30.4.2022 novoluní

26.04.2022

Lidská láska je mnohem silnější a užitečnější, než peníze. (XIV. Dalajlama)


Každá konjunkce - nov znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.  


SESTRA ČERVENÉHO KŘÍŽE

Soucit jako všeliké pouto.

Obsahem tohoto symbolu je lidská spolupráce ve fázi čistého altruismu a služby společenskému celku. Na základě Kristovy lásky (agapé, čili ryzí společenství) se člověk může dostávat do stále vyšších úrovní prožívání, jejichž dosažení je podmíněno zjemňováním podstaty jeho bytí, vědomí a 

vůle. To vše daleko přesahuje představivost a víru v budoucnost - i oslavy s vánočním stromečkem - neboť to znamená vstoupit do temnot a přinést život a lásku trpícím a strádajícím.

Vidíme zda, jaká se otevírá nová možnost "vdově nad otevřeným hrobem", kterýžto symbol uzavíral sekvenci předešlou; osobní vazba lásky k manželovi se posunula na novou úroveň - ODDALA SE HUMANITĚ.


30.4.2022 (22:44) Venuše konjunkce Jupiter v Rybách 28° Ryby 00':

SVĚTLO ÚPLŇKU ZAPLAVUJE ÚRODNOU ZAHRADU PLNOU NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ ZRALÉ, VZROSTLÉ ZELENINY.

Plné uspokojení základních individuálních potřeb.

V symbolu není zdůrazněn ani úplněk sám, ani jeho svit, ale aktivní síla Měsíce, jež vyvolává instinktivní nutkání k růstu, a věci reagují každá po svém. Symbol se vztahuje k typické zahradě, ne k poli. V zahradě rostou nejrůznější rostliny, byliny a zelenina, specificky pěstované za účelem naplnění stejně různorodých lidských potřeb a chutí.

Je to symbol HOJNOSTI, hojnosti příhodné pro individualizované potřeba a touhy.