Vstup Marse do znamení Býka

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Dnes si vytvořím prostor v tichosti, dopřeji si čas na své sny a vzdám díky za svůj život. Pohlédnu do svého nitra a naleznu mír, který hledám, neboť ten je vždy se mnou. Afirmace: Roman Zahrádka/Ve hvězdách


K napsání úvahy o vlivu vstupu Marse, naší základní životní síly a schopnosti sebeléčby,  do znamení Býka 2021 jsem se inspirovala filmem Bohové Egypta. 

Trůn egyptského vládce obsadil nemilosrdný bůh temnoty Set. Kdysi mírumilovné a prosperující impérium se kvůli němu zmítá ve válce, chaosu a strachu. Setově krutovládě si troufá vzdorovat jenom hrstka odvážných povstalců. Překvapivé spojenectví s cílem zastavit Setovo řádění nakonec uzavřou obyčejný zlodějíček Bek a mocný bůh Horus. Jejich dech beroucí dobrodružství a boj proti Setovi a jeho krvežíznivým poskokům je zavede do podsvětí i na nebesa. Smrtelník i bůh musí projít zkouškami odvahy i obětavosti a postavit se monstrům, o kterých smrtelník do té doby pouze slýchával. Jinak nebudou mít nejmenší šanci nakonec zvítězit.

Vedle prvoplánově představených hrdinů celým filmem prolíná vliv postavy bohyně Hathor. Tuto postavu si dovoluji přirovnat významově k vlastnostem planety Venuše. Bez její postavy by drnčení zbraní a dobrodružná cesta hlavních hrdinů, film samotný, ztratili motivaci, kouzlo, základní pointu.

Konstelace v horoskopu týkající se vstupu Marse do znamení Býka silně koresponduje s příběhem, který je ve filmu ztvárněný.

Znamení Býka vládne planeta Venuše. Naše potřeby života v hojnosti, harmonii a vzájemné lásce. Mars se v horoskopu nachází na ose Býk - Štír, v osmém domě, proti kterému leží dům druhý (Býk).  Znamení Berana, ve kterém vládne planeta Mars, se nachází v sedmém domě, v domě Vah, kterým vládne planeta Venuše. Celá tato konstelace je zabarvená kvadraturou na Pluta a Merkura v Kozorohu a opozicí na Lunu tranzitující znamením Vah ve druhém domě.

Prostřednictvím planety Venuše nacházející se ve znamení Střelce dostáváme impuls k nasměrování své energie. Znamení Býka je znamením spojeným s fungováním přírodních rytmů a energií, se schopností si poradit s každodenními záležitostmi v souladu s přírodními zákony, se zručností a zvládnutým řemeslem. Se schopností zvládnutí materiálních faktorů. To umožňuje společenství, aby zůstalo soudržné a schopné hladkého fungování v nejlepším možném prostředí. Díky tomuto umu můžeme a toužíme rozvinout relativně stálou kulturu. Ustavit novou tradici, která umožní lidem propojit vlastní přirozenost s tou nejvyšší vizí a prosadit ji ve společnosti tak, aby splývali s přírodním prostředím tím, že vytvoří krásné a trvalé formy hlubokého významu. V reakci na ošklivost našich chaotických měst a dálnic dnes máme tendenci toužit po "divočině". Tím pravým ideálem, o nějž je třeba usilovat, však je kombinace přírodní krásy s lidským umem a představivostí. 

Prostřednictvím planety Mars stojíme před úkolem naučit se ideály symbolizované Venuší emočně potvrzovat a prosadit tuto sociální potřebu.

Zásadní otázka: Chceme, aby někdo řešil život za nás (politici rozhodnou) nebo chceme skutečnou osobní životní změnu (začneme sami u sebe)? 

Vlastnosti planety Mars: naše emoce, jakou silou je prosazujeme, primární impulz, iniciativa, fyzická energie, instinkt, právě tak jako aktivita, průbojnost, bojovnost, vědomí cíle, schopnost krátkodobého výkonu jak ve fyzické, tak i v psychické oblasti.

Příští dva měsíce se budeme učit prosazovat v oblasti procesu navazování vztahů s okolím, v procesu duchovního sebenacházení, v nacházení vlastní erotické identity a v procesu nacházení vlastních idejí. Naším úkolem je propracovat schopnost vázat se a upevňovat a stabilizovat nabyté vztahy, právě tak, jako proces vytváření vlastních názorů a akumulace životaschopných idejí. 

