pracovní

Sem vložte podnadpis

Černá Luna v Býku. K napsání tohoto textu jsem si dovolila použít výňatky z knihy Hannelore Traugott: Lilith, temná žena v našem nitru.

Lilith (Černá Luna) se nachází  v současném planetárním tranzitu ekliptikou ve znamení Býka a v konjunkci s retrográdním Uranem ((14.1.2021 (9:56) se zastaví)).

K pochopení této konstelace používám dva silné pohádkové příběhy z této knihy. Příběh o hrdinovi, který byl nespokojený se svým životem, bloudil světem křížem krážem. Dlouhá léta nemohl najít vnitřní uspokojení. Jednoho dne došel k Venušině hoře, ta se otevřela, vstoupil dovnitř, kde byl srdečně přivítán. V této hoře prožil spoustu let v dostatku všeho, co naplnilo veškeré jeho smysly. Dobré jídlo, spoustu žen, nádherné bohatstvím naplněné a vyzdobené prostředí, nemohl si na nic stěžovat. Přesto po čase opět pocítil vnitřní neuspokojení, potřeboval jít dál, tentokrát k papeži do Říma. Rozloučil se, vystoupil z Venušiny hory a vydal se na další pouť. Po čase došel k Papeži, aby u něj dosáhl odpuštění za své hříchy. Avšak papež pro jeho předešlý život v hoře neměl pochopení: prohlásil, že mu může odpustit teprve tehdy, až hůl, kterou drží v ruce, vyraší a zazelená se ...

Retrográdní Uran tomuto příběhu přidává nutnost zamyslet se nad tím, jakým způsobem globálně a zároveň na osobních úrovních nadužíváme a zneužíváme dary naší Země, jakým způsobem žijeme nebo jsme nuceni žít na úkor energie života ostatních bytostí zde žijících, zvířat, rostlin, přírodních nerostů, přírody a zároveň ostatních lidí. Jsme nuceni začít vnímat svět na základě vlastního zvnitřnění. Začít u sebe a zrevidovat naše základní potřeby. Nenechat se vmanipulovávat do různých her a strachů, jejichž prostřednictvím přicházíme o životní energii, následně ji totiž potřebujeme někde načerpat a první na ráně je naše nejbližší okolí, jsme vmanipulováváni do závislostí na fyzické i duchovních úrovní. Uran v Býku bere vše, co není podstatné pro život. Pokud se naše ega brání a drží se svých závislostí na úkor života, prostřednictvím principu Urana mohou zažít nemilosrdné změny proto, abychom začali správně používat životní energii. Uran je zároveň symbolem osvobození se od všech závislostí. Vládne znamení Vodnáře, znamení, jehož prostřednictvím se nyní začínáme učit správně myslet. Jsme naočkováni různými myšlenkovými koncepty, které jdou proti našemu zdravě prožívanému životu a jeho potřebám ve vzájemné lásce, úctě a v hojnosti na všech jeho úrovních. 

Druhý příběh, který se váže ke konjunkci Černé Luny s retrográdním Uranem, je o pohádka Ledové královně.

Na začátku příběhu ďábel vytvoří zrcadlo, které, když se dostane do kontaktu s něčím dobrým a srdečným, začne se křivit a vysmívat se, dokud to dobré "neohne". Neznáte to ze svého života? Neděje se to prostřednictvím všeho, co se nyní děje?

Příběh pokračuje tím, jak si se zrcadlem hrají čerti, létají sem a tam a hlavně výš a výš k nebeské báni. čím blíž se nacházejí u nebeské brány, tím rychleji se zrcadlo chvěje a šklebí, až nakonec čertům vyklouzne, spadne na zem a roztříští se na sto miliónů střípků. Ty se začaly dostávat lidem do očí a lidé se začali oddělovat, posuzovat se, pomlouvat a vytvářet elitářské skupiny. Čím hlouběji do těl se střípky dostávají, tím chladnější a nelítostnější srdce lidé mají.

Na zemi s hrají dvě děti, které se mají moc rádi, Gerda a Kay. Kayovi spadne střípek ze zrcadla do oka a způsobí to, že přestává být spokojený, začíná mu všechno vadit a začíná být nesnášenlivý, namyšlený zlý. Kolem dětí jedou sáně ledové královny a Kay se nechá přemluvit a odjede se saněmi do ledové říše, kde se ho dotkne ledová královna a jeho srdce zmrazí. Kay dostane za úkol sestavit z ledových kousků slovo věčnost. Nedaří se mu to.

Gerda začala Kaye hledat a po mnoha dobrodružstvím došla do ledové říše, našla Kaye a začala ho přemlouvat, aby se s ní vrátil domů. Zakletý Kay však Gerdu nepoznával a byl nepřátelský. Gerda dlouho naléhala,, zpívala mu písnička, které se mu kdysi líbila až začala plakat. Jedna slza se dotkla Kaye, srdce mu roztálo a Gerdu nečně poznal, srdečně se objali, sestavili slovo věčnost a byli svobodní. Mohli se vrátit z říše královna zpět na Zem.

Tento příběh nám ukazuje, jak naše životy dokáže ovlivnit naše intelektuální pýcha a jak dalece se dokážeme vzdálit tomu, abychom žili ve vzájemné lásce a hojnosti. Teprve, když přicházíme o naše domnělé jistoty, začínáme si všímat okolí a začínáme vidět výsledky toho, jak jsme do této doby žili, jaký jsme měli hodnotový systém a jaké jsme navazovali vztahy.

Černá Luna nás v této konstelaci nutí přijmout se v bodě, v jakém se v tuto chvíli nacházíme. Nutí nás přijmout se v naší holé podstatě. Pokud to dokážeme, objevíme skutečný zdroj životní energie a lásky. Je nutné začít sami u sebe, teprve tehdy potkáme stejně smýšlející lidi a hlavně je rozeznáme od těch, kteří ostatním hází do očí střípky z čertovského zrcadla.

Přeji vám hodně lásky a svobodné vůle. Zjistíte, že na cestě nikdy nejste sami. To je však na další astrologické téma, téma týkající se planety Neptun. Text včas doplním.

Více na toto téma planet v Býku a ve Vodnáři najdete zde: 21.12.2020 Jupiter konjunkce Saturn