Tranzity Marse

Sem vložte podnadpis

Mars v Rybách: jsem mediální typ:

Rozhoduje se: podle nálady, intuitivně. Jedná instinktivně, bez většího důrazu, řídí se hluboko tkvícímy sklony.

Duchovní bojovník/samuraj: Míří s neobvyklou instinktivní jistotou přímo na cíl. Mohutné duševní síly vedou - zvenčí nevypočitatelně - instinktivně k dosažení vysokých, nadřazených cílů. Vítězí, i když zdánlivě ustoupí.

Rány do prázdna: Velice kolísavé, nevypočitatelné energie, které se většinou bez účinku vybouří. Mimořádně citlivý vůči bolesti. Velmi závislý na momentálním rozpoložení. Velmi závislý na momentálním rozpoložení.

Způsob boje: vyvolávat chaos, zasévat zmatek. Rád používá své bezmoci a v ostatních probouzí špatné svědomí: "jak jsi mi to mohl udělat?" (věčná oběť)

Sexualita: milostné výlevy. Silný pudový život zejména pod vlivem opojení (tantra, trans a drogy), velmi citlivý, snadno jej svézt.

Agrese: jen nepřímo - ovšem pod vlivem alkoholu i velmi vehementně - směřuje ven.


Mars v Beranu: jsem bojovník:

Impulsivnost: spontánní energie, odvaha a silně rozvinutá podnikavost. Míří přímo ke svým cílům. Někdy jde hlavou proti zdi. Vyhraněné konkurenční chování. Subjektivní úhel pohledu určuje jeho jednání.

Svárlivost: postoje buď/nebo. Musí si stále znovu dokazovat svou /sexuální) potenci. svévolný, chce mít vždycky pravdu, egoismus a bezohlednost. Snadno se podráždí. Překotné jednání na základě nezvladatelné netrpělivosti.

Horkokrevný: silný, bouřlivý, horkokrevný milovník, aktivní, sebejistý, odvážný. Lovec, hrdina a dobyvatel. Dobrodruh, chlapák a rváč. Přímý, spontánní, prudký a snadno popudlivý.. Přepraven podstupovat konflikty i v nejnemožnějších situacích. Brutalita.

Rozhoduje se se spontánní velkou silou vůle, jedná podle momentálního impulsu.

Agrese: vždy bez rozmýšlení, spontánní, samozřejmá.

Způsob boje: útočný, přímý, ofenzivní, barbarský, impulsivní, ale krátký.

Sexualita: spontánní, dobyvatelská, horkokrevná, rychlá, intenzivní, egoistická, někdy se podobá spíše závodu.