Saturn

17.05.2021

Symbol Saturna se skládá z křížku a půlměsíce. Symbolizuje nutnost sjednotit hmotu a formální stránku života s upřímnou touhou duše po sebevyjádření. Proto všechno, co člověk dělá, krystalizuje do podoby, v jaké to poté přidává k charakteru své duše. Hodnotu věcí nahlíží samotnou duší, která musí rozlišovat mezi tím, na čem se chce podílet a čemu se chce vyhnout. Proto člověk se silným obsazením Saturna nebo Kozoroha v horoskopu vypadá často zasmušile a vážně,  ve skutečnosti však přemýšlí o vztahu mezi myšlenkou a hmotou. Zajímá ho jeho schopnost vidět, jak velkou část své duše dokáže skutečně prostřednictvím hmoty projevit.

Retrogradita planety Saturn způsobuje, že člověk velkou část této reflexe prožívá jako vnitřní boj mezi vědomím svých ideálů, jejich použitelností a svou schopností naplňovat je svým životem. Pro mnohé lidi se retrográdní Saturn stává svědomím a vedením a funguje jako prostředník mezi zdokonalenou vyšší bytosti a množstvím toho, co se ještě musí tato bytost naučit, aby mohla žít tady na zemi. (Martin Schulman, Retrográdní planety a reinkarnace)


Od vstupu Saturna do Vodnáře jsme prošli již dlouhou cestu. Dozvěděli jsme se hodně informací a plánů, které nám byly spoustu let zamlčovány. Mnoho z nás začalo jinak používat svůj způsob myšlení, ostatní to teprve čeká. Je pouze na každém z nás, zda to stihneme za tohoto života nebo příště. 

Přesné vyjádření principu myšlení a jeho následků výborně demonstrovali páni Domas a Myšun v povídání o Chronologii lidstva tak, jak ji neznáme na Svobodném vysílači. Vřele vám poslech těchto videí a dalších na tomto serveru doporučuji. 

O co jde: všude na sociálních sítích kolují vyjádření typu, těším se, až jim to bude sečteno, až budou potrestáni. Máme v sobě zakódovaný princip dobra a zla - přestupku proti boží spravedlnosti a trestu. Málokdy jsme schopni nahlédnout, že "zlo" používá důmyslné triky stejně jako naše mysl. Princip "boží" spravedlnosti stojí na pravdě. Pokud vám "zlo" řekne, že vám ublíží, vy se můžete rozhodnout, jestli s tím souhlasíte nebo ne a udělat vše pro to, aby se to nestalo. Pokud s informací "zla" souhlasíte a dovolíte mu vám ublížit, je zproštěno viny.


Retrográdní Saturn ve Vodnáři:

Originalita a nezávislost. Jeho pravidla a konvence se vymykají konvenčním normám, protože představují soubor všeho toho, co vybral z mnoha zcela odlišných zdrojů.

Originalita jeho myšlenek má však solidní základ, a přestože rád naslouchá všem novým informacím, které rozšiřují jeho úschovnu vědomostí, základní postoje v pozadí, zformované  v minulé inkarnaci nicméně nemění. Pokouší se předbíhat do budoucnosti, ale uchovává si přesto silné spojení s minulostí. Kdyby něco, dokáže skutečně vystát ty, kteří  vytyčují budoucnost, protože má neustálou potřebu roubovat nové objevy na minulé představy.

Díky proměnlivé povaze Vodnáře prožívá tento člověk všechny retrográdní fáze. Je neuvěřitelně zvídavý a touží proto získat o všem tolik vědomostí, že obvykle vypotřebuje ve všem novém veškerou svěžest. Dělá proto z nekonvenčního staré ještě dříve než to skutečně zastará. Přitom velmi nenápadně tlačí společnost, aby přijala nové tím, že komentuje tradici, konvenčnost a dokonce do nich vkládá nudu. Čím více přikládá váhu všemu novému tím, že to bagatelizuje, tím více to chce společnost úpěnlivě chránit. Jeho karmickým úkolem je proto následovat posly budoucnosti a být mostem mezi vším tím, co objeví a tím, co potřebuje lidstvo vědět a v přítomnosti využívat.


Retrográdní Saturn v Devátém domě:

V tomto případě nachází Saturn zvláštní domov, protože přivádí člověka do kontaktu s již formovanými částmi vlastní vyšší podstaty.

V mnoha případech vnáší do tohoto života zralý pocit moudrosti, který se rozvinul v minulých inkarnacích. Bez ohledu na výši IQ, které tento člověk má, a o němž si často myslí, že není takové, jaké by mohlo být, má více moudrosti než vědění. Proto retrogradita planety způsobuje, že člověk o sobě pochybuje a usilovněji, než je ve skutečnosti nutné, hledá své poznání. Avšak pouze do chvíle, než zjistí, že velká námaha, kterou na úsilí vymyslet řešení problémů vynakládá, je pouze součástí lekce spočívající v tom, že má přestat myslet. Ve chvíli, kdy tak učiní, všimne si, že odpověď se vždy dostaví.

Pro mnohé lidi představuje takto umístěný Saturn dlouhou duchovní cestu, na jejímž konci najde člověk sebeúctu před svým Bohem. Začne svou cestu tím, že se pokusí přečíst každou knihu, navštívit každou přednášku a doslova chňapnout po každé vyšší myšlence v naději, že pouhým vlastnictvím vědomostí najde to, co hledá. Nakonec k němu většina poznání přijde mnohem přirozenějšími cestami. Bude-li se pokoušet o astrální projekci, měl by si uvědomit, že jeho astrální tělo je dosti těžké a má sklon rušit druhé, nejsou-li projekce mimořádně jemné.

Karmicky vzato je tento člověk hledačem prvního řádu a pokračuje v tomto životě v misi, kterou započal dříve. Prožívá všechny retrográdní fáze a neustále pracuje na vybudování podkladu pro své filosofické a duchovní názory, čímž transformuje svou kolekci názorů ve velmi reálný pocit poznání.