Pluto ve Vodnáři

Pluto ve Vodnáři

Projevuje se jako rozhodné vědomí touhy po svobodě a nezávislosti, výstřednosti, vynalézavosti a neobvyklosti. Osobní transformace může člověk dosáhnout především láskou ke svobodě a uznáním, že každá bytost má na tuto svobodu stejný nárok, jako on. Bývá značně nekonvenční, neobvyklý či výstřední a novátorský. Jeho touha po reformách a změnách však může být zničující pro něj i pro okolí, záleží vždy na dalších aspektech a také na společenském vlivu dotyčného. Zdravotní problémy hrozí cévnímu systému a pohlavním orgánům. Pravděpodobné jsou také hádky v kruhu přátel, z čehož se může v případě špatných aspektů Pluta vyvinout až společenská nesnášenlivost. Generace tohoto Pluta (2023 - 2042) bude představovat pro svět obrovské nebezpečí - hrozí převraty, hluboké společenské změny a revoluce, je zde možnost objevení nových, účinných zdrojů energie (termojaderná fůze?) a také zneužití zbraní hromadného ničení v kosmickém prostoru..

pokračování k SATURNU VE VODNÁŘI (pro trpělivé):
to vlastně není výjimečné postavení. V saturnském cyklu nastává cca každých 29 let. Zajímavé je tím, že se nyní Saturn stává razičem vstupu Pluta do Vodnáře. Pluto tam sice vstoupí až za pár let, ale stavění základů pro jeho moc ve Vodnáří nyní se Saturnem začalo. Ostatně Saturn je otcem Pluta a působí z propastného Tartaru, kde představuje základy základů. V přiloženém římském vyobrazení tu symboliku lze zahlédnout. (O časovém průběhu Saturna a Pluta ve Vodnáři v závěru glosy.)
První tranzitové působení Saturna bývá "na zkoušku". Saturn se archetypově projevuje opakováním a zkoušením. Proto jeho vstup do Vodnáře v březnu t.r. "nahazuje" možnosti, úkoly ke zpracování. K nim se mentorsky vrátí při svém druhém vážném vstupu do Vodnáře, které se uskuteční v prosinci t.r. a bude dál probíhat do roku 2023.
Co asi archetyp Saturna teď na zkoušku "nahazuje" ve znamení Vodnáře? Jaká témata?
SVOBODA VERSUS OMEZENÍ A KONTROLA..
Saturn samozřejmě vnáší touhu dogmaticky určovat, nařizovat, kontrolovat, vést. Namísto "mladého vína do starých měchů" chce dát "staré víno do mladých měchů". Týká se to mnoha sociálních forem života.
**** Hranice versus vymezení. Hranice stanovené jiným způsobem. Epidemie by se mohla stát časem jen záminkou. Čínský virus může mít mnohem zhoubnější působení, než medicínské. V Číně mají obyvatelé (a že jich je!) všichni povinně zdravotní kartu v mobilu. Jsou tedy PERMANENTNĚ (trvale, saturnsky) KONTROLOVÁNI technologickým způsobem. Jakož je evidence o jejich pohybu, přemisťování. Technologiím v počítačích, mobilech a jiných systémech s možností kontroly lidí, se neubráníme. Možná že v posttotalitních zemích je však restriktivní tlak větší. Viz Maďarsko (nemluvě o Rusku). Také u nás se ukazuje problém zneužití "epidemie" k otkrojování svobod.
*** Svoboda informací versus omezení. Umožňuje propojení "všech" se "všemi", svobodné užívání informací. Ale jasně že existuje také jejich kontrola - dokonce možnost restriktivních zásahů (zakazování některých sítí, kontrola obsahu - do jaké míry, jak nezbytně?).
*** Digitalizace veřejné sféry. Jasně že se tomu nelze vyhnout. V hospodářských a majetkových záležitostech, zdravotní dokumentaci, sociálních dávkách, volebním právu atd. Otázkou je - co je nutné a nezbytné, co chránit, co ponechat naopak co nejvíce otevřené (státní smlouvy?, stání výběrové soutěže?, co dál?).
