25.9.2022 novoluní (22:57)

25.09.2022

Vždy existuje možnost začít znovu, na novém hodnotovém základu.

Na počátku všeho jsme my sami. Nikdo není náš nepřítel, všichni jsme jedno. Pokud jednáme násilně, je to, jakoby jsme škodili sami sobě. 


Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z naší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváme být a nastavujeme si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující naše podvědomí - naše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí našeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, naše organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí našich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických. 

V tomto období je dobré soustředit se na vlastní vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci našich plánů na jakékoli vnější úrovni. Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně seberegenerovat, sebeléčit se.

Jedná se o dobu, která nám pomáhá se propojit sami se sebou, s potřebami našich těl a mysli bez ohledu na to, čím právě procházíme. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který přináší velké množství energie. Jedná se o úžasný čas, kdy jsme povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň nám pomáhá změnit svůj postoj k práci a zdraví. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k našemu propojení s přirozenými přírodními rytmy. 


Ascendent novoluní se nachází ve znamení Raka. Konjunkce Slunce a Luny (novoluní) stojí ve čtvrtém domě zároveň v konjunkci s Venuší a retrográdním Merkurem pohybujícími se ve znamení Panny.

Tato silná konstelace zaměřená na to, abyste převzali plnou zodpovědnost za to, jakým způsobem emocionálně žijete, jaký základ si tvoříte k tomu, abyste byli spokojeni po všech stránkách vašeho života. Jak dalece tuto zodpovědnost zaměňujete za povinnost, strach o hmotné zabezpečení a další závislosti související s vaším postavením v rodině, jiném kolektivu a společnosti, především za strach se vymezit a vyhranit uvězněni v pocitu nebo domněnce, že někdo musí a může rozhodovat o tom, v jakých sociálních a dalších podmínkách máte anebo nemáte šanci žít. Nyní můžete vnímat, jak hluboký pocit nespokojenosti, ztráty emocionální jistoty a zklamání ovlivňující vaše zdraví, máte.

Dlouhodobě trvající kvadratura mezi Marsem a Sluncem vedla vaše vědomí k nutkavé potřebě zastavit se a začít vnímat svoje životní prostředí. Navenek vás konfrontovala s tím, že každý má individuální potřeby, názory a schopnosti, což mohlo místy způsobovat vaše pocity osamělosti a rozčilení, což vás nutilo nebo jste byli vystaveni situacím, buď násilně nebo aktivně si stát za svým vnitřním tvořivým světem, ustát si svoji životní pravdu. 

Planeta Mars v Blížencích přináší možnost plně využít svých individuálních schopností k sebeprosazení a seberegenerování, vyléčení se, Chiron nadále tranzitující znamením Berana poukazuje na téma vnitřní bolesti, které je nutné aktivně řešit, hýbat se na duchovní, duševní a fyzické úrovních, nestát na místě a jít vstříc životním změnám. Slunce a Venuše tranzitující Pannou vás vedli k aktivní analýze, uvědomění si a uspořádání svých životních priorit.

Sextil Urana z jedenáctého domu na Ascendent mění překvapivým způsobem vaše postoje ke vztahům a k tomu, jak funguje kolektivní podvědomí a jak mění vaše vnímání světa. Jeho prostřednictvím se vám otevírají nové zásadní informace, v jazyce astrologie zesiluje tok životní energie a globálně osvobozuje lidskou mysl od starých zakořeněných zvyků - návyků, pýchy a společenských uspořádání, které svojí nepřirozeností ovlivňují zdraví a veškeré vaše vztahy.  

Poselství Pluta transitujícího znamením Kozoroha: "Život ani život sociálního organismu nemůže existovat bez pevného tvaru, nastupuje v takovém případě nedostatečně rozvinutého Saturna Pluto jako ten druh energie, který je sto udržet určitý celek pod svým mocenským tlakem pohromadě. Jednota, jež je výsledkem plutonické totality, je zjevnou regresí společnosti na úroveň kolektivistické despocie. (Ulla Doubrava, přeložil Rudolf Starý)" 

Retrográdní Neptun v desátém domě vás seznamuje s tématem týkajícím se toho, čí touhu a představu o životě žijete, zda svoji nebo někoho jiného. V opozici na novoluní ve čtvrtém domě spojuje výše popsaná témata s možností propojení s vyšším vědomím a realizací formování kolektivní potřeby vzájemné lásky a sounáležitosti.

Retrográdní Jupiter v desátém domě a v opozici na novoluní prověřuje, do jaké míry jste schopni naslouchat svému vnitřnímu hlasu, intuici a aktivně jej následovat. Vynáší celou konstelaci na povrch a umožňuje jí formovat a vytvářet novou filozofii společnosti založenou na vnitřním sebepřijetí a pochopení

Saturn ve Vodnáři vás směřuje a učí trpělivosti a soustředění se, abyste své schopnosti a odvahu použili k tomu, abyste konečně dostali  pod kontrolu destruktivní potenciál lhostejnosti vlastních karmických "ran". Procházíte obdobím prověrky vašich sil, důvtipu či emocionální stability, vymezení vlastního myšlenkového prostoru, jeho ohraničení a respektování prostoru ostatních. Do 23.10.2022 budete nuceni zapojit veškeré své dostupné schopnosti - emocionální, mentální, fyzické. 

Prostřednictvím horoskopu tohoto novoluní se můžete dozvědět a probudit v sobě potřebu víru v sebe sama a ve vyšší mocnosti v potenciálně ničivé situaci. Toto období přináší nutnost totálně mobilizovat energii a k řešení vlastních životních situací vynaložit hluboký pocit víry ve vyšší principy a nezdolnosti.  

