29.12.2022 konjunkce Venuše, Merkur a Pluto v Kozorohu (10:24)

29.12.2022

Umění žít znamená zjistit koho a co si uvědomujete ze sebe samých. (Elman Bacher)

Každá konjunkce nebo novoluní znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


Sabyánský symbol (24°Kozoroh 08'):

ŽENA VSTUPUJE DO KLÁŠTERA

Naprosté odevzdání se transcendentálnímu cíli.

Klášter je místo vytvořené společenstvím, které věří v možnost dosáhnout stavu vědomí přesahujícího svět. Je přístupný jedincům, kteří mohou být různě motivováni. Pro někoho je to únik z nepřijatelných tlaků rodiny a společnosti; pro jiného představuje možnost usilovat v klidu o duchovní ideál, k němuž celá bytost směřuje a je mu plně oddána. Důležitým bodem v této fázi cyklického procesu je to, že existence kláštera vyjadřuje další aspekt vztahu mezi společností (jejím náboženstvím a kulturou) a jedincem. V předešlém symbolu společnost jedince vyznamenala za 

čestné jednání v jejích službách; zde akceptuje skutečnost, že mimo její každodenní modely chování a závazků existuje jiný způsob života, který má, ve vyšším smyslu, také společenskou hodnotu. Ve staré hinduistické společnosti ovládané rigidním kastovním systémem byl ideál ztělesněný sannjásím - vnímán jako naprosté vyvrcholení společenského procesu.

Vidíme zde paradoxní povahu společenského procesu působit silněji než kdykoli předtím. Je to důsledkem toho, že lidská povaha obsahuje zárodek možnosti překonávat a transcendovat sama sebe v aktu totálního sebezapření a odevzdání se "vyššímu" Zákonu či kvalitě bytí. Všechny duchovní techniky jsou vpravdě paradoxní. Podmínkou ryzí vnitřní svobody je tvrdá disciplína. Konečným cílem je dosažení TRANSCENDENTNÍ JISTOTY.