Sdílet

Konjunkce Slunce a retrográdní Venuše 2020

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet

Dříve než budeme moci najít nové osobní hodnoty, je třeba ustavit nové měřítko citů a činů - měřítko osobní pravdy - a to vyžaduje vědomou pozornost.

3.6.2020 (19:17) 13° Blíženci 35' konjunkce Slunce (vědomí, uvědomění) - retrográdní Venuše (sebehodnota)

Sabyánský symbol:

DVA LIDÉ SPOLU TELEPATICKY KOMUNIKUJÍ A PŘEKLENUJÍ TAK FYZICKÝ PROSTOR A SPOLEČENSKÉ ROZDÍLY

Schopnost přesáhnout omezení fyzické existence.

Aby mohl fungovat ve světě materiálních entit, musí člověk soustředit životní energie do omezeného organismu a mysli ega, která je formována tlaky určité kultury a rodinného prostředí. Přesto přichází doba, kdy jedinec může překonat, transcendovat omezující hranice kultury a ega. Pak je vhodná chvíle vyvinout úsilí ke vniknutí do oblasti vědomí, v níž nabývá

komunikace mezi dvěma mozky přímější formy, protože pak operují uvnitř Jediné Mysli lidstva. Je to pak stejné, jako když spolu komunikují dvě buňky v lidském těle, snad přes nějaký nervový kanál, nebo od jádra k jádru prostřednictvím vibrační rezonance.

V symbolu vidíme potenciál nové techniky, použitelné v "nově zpřístupněných teritoriích", konfrontujících průkopníky lidské evoluce. Jde o TECHNIKU TRANSCENDENCE. Může pochopitelně způsobit i zmatek a mnoho nezdarů, jakož i vyvolat pýchu a sebeklam.


Cyklus Venuše vypadá takto: "Za dobu 8 let prodělá Venuše deset konjunkcí se Sluncem: 5 direktních (horních) a 5 retrográdních (dolních); to odpovídá pěti úplným cyklům Slunce-

Venuše. Tyto cykly se vztahují k rozvoji osobního chápání hodnot, založeného na citových soudech Venuše. 

Když je tranzitující Venuše retrográdní, nabízí se nám příležitost, abychom byil více objektivní vůči hodnotám, na kterých jsme založili svou osobní identitu. Protože Venuše postupuje proti normálnímu toku vitální sluneční energie, můžeme se uvolnit od mocného proudu biologických a sociálních popudů, které řídí náš život. Právě v těchto okamžicích má individuální vědomí nejlepší možnost se uvolnit - při objektivním posuzování - zároveň od nutkavých instinktivních tužeb a tlaků kulturních, náboženských a morálních norem společnosti. Máme tedy tu "kliku", že můžeme objektivně čelit svým vlastním motivacím, spočítat si svá přání a všechny hodnoty, které jsme až do této doby měli.

Dříve než budeme moci najít nové osobní hodnoty, je třeba ustavit nové měřítko citů a činů - měřítko osobní pravdy - a to vyžaduje vědomou pozornost.

Může se to zdát paradoxní: jak může změna, které se odehrává nejčastěji na podvědomé úrovni, vyžadovat vědomou pozornost? A přesto zde žádný zásadní rozpor není. Vědomá pozornost neznamená volní úsilí o změnu svých vlastních hodnot a stanovení nových kritérií, ale spíš úsilí o zaměření pozornosti na to, co skutečně je. Osoba musí mít vůli vidět hodnoty takové, jaké jsou, ať jsou to hodnoty individuální nebo hodnoty určené vnějšími soudy rodiny nebo společnosti. Musí být rovněž schopna odlišit citové soudy, které jsou založeny na osobní pravdě a ty, které jsou jen čistým odrazem převládající sociální normy. Musí se vědomě ptát sama sebe: "Je to pro MNE to pravé?" Alexander Ruperti"

"Moderní člověk je plodem semen kultury a náboženství, které byly zasety před deseti tisíci lety a od té doby pěstovány. A plod je hořký, plný konfliktů a utrpení." 

Láska je první krok, a Bůh je poslední krok - nejvyšší a konečný cíl.

Jak lze vymazat sebe sama?

Když se já rozpustím, jak se druhý může spojit se mnou? Ten druhý vzniká jako reakce na mé "já". Čím hlasitěji křičím "Já", tím silnější je existence toho druhého. Ten druhý je ozvěnou"Já". 

A co je já? Uvažovali jste někdy o tom klidně? Máte je v noze nebo v ruce, v hlavě nebo v srdci? Anebo je to jen Ego?

Co a kde je vaše "Já", vaše Ego? Můžete je cítit, ale nemůžete je nikde najít? Na chvilku si klidně sedněte a hledejte to "Já". Budete překvapeni, ale ani po intenzivním hledání nenajdete nikde své "Já". Když budete hledat hluboko uvnitř, uvědomíte si, že žádné "Já" není. Není tedy ani Ego. Když poznáte pravdu o sobě, není tady žádné "Já". 

(Od sexu k nadvědomí - Osho).


Slunce, prvotní životní impuls, uvědomování se, moc, kreativita, světlo:
 • která tématika nás sexuálně oslovuje, vzrušuje
 • jaký je celkový charakter našeho sexuálního chování
 • které způsoby sexuálních aktivit a praktik budeme preferovat
 • jaké chování partnera nás vzrušuje
 • jaký typ partnera nás sexuálně oslovuje
 • způsob pohlavního spojení a schopnost nebo neschopnost prožívat orgasmus
 • jak se budeme snažit sexuálně působit na své partnery
Venuše, inspirace, sebehodnota, láska:
 • ve které životní situaci se musím učit, jak se vymezit vůči okolnímu světu
 • kde mám prosazovat nároky na svoji soukromou sféru
 • odkud mohu čerpat svoji jistotu
 • jak a kde si cením sám sebe
 • proč jsem chudý nebo bohatý
 • kde se musím naučit užívat si života
 • ve které oblasti života bych se měl naučit volit mezi různými možnostmi
 • kde mohu nejlépe rozvíjet svůj smysl pro krásu a vkus
 • kde mám nejvíce dbát na rovnováhu mez tělesnými a duševními potřebami a mezi přijímáním a dáváním
 • kde jsou ukryty mé individuální erotické a duchovní schopnosti
 • kde musím počítat s reakcemi ostatních lidí