30.8.2023 úplněk na ose Ryby-Panna (22:38)

30.08.2023

"Ať jsou všechny bytosti šťastny."

Ryby - Panna leží na ose, která nás vede od reality ke snům. Panna patří k živlu země, Ryby k vodě. Obě se snaží pomoci svým bližním. Panna praktickým způsobem, Ryby sebeobětováním. 

Vliv úplňku na vaše vnímání umožňuje, aby téma, které se v období novoluní uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni vaší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jeho postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému 

uvolnění tohoto emočního tlaku a k možnosti se jeho prostřednictvím uvědomit. V tento moment máte možnost opustit přežité vzorce chování a tím nově roztočit spirálu vašeho života - posunout se tzv. vědomě dál ...     

Luna 7° Ryby 26' - nálady, pocity, zvyky a návyky, potřeba emocionálního bezpečí, způsob myšlení

OZÁŘEN PAPRSKEM SVĚTLA, LEŽÍ NA SKALÁCH, ZAHALENÝCH MLŽNÝM OPAREM OD MOŘE VELKÝ KŘÍŽ

Požehnání, které posílí ty, kdo děj se co děj stojí nekompromisně za svou pravdou.

Lidé, kteří nejsou závislí na kolektivních hodnotách, tradicích nebo podpoře, ale kteří se snaží být za každou cenu věrni vlastnímu individuálnímu niternému já a svému osudu, musejí téměř nevyhnutelně čelit určitému druhu ukřižování. Drží se zpříma pouze svou vlastní silou, na niž odpovídá světlo shůry. Symbol nám říká: "Buď věrný svému vlastnímu vnitřnímu já, a uprostřed všeho vnějšího zmatení těch, kdož jsou kolem tebe, si uvědomíš, kým skutečně jsi jako člověk - synem Božím".

Symbol přináší obraz, jenž v sobě zahrnuje nejvyšší hodnotu života vedeného vnitřním hlasem; života projevujícího se v maximální možné míře SEBEPROSAZENÍM.

Slunce 7° Panna 26' - vědomí, uvědomování se skrze analyzování a třídění

HARÉM

Osudová (ač mnohdy přímo vyhledávaná) podřízenost rozmarům či touhám emocionální povahy.

V jistém smyslu symbol odhaluje hluboce kontrastující fázi emocionálního a kulturního života. Zkušenost zde symbolizovaná je pasivní. Přesto i pro ženu v harému existuje cosi cyklického, a cena, o niž je možno usilovat - tou je sultánova přízeň. Podněcující aktivní síla je zde mimo dosah toho, kdo prožívá zkušenost, kdo je zajatcem působení sil, nad nimiž nemá kontrolu. Přesto však dítě, chce-li se svézt, účelně použije své malé kapesné, a žena, chce-li se zalíbit svému pánovi, účelně použije svého šarmu. Jedinec se v obou případech stává jedním z mnoha dalších, a všichni se snaží o tentýž prožitek nebo osud, anebo jej právě prožívají.

Člověk se může stát závislým na vzrušení z kolotoče vitálních emocí a stát se otrokem naděje na znovuprožití exaltace počátečních prožitků; je však možno se naučit, jak využít i PRÁZDNOTU ČEKÁNÍ.Venuše 12° Lev 30' (retrográdní: naléhavá touha dát formu sebehodnotě, sebepřijetí, sebevymezení, hojnosti, inspiraci, vlastnímu cítění)

STARÝ NÁMOŘNÍ KAPITÁN SE HOUPE V KŘESLE NA VERANDĚ SVÉHO DOMKU

Zklidněná mysl v usebrání nad krizemi a radostmi dávné minulosti.

Námořní kapitán vedl loď svého ego-vědomí po klidných a bouřlivých mořích a udržoval si integritu své individuální svébytnosti i v těsném kontrastu s kolektivním Nevědomím. Je už na penzi a možná se pokusí ze svých  četných zkušeností a vítězství nad elementárními silami vytěžit moudrost. "Houpačka" dětského vědomí se nyní stala "houpacím křeslem", v němž se dá rozjímat jak nad minulostí, tak nad přítomností, pomalu se pohybovat v rytmu vln, které omývají pobřeží. Konečně klid.

Nalézáme zde obraz zestárlého vědomí, který následuje po obrazu spontánních dětských her v ochranném lůně přírody a mondénních únikových večírků dospělých: tři fáze mentálního rozvoje. Klíčovým slovem je TICHÉ USEBRÁNÍ.