Přeji vám krásné dny a mnoho odvahy na cestě objevování svých možností, uspokojivých vztahů a svého skutečného potenciálu. Zdeňka Svobodová


Novoluní: 2° Váhy 49'

ÚSVIT NOVÉHO DNE UKAZUJE, ŽE SE VŠE ZMĚNILO

Vždy existuje možnost začít znovu, na novém hodnotovém základu.

Tento symbol snad ani netřeba interpretovat, jen zdůraznit, že první tři symboly Vah, které zahajují druhý hemicyklus cyklického procesu, mohou být chápány jako základní trojice. Lze ji vztáhnout k procesu pravého Zasvěcení: 

1/ Prožitek nesmrtelné Formy dokonalosti. 

2/ Uvolnění energie této formy k dosažení "Toho-co-je-za-formou-a-jménem". 

3/ Nové ztělesnění energie v novém tvůrčím činu.

Tento stupeň nás vede k vizi naplněného účelu první půle cyklu. To, co se váhavě vynořilo z oceánu nekonečných možností (Beran 1°), nyní ve vskutku individualizované formě existence čelí úplně novému světu. Člověk je připraven smysluplně jednat v oblasti kulturní a společenské vzájemnosti, ve sféře, v níž individualita, vědoma si své archetypální esence a planetární funkce, může hrát svou první roli (dharma). V podstatě je to vždy nová role, protože žádný cyklus se neopakuje co do obsahu. Osoba, která hraje tuto roli, je vždy potencionálně INOVÁTOREM.Venuše: 25° Panna 45' (vaše cesta k dosažení vnitřní spokojenosti bude možná přes; inspiraci a vaše přitahovací pole ovlivní přístup a uvědomění si: sebepřijetí, sebevymezení, líbí - nelíbí, ostýchavost, analýza situací, opatrnost, obezřetnost, smysl pro fyzično a praktičnost, uspořádanost, zdvořilost, laskavost, osamocenost, skromnost):

CHLAPEC S KADIDELNICÍ PŘISLUHUJE KNĚZI U OLTÁŘE

První stupeň vlastní účasti na velkém rituálu planetární revoluce.

Přemýšlíme-li o dávných mysteriích, nebo o katolické mši, nebo o nějaké ještě jiné, transcendentnějsí ceremonii, v níž jsou zapojeny velké Bytosti, nesoucí planetární zodpovědnost, máme co dočinění s archetypální aktivitou. Rituál je archetypální tím, že představuje, byť je pole aktivity sebemenší, část vyvíjející se se struktury kosmu, chápanÉ v jejím "posvátném" smyslu. Každá taková činnost je prováděna "v Boží přítomnosti". Může být sebepodřadnější, přesto tím nabývá posvátného významu.

Jedinec je "vy-chován", vz-dělán" ("e-ducated"), tj. uveden do světa transcendentní aktivity, do světa archetypální performance. Musí se naučit pokorně a s intenzivní bdělostí sloužit, tomu, co je zatím ještě mimo jeho duchovní chápání. Učí se vykonávat každou věc nadosobně. Učí se ŽIVOTNÍ PRAXI V BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI.


Venuše (z knihy Annie Lionnet): je téměř velká jako Země, představuje princip souvislosti, způsob, jakým milujeme, a to, co považujeme za krásné. Vyjadřuje vše, po čem toužíme a co se snažíme k sobě přivábit, naši touhu sladit se s druhými, najít v životě potěšení, náklonnost či lásku, dávat a brát a cítit, že si nás druzí cení. Venuše ztělesňuje jako zrcadlo naší duše to, co je nám drahé - ať je to osoba, věc nebo myšlenkový ideál. Zrcadlo je také astrologickým symbolem Venuše.

Je spojená s učením, jak si máme vybírat, a s vytvářením vnitřní síly a zdrojů, které dávají našim hodnotám trvalejší charakter. Představuje schopnost rozpoznat a dát tvar těm věcem, kterých si vážíme, takže naše osobní volby mohou být jisté a autentické. 

Také přispívá k daru vidět rozdíly a podobnosti a ke schopnosti vidět jednu věc v souvislostech s jinými. Intenzita, s níž někoho nebo něco milujeme, ukazuje, jakou to má pro nás cenu. Čím je tato hodnota větší, tím více jsme připraveni ze sebe dát. V horoskopu zrození ukazuje, jak je pro nás snadné nebo těžké dát něco ze sebe druhé osobě.

Jestliže projektujeme Venuši do druhých lidí, tak to znamená, že nemáme schopnost sebelásky a nemůžeme se cítit užiteční, dokud nás někdo nemiluje. Venuše zastupuje vlastnosti, kterých si na sobě ceníme a chceme, aby si jich na nás vážili i druzí. 

V ženském horoskopu bude ukazovat, jak se jeho nositelka projevuje v romantické a sexuální oblasti. Venuše v mužském horoskopu naznačuje typ ženy, který bude muže sexuálně přitahovat, stejně jako ženskou stránku jeho duše. Venuše přináší harmonii, intimitu, smyslnost a touhu po lásce, sexu a vztazích. Popisuje druh zpětných vazeb, které potřebujeme vnímat u druhých, aby se v nás probudila hluboká vnitřní láska.

Naše kvality dané Venuší jsou nedílnou součástí každého blízkého vztahu. Jestli-že jsme schopni vybudovat harmonický vztah - milovat, chápat, vážit si druhého pro to, kým opravdu je - pak můžeme říct, že plně využíváme energii Venuše. Když umíme vyjadřovat Venuši pozitivně, tak přitahujeme lidi a situace, které nás obohacují a posilují náš dobrý pocit. (Annie Lionnet, ASTROLOGIE)