Venuše, vnitřní hodnotový systém

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

"Důvodem naší nesvobody nebo-li pocitů závislosti, je pokřivený vztah k sobě." 

Astro-setkání o tom, že odpovědi na zásadní otázky života máte ve svém nitru, jen jsou skryty pod nánosem všedních starostí a tužeb, a tak je třeba je znovu najít, vytáhnout na světlo nebo-li stejně jako podle antiky došlo ke zrození Venuše, uransky zrodit...

Akce určená pro začátečníky i pro pokročilé, pro lidi z různých oborů a směrů. Astrologie není oddělená od života, naopak je jeho plnou součástí a může vám pomoci pochopit principy a důvody událostí, které každodenně prožíváte, váš osobní přístup. 

Jsme zvyklí uvěřit diktátu módy, životnímu stylu, který nás učí naši rodiče a společenský systém, ve kterém žijeme...a další a další vnucené zdánlivě důležité životní potřeby, které nás oddalují od nás samých, od našich schopností, talentů, seberealize a především od plnohodnotných vztahů. 

Venuše je zobrazována jako mladá krásná žena, je symbolem přitažlivosti, lásky a krásy. Představuje dostředivou sílu zkušenosti, která nutí jedince, aby dosáhl sjednocení s vlastním Svébytným Já. Obraz péče (Luna), sebehodnota (Venuše). 


Venuše v každém živém celku určuje hodnoty toho, oč se marsovsky usiluje, čeho je třeba dosáhnout, nebo co je třeba zničit. Venuše hodnotí emocionálně podle binární opozice libé - nelibé. V organismech představuje z hlediska astrologie životní sílu, touhu po životě, skrytou nejen ve všech semenech ale i ve žlazách s vnitřní sekrecí, dále touhu po lásce, harmonii a kráse - patronka řemesel, královna inspirace. Na společensko-kulturní rovině z pohledu astrologie představuje vlastní smysl pro hodnoty, ať už etické, estetické či materiální. V rámci individuálního vývoje představuje Venuše a její stav v nativním horoskopu způsob, jak přehodnotit hodnoty kolektivně vzývané společenstvím, v němž jedinec žije, jak tento hodnotový systém přeměnit a nastolit hodnotový systém vlastní. Dává jedinečnou podobu archetypům v podobě archetypových obrazů, které jsou odpovědí na potřeby naší duše. 

Koná se 10.10.2023 18:00 - 21:00 

Místo konání: Rodinný klub Motýlek, Sokolská 412, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Cena: 200,00 Kč/os - rezervace u Lucie Šoltys Kotrmanové (Motýlek), Tlf: +420 728 366 078

Součástí astro-setkání pod názvem Venuše, mladší sestra matky Země bude povídání o principech archetypu Venuše, seznámení se s povahou postavení Venuše ve vašem osobním horoskopu a den zakončíme tvorbou osobní koláže. Je vhodné nahlásit hodinu, datum a místo svého narození, abychom mohli pro účely semináře včas vytisknout graf vašeho horoskopu.

S sebou si přineste přezůvky, karimatku, pohodlné oblečení, staré časopisy určené do sběru a chuť poznávat neprobádané kouty vlastní duše.