7.3.2023 úplněk na ose Panna - Ryby (14:34)

07.03.2023

Je čas přizpůsobit se tomu, co utváří nejvyšší ideály vlastní kultury. 

Osa Panna - Ryby: 

Obě astrologická znamení jsou proměnlivé modality, leží na ose, která vás vede od reality ke snům. Panna patří k živlu Země, Ryby k vodě. Obě se snaží pomoci svým bližním. Panna praktickým způsobem, Ryby sebeobětováním. Tato osa vyjadřuje velké polarity svazující jedince s kolektivem, racionální s iracionálním, reálné s možným, detail s velkým celkem. Je to mikroskop (Panna - analyzuje - slinivka, nervový systém, oblast tenkého střeva) a teleskop (Ryby - kolektivní podvědomí, cítí, chodidla, lymfatický systém).

Vliv úplňku na vaše vnímání umožňuje, aby téma, které se v období novoluní uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni vaší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jeho postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému 

uvolnění tohoto emočního tlaku a k možnosti se jeho prostřednictvím uvědomit. V tento moment máte možnost opustit přežité vzorce chování a tím nově roztočit spirálu vašeho života - posunout se tzv. vědomě dál ...     

Luna 17° Panna 07' (nálady, návyky, domněnky, myšlení, potřeba propojení s ostatními v zájmu pocitu bezpečí, cítění, podvědomé impulsy - psychické vlny, nervozita):

SOPEČNÁ ERUPCE

Explosivní energie dlouho potlačovaných obsahů. podvědomí.

Setkáváme se ti s dramatickým rozpoutáním energií, které byly drženy pod pokličkou vnější skořápky egem kontrolovaného vědomí. Možná půjde o spektakulární katarzi, ta však často vede k destrukci. Pokud však nedojde k nějakému očištění ohněm, lze předpokládat, že vnitřní tlak karmické minulosti nebo současných frustrací otřese samými základy osobnosti ještě mnohem ničivějším způsobem.

Na tomto stupni je objektivní konfrontace s obrazem karmické minulosti nahrazena subjektivním vpádem potlačovaných vzpomínek a primitivního dychtění. Při úsilí o dosažení stavu přeměny musí z psyché všechno ven. Duše se musí vyprázdnit, mysl zprůhlednit. Klíčovým slovem je EXPLOZE.

Slunce 17° Ryby 07' (vědomí - uvědomění se, kreativita, schopnost rozhodovat se individuálně sami za sebe a uvědomování si propojení s kolektivním podvědomím s tendencí přizpůsobování se přání druhých, nikoli vlastním ideálům, které ve skutečnosti rezonují ve skrytu - v podvědomí s ideály většiny ...):

VELIKONOČNÍ PROCESÍ

Všechny velké společensko - kulturní Obrazy mají schopnost spojovat jednotlivé členy společenství svou nádherou a okázalostí,

Zde vidíme, v kontrastu, sjednocující sílu velkých mýtů a symbolů vskutku organické a sebezvěčňující kultury. Obraz vzkříšení pobízí všechno křesťanstvo, aby se projevilo ve své nejlepší podobě, a v reakci na Kristův mythos  a na jarní volání přírody se dynamizovalo prostřednictvím určité sebeobnovy. Kdekoli se tento symbol objeví, znamená to, že je třeba se zaměřit spíše na sladění životních aktivit a nálad s ritualistickými modely společnosti nebo pozemské přírody, a ne jednat zcela nezávisle na skupině.

Na tomto stupni dominuje sekvence. Kolektiv nad jedincem. Jin nad Jangem. Je čas přizpůsobit se tomu, co utváří nejvyšší ideály vlastní kultury, a ÚČASTNIT SE KOLEKTIVNÍCH VRCHOLNÝCH PROŽITKŮ.


Venuše 18° Beran 39' (sebevymezení prostřednictvím přijetí a nalezení vlastní schopnosti vášnivého a energického zaujetí, inspirace, radostné aktivity, spontánnosti beze strachu a předsudků, že byste byli v očích druhých sobečtí a egoističtí.)

KOUZELÝ KOBEREC ORIENTÁLNÍ SYMBOLIKY

Užití tvůrčí představivosti.

Způsob života odmítající hektickou společenskou soutěživost a marnotratnou nadprodukci, umožňuje rozvoj neulpívavého a transcendentního pochopení. statická podlaha (koberec), na níž spočívají chodidla (symbol pochopení) se může proměnit v prostředek velikých rozletů představivosti, nadfyzického  vnímání. Období odpočinku od vnějších aktivit, vázaných na kolektivní normy, nabízí tvůrčí mysli možnost snových průzkumů totality současné sociální situace, a tudíž "vidět celek".

Stupeň představuje možnost rozvinutí nové techniky vnímání. NENUCENÝ A NEULPÍVAVÝ NÁHLED NA KAŽDODENNÍ AKTIVITU.