Konjunkce retrográdní Merkur/Slunce v Blížencích 20:02

21.05.2022

Jediným majetkem, který máme, je vědomí. (Elman Bacher)

Každá konjunkce - nov znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.  


Retrográdní Merkur konjunkce Slunce 0°Blíženci 43': 

SKLENĚNÝM DNEM LOĎKY JE MOŽNO POZOROVAT DIVY PODMOŘSKÉHO SVĚTA.

Projevení nevědomých energií a zasutých psychických struktur.

Uvnitř relativního  bezpečí "loďky" se jedinec může naučit si uvědomovat doposud skryté obsahy lidského kolektivního nevědomí - pokud je ovšem loďka (čili jeho ego, které ho odděluje od kolektivní planetární psyché lidstva) vybavena skleněným dnem. Vědomá mysl musí být alespoň částečně transparentní. Tato průhlednost však nemusí být nutně přímo

otevřením. Okno mysli zůstává zavřené, ale dá se jím vidět ven - "ven" zde znamená do psychických hloubek pod normální hladinou vědomí.

Lze zde mluvit o objevování, o vizi nikoli identifikaci. Je tu pocit úžasu. "Nevěděl jsem, že něco podobného existuje. Jaká krása!" nebo "Jak vzrušující!" Kdo zkoumá s vážným zaujetím, postřehne NOVOU DIMENZI REALITY.


Merkur se nachází v retrográdním pohybu již od 10.5.2022. Tato konjunkce je velice významná vzhledem k tomu, že je spojen trigonem s planetou Pluto pohybující se také retrográdně na posledních stupních znamení Kozoroha a v kvadrátu na Saturna stojícího na posledních stupních znamení Vodnáře.

V konjunkci se Sluncem zvnitřňuje a subjektivizuje naše vnímání okolního světa a komunikaci s ním. Vlivem retrogradity Merkura je vše zpomalené a pozastavené. Může docházet k různým nedorozuměním a zpožděním. Ztrácejí se dopisy, emailové zprávy, sms zprávy jsou doručovány jiným příjemcům, telefonní rozhovory jsou přerušovány, objevují se nové počítačové viry, lidé chodí pozdě na schůzky a veřejná doprava i letecké spoje mají častěji zpoždění nebo jsou rušeny. Spíše než začínat nové projekty, práci, nakupovat nebo prodávat věci, stěhovat se nebo se vztekat a roznášet pomluvy jste nuceni spočinout sami v sobě, zvnitřnět a začít si všímat vlastního hodnotového systému. 

V kontrastu k syrové a kruté cestě ke slávě a moci nastaveného systému společnosti se vám prostřednictvím přijetí vnitřního klidu a sebeuvědomění otevírají dokořán cesty k naplnění vašich snů a potřeb v souladu s kosmickými rytmy. Jedná se o aspekty, které podporují kontakty a setkávání s lidmi stejně nastavenými a tím vnitřní pocit hojnosti a v případě opuštění strachu z individualizace také sociálního úspěchu. 

Pluto svým postavením potvrzuje tuto konjunkci ve smyslu pochopení či zhodnocení s přímým vhledem a schopností vnímat fakta vaší každodenní existence, ale také nahlédnou skrze ně a 

zjišťovat, jak se vztahují k základním významům nebo archetypálním procesům. Podporuje schopnost uvidět ve všem Znamení hlubší skutečnosti.  

Saturn svým postavením v momentě vyvrcholení konjunkce přináší do vašeho života schopnost a možnost uvědomit si, kdy jste se stali obětí svých vášní a přesvědčení a tento stav mysli vám přinesl pocity utrpení s nutkavou potřebou začít jinak. Saturn ve Vodnáři vás učí prostřednictvím osobní zkušenosti správně používat mysl, protože jakákoli zkušenost může posloužit duchovnímu účelu. Jeho poselstvím je: Pokud jste učinili krok ve vývoji v souladu s kosmickými rytmy, jste zodpovědní za ty, kdo se ho teprve chystají udělat. Konjunkce s kvadrátem na Saturna přináší do vašeho vědomí potřebu začít sdílet své zkušenosti s ostatními.

Černá Luna v Raku otevírá bolest, kterou jsme dlouhé věky jako lidstvo skrývali pod pláštěm zvyšování materiální úrovně života v komunitě a s ním vytváření konzumní společnosti postrádající srdečnost. Ztraceni v říši Petra Pana, jako věčně nedospělé, ztracené děti (vedené matkou konzumu - systémem) vytvořeného umělého životního stylu jsme nuceni se prostřednictvím pocitů osamělosti ve vztazích, následné bolesti, vyčerpání a nemocí  vrátit sami k sobě, přírodě, zdravé stravě, vlastní tvořivosti a nacházení nových skutečných hodnot a vztahů založených na "řeči srdce". 

Na tuto bolest existuje jediný lék, mít odvahu, uvěřit, začít poslouchat intuici a impulsy radosti z aktivity s ní spojené, nebát se uvidět sami sebe a stát se individuálně vědomými, což je posíleno tranzitem Jupitera znamením Berana. Přeji vám hodně odvahy a štěstí na vaší cestě a zatím nashledanou Zdeňka Svobodová