Mars v Blížencích

25.03.2023

V období od 20.8.2022 - 25.3.2023 se setkáváte a budete setkávat s tendencí ve společnosti dobýváním osobní moci pomocí slov. Jste nuceni k poznání, že nelze někomu něco adekvátně vysvětlit, pokud to nerozeberete a nezjistíte, na jakém základě to funguje; Mars v Blížencích je spojen se všemi druhy komunikace a techniky, jako jsou media - internet, rádia, televize, telefony, počítače, automobily a veškerá autodoprava, hlučnost, klábosení, mnohomluvné přednášky nebo výkřiky, válka slov, chladné objektivní myšlení, řezání věci na kousíčky a dělá z nich nové věci - aranžuje věci podle svého, představivost nebo brilantní duševní kreativita. Upravování reality tak, že už se nepodobá tomu, co se skutečně stalo.

Negativním rysem tohoto postavení je, že příběhy se pomalu mění, až jsou kompletně upraveny ve prospěch vypravěče a s pravdou nemají moc společného. Jeho projevem jsou v tomto případě také hněvivost nebo vtipkování skrývající hněv.

Prostřednictvím tranzitu Marse znamením Blíženců je třeba naučit se, že sama realita nesmí být zničena, ale musí být brána jako uspokojující a se všemi chybami.

Na fyzické úrovni jsou v tomto období více oslabeny a je třeba se zaměřit na somatiku oblastí horních plic, průdušek, paží, nervového systému, schopnosti řeči - komunikace, nutnosti pohybu mentálního i fyzického a kontaktu s okolím, bolesti hlavy, nemoci cév spojených s kvalitou krve ...

V tomto období jste nuceni začít psát vlastní příběh, začít hledat fakta, prověřovat a analyzovat vše, co k vám přichází z informačního pole. V případě nutnosti změny nefunkčních a přežitých postojů, Mars v Blížencích rezonuje s mentálním pohybem, který vás učí zkušenosti, že "to, co je pitváno, většinou umírá". Vyberte si nebo do "informačního pole" vkládejte nové myšlenky a fakta, které aktivují proudění energie podporující vaši životní radost, schopnost prosadit se a kreativitu. Přijímejte potřeby své "duše - psyché", přestaňte dělat kompromisy, ze strachu kličkovat sami před sebou, svými potřebami a naučte se správně "dýchat".

S přáním prožití hezkých Vánočních svátků a s přáním pohodového vstupu do Nového roku 2023, Zdeňka Svobodová

PS: Text bude postupně doplněn.

"Pero je mocnější, než meč."

Mars v Blížencích vás nutí zbystřit rozum, pomocí kterého jsou řešeny praktické problémy racionálním způsobem. Člověk si ale rád klade více úkolů zároveň a protože má snahu se rozptylovat, výsledek je buď oddálen, nebo se nedostavuje vůbec. V tomto období rezonujete s tzv. "ostrým jazykem", který ve vašich životech aktivuje vaši vrozenou pohotovost, chytrost, šikovnost, bystrost a obratnost. Buď vy sami zjistíte, že máte lepší schopnost reagovat na vnější vlivy nebo náhle potkáte situace - lidi, kolegy v práci, partnery, kteří vám roli "Marse v Blížencích" sami sehrají, abyste se s tímto mentálním pohybem ovlivňujícím dění ve společnosti a ve vašich osobních životech zkušenostně a vědomě propojili. On sám symbolicky v příbězích dokáže souběžně usilovat o několik cílů. Dovede takticky měnit své jednání. Rezonuje s tendencí k roztržitosti, rozptylování. Zintenzivňuje cynismus, sarkasmus, za kterými skrývá vztek, nemá výdrž. Mnoho povyku pro nic. Dokáže být také šarmantní, ale nestálý milenec, lichotník. Duchaplný, zábavný, živý, chytrý, ale nerad se citově váže. Věčný mladík. Rychlé, chytré a praktické rozhodování. Všechny cíle jsou vždy jen relativní a uzpůsobují se novým poznatkům. Úmysly často zůstávají nesplněny. Snadno vzplane, netrvá to však dlouho. Většinou se vybije verbálně. Rychlé spory vyžadují prudký start jako sprint či squash, ale i šerm a šachy. Slovní agrese. Šikovný taktik, velmi obratný, pohotový, cynický a ledově chladný. Kousavý výsměch a zraňující nenávistné výpady. Napřed zmate slovem a potom udeří. Málo pudová sexualita, teoretický zájem, verbální erotika, zvědavý, má rád změnu a s oblibou experimentuje. Hledá vše, co je rafinované.