Vodnář

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Vodnář - Lev: osa kreativity a lidskosti. "Žít a nechat žít". Volná energie.

Vzduch: Pohyb, komunikace, spojení, intelekt, rozptýlenost, uvolněný a extravertní člověk.

Stálé znamení: Uchovat, vlastnit, trvání, pevnost, pomalost.

Uran: Volnost, originalita, svéráznost, intuice, nápad, objevení, vynález, individualita, reforma, změna, vzbouření, revoluce, excentricita, vzrušení, neosobní vztah, stát stranou, být sám.

Saturn: Odpovědnost, jistota, vážnost, strach, omezení, strnutí, realita, střízlivost, odloučení, konzervatismus.

+ Myšlení, vynalézání, plánování, systematičnost, organizační talent, duchovní aktivita, předvídání, intuice, realita, prozřetelnost, smysl pro humor, samotář, pozorovací schopnost, lidskost, "střelenost", potřeba volnosti, kamarádský, ale bez chuti se vázat.

- Přílišná věcnost až bezcitnost, nevypočitatelnost, kverulant, někdy konzervativní člověk, oportunista, chladný, hlava místo citů.

Saturn ve Vodnáři:

 • Primární trauma v uplatňování vlastních práv. 
 • Schopnost využívat svůj volný čas.
 • Schopnost zbavovat se pout a být svobodní.
 • Schopnost být pokrokový.
 • Umění porušovat tabu.
 • Odvaha podstoupit emancipační vývojový proces.


Lev - Vodnář:

 • srdce na dlani - chlad
 • živost - rozum
 • láska - kolegialita
 • vůle - věcnost
 • osobní tvořivost - "božská inteligence
 • sebevědomí - vědomí transpersonálnosti
 • chci - vím
 • sexualita - "bezpohlavnost"
 • potomstvo - plody ducha