Venuše opozice retrográdní Jupiter

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Opozice představuje stav, kdy jsou dva body od sebe maximálně vzdálené. Je to linie dělící ekliptiku na dvě poloviny. Je to aspekt vyvrcholení jakéhokoliv stavu, osvícení, které nás čeká 

(před opozicí) nebo které máme za sebou (po opozici). Je to konfrontace objektu a subjektu - uvědomění , svatba duše a mysli, schopnost objektivity a objektivního vyváženého vnímání.

Nenechme si mainstreamem namluvit, že na plnohodnotný život a na životní štěstí má nárok pouze vybraná část společnosti, věřme vlastní intuici, jediná ta nás vede cestou, která je pro naplnění a prožití našeho spokojeného života v lásce a ve zdraví nejlepší, důvěřujme svému štěstí ... v této době máme velké příležitosti, nenechme se vlákat do osidel strachu a bezmoci, jsou pouhou iluzí, kterou nám ti, kteří si zvykli na nás parazitovat, neustále ze všech stran vnucují. Pamatujme, že 100x opakovaná lež se stává pravdou.

Naše cesta vede pouze tudy, kde cítíme vnitřní klid na všech úrovních našich smyslů ... ty ostatní jsou iluze a klam. Je pouze na nás, na tom, co jsme schopni si uvědomit a přijmout, jakým směrem roztočíme pověstné kolo štěstí. Stále je možné uvěřit, rozhodnout se a vše, po čem toužíte, začít realizovat.

26.8.2020 (0:22) Venuše opozice retrográdní Jupiter:

Sabyánské symboly:

Venuše (malé štěstí, sebehodnota, hodnota, přitahovací pole, inspirace, řemeslná zručnost, láska - sebeláska, harmonie): 17° Rak 56'

SLEPICE ROZHRABUJE HLÍNU, ABY NAŠLA POTRAVU PRO SVÁ KUŘATA

Praktický vztah ke každodennímu opatřování potravy, nutné k udržování vnějších aktivit.

Každá matka je jako první zodpovědná za výživu svého potomstva -  a veškeré aktivity, do nichž člověk vložil energii, jsou jeho symbolickými dětmi. Musí je živit společenskou substancí, vytěženou z "půdy" svého společenství, a bedlivě bdít nad jejich vývojem. Tenký stonek se zpevní v mohutný kmen, z kuřete vyroste slepice, z dítěte teoreticky soběstačný a společensky uvědomělý dospělý.

Semeno, klíček a rostliny, beroucí si z půdy prvky nutné k růstu, tvoří jasný sled. Klíčovým slovem je NAPLŇOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH ZÁVAZKŮ.

Retrográdní Jupiter (velké štěstí, víra, důvěra, sebedůvěra, životní smysl): 17° Kozoroh 56'

NA BRITSKÉ VÁLEČNÉ LODI VLAJE "UNION JACK" - BRITSKÁ VLAJKA

Ochrana, jíž se dostává jedincům i skupinám od mocných institucí, které mají za úkol udržování pořádku.

Symbol odráží podmínky převažující v minulosti, kdy flotila Velké Británie jistila mezinárodní princip svobody moři. Časy se změnily, koncepce však zůstává platná. Aktivní moc je k udržení společenského řádu  relativně mírových mezinárodních a mezilidských vztahů nezbytná. Takové moci však lze bohužel zneužít, a to právě pod heslem zachování "zákona a pořádku". Společenská moc, zejména moc privilegovaných skupin, musí být vyvažována spravedlností a soucitem. Tam, kde se objeví tento symbol, může být zřejmá potřeba ochrany - nebo může být varováním před zneužitím moci za účelem získání sobeckých výhod.

Symbol nám přináší uvědomění si ambivalence POLITICKÉ MOCI, jejích hodnot a nebezpečí.Předcházející aktivační konjunkce Venuše a Jupitera v roce 24.11.2019 (14:12) 28° Střelec 12':

STARÝ MOST PŘES PĚKNÝ POTŮČEK JE DOSUD V PROVOZU

Prvky ve společnosti, které přetrvávají a prokazují její schopnost smysluplně propojovat génia svých jedinců s každodenními potřebami kolektivu.

Mistrovství několika imaginativních a zručných jedinců, kteří zvládli materiální faktory, umožňuje společenství, aby zůstalo soudržné a schopné hladkého fungování v nejlepším možném prostředí. Práce těchto sochařů-inženýrů umožňuje lidem propojit jejich vlastní přirozenost s tou nejvyšší vizí, jakou jejich vůdcové mohou pojmout a objektivně projevit.


Symbol ukazuje, jak může lidské dílo splývat s přírodním prostředím tím, že vytváří krásné a trvalé formy hlubokého významu. V reakci na ošklivost chaotických měst a dálnic zde máme tendenci toužit po "divočině". Tím pravým ideálem, o nějž je třeba usilovat, však je kombinace přírodní krásy s lidským umem a představivostí. Jako klíčové slovo můžeme použít název skvělé knihy architekta Clauda Bragdona KRÁSNÁ NEZBYTNOST.