Mars je poškozen kvadraturou na Pluta a Merkura v Kozorohu. Musíme začít rozlišovat stav našich emocí. Vyhranit se na základě vlastních potřeb. Čí jsou emoce, které prožívám. Moje? Nebo jsou to emoce pramenící v kolektivním nevědomí a nechám se jimi vláčet ( mainstream, televize, zprávy, sousedi, příbuzní ...).

Čelíme skrytým útokům na naše podvědomí a na naši soukromou sféru, agresivnímu prosazování vlastní představy a názorů vysílatelů. Je třeba, abychom se zaměřili na upevňování osobních vztahů a na jejich duchovní význam. Jaké hodnoty ve skutečnosti přijímáme, takové k nám přicházejí. Pokud my sami nutíme podprahově ostatní k tomu, aby se nám přizpůsobili proti jejich vlastnímu přirozenému nastavení, i my budeme rezonovat s touto tendencí, která na nás bude útočit zvenčí. "Oko za oko, zub za zub."  Také je potřeba vnitřně zpracovat tendenci, nechávat zodpovědnost za nás na vlivech zvenčí. Například udělat si z někoho gurua, který vše vyřeší. Guru nám může pouze ukázat cestu. Nic víc. Dále musíme jít sami.

Životní motivací Marse tranzitujícího osmým domem je odhalit tajemství psychologické smrti a vše, co s ní souvisí. Je třeba rozvíjet trpělivost a pěstovat kontrolu nad svými emocemi a čestností ve finančních záležitostech. Najít svůj vnitřní klid versus vlivy z okolí.

Stojíme před úkolem zachování si vlastní životní integrity.

Témata spojená s kvadraturou Pluto - Mars jsou: silná potřeba dominance, držení se vzorového obrazu, stylizování se do role gurua, utlačovatele a reprezentanta autority ala utlačovaný, jsem trýzněný a doufám ve svoji transformaci prostřednictvím gurua, víry ve vzorové obrazy. Žárlivost, majetnictví. Utajované nebo strategické činnosti. Moc jako prostředek k dosažení cíle, ale také síla, která zaručuje kontinuální vývoj lidského společenství a prostředek jako transformace do vyšších úrovní vědomí.

T kvadratura Mars, Luna a Merkur: čelíme nebezpečí zneužití černou magií. Nebo jejímu odhalení - Jupiter opouští konjunkci se Saturnem, je ale také v kvadrátu na Marse.

Pokud se nám podaří udržet si vlastní integritu, energeticky podpoříme  udržitelnost "prvků" ve společnosti, které přetrvávají a prokazují její schopnost smysluplně propojovat génia svých jedinců s každodenními potřebami kolektivu (Saturn ve Vodnáři, Luna ve Vahách, ASC ve Vahách). 

Jediná cesta, kterou se můžeme vydat, je cesta sebepřijetí, sebehodnoty, hodnoty, úcty a sebeúcty, realizace lásky a harmonie ve všech částech života. Zbavit se nezdravých procesů závislostí. Teprve potom jsme schopni se propojit s ostatními stejně smýšlejícími lidmi, prosadit si tyto hodnoty a posunout náš každodenní život, celkové vědomí společnosti a lidstva na novou úroveň. Přeji vám odvahu na cestě uvědomování si sebe samých, šťastné a harmonické prožíváni vztahů, hojnost a krásné dny. Zdeňka Svobodová

Použitá literatura: Jan Frank, Moderní astrologie a hermetika.Mars 6.1.2021 (22:56)  0° Býk 00' 

ČISTÝ HORSKÝ POTOK.

Ryzí, ničím nezkalený a spontánní projev vlastní přirozenosti.

Zde máme životní substanci v její původní, dynamické formě tak, jak se vynořila ze svého duchovního zdroje. To platí, ať je povaha zdroje jakákoliv. V jistém smyslu je horský potok zabarven složením půdy a všemi silami, které v minulosti formovaly skalnaté horské pohoří; tedy, dá se říci, historii. 

Odhlédneme-li však od této minulosti, vytryskl zde nový, čistý (tj. čirý, ničím nezkalený) proud potenciality. Je připraven vykonat cokoli, co se má stát jeho dharmou.

Hmota je stále ještě prostoupena velkou skrytou energií, energií, která je u svého zdroje sama hmotou. Proudí nezadržitelně vstříc svému osudu. Je to prostě její PŘIROZENOST.