Konjunkce Černá Luna a Ceres v Raku a další ...

26.05.2022

"Netlumte své světlo, aby se zbytek světa cítil jistěji" (Teal Swan)Každá konjunkce - nov znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.  


Sabyánský symbol konjunkce

4° Rak 47' (20:10):

NA ŽELEZNIČNÍM PŘEJEZDU JE AUTO ÚPLNĚ ZNIČENO SRÁŽKOU VLAKEM

Tragické následky, které se pravděpodobně projeví, pokud se vůle jedince lehkomyslně napře proti síle kolektivní vůle společenství.

Automobil symbolizuje  individualizované vědomí, které usilovně chce jít svou vlastní cestou a dělat si co chce, bez ohledu na to, zda je to či není v konfliktu s kolektivním vědomím společenství (vlak). Symbol naznačuje, že 

v raném stadiu nového procesu, který začíná touto novou scénou, jsou všechny podobné individuální, relativně anarchistické nebo nezákonné pokusy odsouzeny k nezdaru. Řidič možná přežije, jeho auto však bude zničeno.

Než posoudíme tuto fázi jako zcela negativní, měli bychom si uvědomit, že člověk se často lecčemu naučí prostřednictvím relativně destruktivní zkušenosti - via negativa mystiky, či dokonce zvláštní okultní pojem u některých sekt - "spasení hříchem". Lze zde obecněji mluvit o KARMICKÉ NÁPRAVĚ


Tato konjunkce je ve chvíli jejího vyvrcholení významná díky spojení kvadraturou k planetám Mars a Jupiter, pohybujícími se znamením Berana. Body, planetky i planety se v této chvíli nacházejí v kardinálních znameních horoskopu, čímž dávají celé konstelaci dynamiku nového významného začátku.

Mars v konjunkci s Jupiterem a v sextilu se Sluncem v Blížencích symbolizují "Vynoření nových forem a potenciality vašeho vědomí". Tento velice rychlý pohyb energie díky souhře planet ve znamení Berana (Jupiter, Mars, Venuše, Chiron) a Slunci v Blížencích pohne v jednom momentě egem nekontrolovatelným myšlenkovým proudem každého z nás směrem k hlubšímu pochopení a uvědomění si smyslu vlastního života a jeho propojení s kosmickými rytmy - intuici.

Konjunkce Černé Luny a Ceres ve znamení Raka otevírá, podpořena přímočarým impulsem "Martovské energie", nutkavou potřebu uspořádání si základních životních potřeb tak, abyste byli emocionálně spokojení. Jedná se o silný sebeléčebný impuls.

Jak jsem psala v minulých vstupech: Černá Luna nás ve znamení Raka propojuje s hlubokou neuvědomělou bolestí týkající se nedostatku základní citové - emocionální péče nejen z dětství, ale také z naší individuální minulosti (minulých životů) a celkově minulosti, paměti a zvyků ve společnosti, které jsme v tomto životě součástí. Nacházíme se v období, ve kterém je více a více zřetelné, v jakých oblastech života se skrýváme za masku dítěte a utíkáme před převzetím zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Vymýšlíme si fantastické příběhy s mnoha postavami nebo sedáme na lep nám předloženým vytvořeným falešným příběhům a to proto, že kdesi hluboko v našem srdci je skrytá bolestivá rána, která má v naší představě takovou sílu, že máme pocit, když ji vyneseme na světlo vědomí, usmrtí nás - je zde skrytý hluboký podvědomý (irelevantní) strach. Následně raději ve vnějším světe dovolíme, aby za nás rozhodovali lidé, kteří již "srdce v podstatě nemají".

Ceres je planetka, která v astrologii symbolizuje přípravu na úrodu. Tzn.: musíme vytrhat plevel, odstranit plísně, zorat půdu a zasít. zastupuje Velkou Matku a element Země. Je symbolem ničím nepodmíněné lásky, vztahu mezi rodiči a dětmi a výchovy sebe i druhých. Při dobrém postavení v horoskopu dává dobrou výživu, výchovu a plodnost, při špatném postavení však hrozí donucování, ztráty, dohled zvnějšku a strádání.

Ve spojení s posíleným znamením Berana se ve vás probouzí síla k novému startu, opuštění všeho starého, otevření se novým možnostem. Jako jedinci a zároveň lidstvo nyní můžete vstoupit na cestu sebeléčení, sebeobnovy, přijetí vlastní spontánnosti, radosti z aktivity a životního pohybu. 

Jedná se o silný emocionální pohyb v našich myslích, který svým přímočarým pozitivním tlakem mění a vytlačuje staré uspořádání uměle vytvořeného systému. Přeji vám krásné dny. 30.5.2022 se sejdeme nad poselstvím novoluní. Zdeňka Svobodová


Venuše 27° Beran 53' : 

VELKÉ PUBLIKUM KONFRONTUJE ČLOVĚKA NA SCÉNĚ, KTERÝ ZKLAMAL JEHO OČEKÁVÁNÍ

Nutnost vyzrálé přípravy a sebekritiky.

Velké naděje a vzrušená očekávání netrvají věčně. Poslední symbol odhaluje stav vědomí člověka na scéně: je si již zcela vědom toho, že přislíbil - mnoha stránkám své vlastní osobnosti a možná i jiným lidem - více, než byl schopen poskytnout. Otázkou je, jak si s touto situací poradit. V té či oné forma se totiž taková situace v životě často opakuje. Způsob, jak se s ní člověk vypořádá, determinuje jeho budoucí možnosti rozvoje a postupu.

Jde zde o potřebu být víc než jen posedlý možnostmi a být subjektivně zainteresovaný při využívání nových sil, musejí být vzaty v potaz objektivní výsledky, to jest, co užití těchto sil působí. Jedinec v tom není sám, protože v jistém smyslu bude ovlivněno lidstvo jako celek. Je tedy nutné být objektivní součástí celého prostředí; být ZODPOVĚDNÝ za to, co vyvolají mé činy v lidech, kteří jsou prostě takoví, že očekávají velké výsledky.