*** Nové formy tradičních sociálních zvyklostí. Nakupování. Služby. Terapie? Duchovní život (pro mne je to zajímavé v katolicismu!) Sport a jak? Jaké formy kolektivního života? Jaké formy společného veřejného sdílení se? Úplná distanc? Klubové formy života? Osobní kontroly - zbraní, zdraví, identity aj.? Měření teploty je jen malinký střípek budoucích tendencí. Něco z toho ve věku Vodnáře nastat musí. Ale hrozí přeceňování těchto možností Vodnáře. Odhalování zločinců z neurofyziologické aktivity? Vyřazování potencionálně nemocných nebo méně výkonných jedinců? atd.
*** Bezpečnost, ochrana, kontrola zneužití. To je správná saturnská práce vůči vodnářských procesům. Ale do jaké míry a čeho se má týkat? Kontroly hoaxů? Podvodných domén? Hybridní války? Kontrolních mechanismů? Zneužití restrikcí? Kriminality? Špionáže?
OSOBNÍ ROVINA
*** Ujasnit si a VYMEZIT SVÉ OSOBNÍ HRANICE, ale také to, jak jsme OTEVŘENI ŽIVOTU, LIDEM, SPOLEČNOSTI, ZMĚNÁM. Saturna zastupují prahy, dveře, zdi, ploty, výstražná upozornění, příkazy, zákazy, omezení, úkoly, pokyny, normy, zvyklosti atd. Jakna symbolické, psychické, tak na faktické rovině. Potřeba skloubit ono "odsaď podsaď" s naší otevřeností vůči "inspirativním virům". To vůbec není snadné.
*** ODPOVĚDNOST (Saturn) ve vztahu k digitalizaci. Vlastní zabezpečení, ochrana, opatrnost, omezení. To, co obecně moc neumíme.
*** Osobní angažovanost při kontrole státu. "Žít" si jen svůj "život" v krásné skleněné věži svého "duchovního probuzení", či vést k tomu druhé, je svým způsobem sobecké. Znamení Vodnáře by mělo znamenat antropologický obrat, lidskou angažovanost. A to i vůči státu (Saturn), tak i vůči moci (Saturn, později Pluto).
*** Změna a trvání. Jak změnit své staré zvyky? Jak upevnit něco nového ve svém životě? Ať už jde o fyzickou aktivitu, stravování, rutinní návyky, organizaci všedního dne, práci atd. Staré změnit, nové vytvořit. Zatím máme čas si to vyzkoušet, trénovat. Vyzkoušení, prověrka, jak jsme "přípravku" zvládli, se časem přihlásí.
TAK AŤ SE VÁM DAŘÍ A OPATRUJTE SE !
Dovětky, tak trošku nuda - jen pro trpělivé na entou!.:
Saturn bude ve Vodnáři nyní do 1. července. Tehdy se retrográdně vrátí do Kozoroha. Jeho retrográdnost začne 11.5. ve Vodnáří - a lze očekávat, že omezující změny (Saturn /Vodnář) naberou zpětný chod. Na podzim budou pak v Kozorohu společně působit ve volnější konjunkci tři "nadupané" energie: Saturn, Jupiter a Plut. Podzim tedy bude pod vlivem natlakovaných energií, taková zhuštěná předporodní fáze.
A jak je to se vztahem Saturna a Pluta ve Vodnáři?
Saturn má cyklus necelých 29 let. Vrací se tedy do Vodnáře cca každých 29 let (což platí i o dalších znameních). Znamením Vodnáře (jakož každým jiným znamením) Saturn prochází cca 2,5 let. Proč by tedy měl sehrát Saturn ve Vodnáři nyní jakoby "větší" roli? Je totiž "otcem", který připravuje cestu "synovi". V řecké mytologii je Hádés (Pluto) synem Krona (římským jménem Saturna). A bude to právě Pluto, které se posléze přemístí do Vodnáře (až už Saturn z Vodnáře odejde). Na "zkoušku" vstoupí Pluto do Vodnáře na jaře 2023 (první vstup), pak o něco déle 2024 (to již bude Saturn v Rybách) a "definitivně" pak v roce 2025. Pluto ve Vodnáři pobyde do roku 2043 (první vstup do znamení Ryb) a pak v retrográdních fázích do roku 2045. Pluto a Saturn se ve Vodnáři v tomto cyklu Pluta společně nesetkají. Až se znovu Saturn vrátí do znamení Vodnáře, bude už Pluto ve znamení Ryb. Ke konjunkci otce a syna, Saturna a Pluta, ve Vodnáři dojde až skoro za třista let (cca v letech 2287-2288).
Proto tvarující působení Saturna ve znamení Vodnáře má nyní, kdy je "předjezdcem", předrazičem vstupu Pluta do Vodnáře, značný význam.