýbali, můžete dosáhnout velkých věcí a dokonce něco nového originálního vykonat pro společnost. V tomto období se můžete stát pro ostatní příkladem, jak žít v harmonii s okolím a přitom zůstat plnohodnotnými jedinci. Vaší cestou je sestoupit ze svých hlav do svých těl - přejít od teorie k praxi. To je okamžik sklizně plodů všeho, co nedávno vzešlo z vašich obchodních spojení. Může se stát, že budete muset uspořádat své záležitosti efektivněji nebo na základě širších hodnot a nebo hodnotu toho, co nabízíte, učinit ještě přesvědčivější. Pro některé lidi to může být okamžik sebeobrození, osobní reorientace směrem k významnějším sociálním nebo náboženským ideálům.  To je okamžik sklizně plodů všeho, co nedávno vzešlo z obchodních spojení. Může se stát, že budeme muset uspořádat své záležitosti efektivněji nebo na základě širších hodnot a nebo hodnotu toho, co nabízíme, učinit ještě přesvědčivější. Pro některé lidi to může být okamžik sebeobrození, osobní reorientace směrem k významnějším sociálním nebo náboženským ideálům.

RYBY - Ve všední každodenní práci se mohou objevit významné a harmonické prvky. V tomto okamžiku je organizování všeho velmi snadné a člověk může uvolnit své tvůrčí schopnosti v profesionální práci. Bude se zdát, že některé základní hodnoty se mění a že práce, kterou člověk dělá, musí nabýt nového smyslu ve světle vyšších duchovních hodnot nebo širších skutečností. V některých případech se mohou proměnit emocionální konflikty tak, že je člověk využije jako zdroj inspirace pro nějakou tvůrčí činnost.  Vlídnost, nerozhodnost a vyhýbavost budí zdání vaší kompatibility, zdání ukotvení, protože z hloubi duše nechcete čelit temným či obtížným věcem. Pokud se skutečně rozhodnete jít poctivě, dělejte tak s upřímností a citlivostí - jinak se váš život může stát pouhým přeludem. V tomto okamžiku může člověk prožít ohromné emocionální povznesení, když si uvědomí význam velkých principů, kterým dal svou víru. Může to být příležitost pro daleké cesty, konané pro radost nebo pro líbánky. V každém případě se člověk nesmí bát hledat vzdálenější horizonty a rozšiřovat pole svého vědomí tím, že bude akceptovat myšlenky, které se mu předtím zdály cizí. Je to okamžik, kdy měníme obraz věcí a hledáme konstruktivnější smysl u zkušeností a plodů svých vlastních vztahů. Tento nový směr nám umožní, abychom se harmoničtěji začlenili do sociální organizace. Zde je živá potřeba emočního naplnění v podobě veřejného uznání . Pozitivní úsilí přinášejí v této době bohatou sklizeň a může se stát, že tvůrčí činnost z minulosti bude veřejně odměněna. To, co se tedy děje, by mohlo vést k výraznější účasti na díle světa - za předpokladu, že bude člověk otevřen pro změny a růst přijatých hodnot. Je možno budovat kariéru na základě efektivní výkonnosti a možná také díky pomoci společensky nebo profesionálně vlivné ženy. V tomto okamžiku může člověk prožít ohromné emocionální povznesení, když si uvědomí význam velkých principů, kterým dal svou víru. Může to být příležitost pro daleké cesty, konané pro radost nebo pro líbánky. V každém případě se člověk nesmí bát hledat vzdálenější horizonty a rozšiřovat pole svého vědomí tím, že bude akceptovat myšlenky, které se mu předtím zdály cizí. Je to okamžik, kdy měníme obraz věcí a hledáme konstruktivnější smysl u zkušeností a plodů svých vlastních vztahů. Tento nový směr nám umožní, abychom se harmoničtěji začlenili do sociální organizace. Je zde živá potřeba emočního naplnění v podobě veřejného uznání . Pozitivní úsilí přinášejí v této době bohatou sklizeň a může se stát, že tvůrčí činnost z minulosti bude veřejně odměněna. To, co se tedy děje, by mohlo vést k výraznější účasti na díle světa - za předpokladu, že bude člověk otevřen pro změny a růst přijatých hodnot. Je možno budovat kariéru na základě efektivní výkonnosti a možná také díky pomoci společensky nebo profesionálně vlivné ženy.