1.4.2022 (7:27) novoluní

"Chceš-li změnit svůj život. Vykroč poprvé jinak."

Každá konjunkce - nov znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.  


Sabyánské symboly:

Novoluní 1.4.2022 (7:27) 11° Beran 31' :

TROJŮHELNÍKOVÁ FORMACE LETU DIVOKÝCH HUSÍ.

Idealistické spoléhání na mentální představu universálního řádu.

Divoká husa je v hinduistické tradici mystický pták, hamsa. toto slovo, prolínající se v různých kulturách mělo vždy aspoň nepatrný podtón integrace na úrovni expanse, a
´t už duchovní nebo ekonomické. Hinduistická hamsa byla symbolem transcendentní duše člověka. Předešlé interpretace tohoto sabyánského symbolu pomíjely významnou skutečnost, že let divokých husí nejenže připomíná 

trojúhelník, ale zejména, že je sezónní, a tudíž sladěný s planetárními cykly. symbolizuje tedy kosmický řád, který je v kontrastu ke společensko-politickému řádu v národě, reprezentovaném vůdcem. Je to řád viditelný na pozadí jasné oblohy, "nebeský" typ řádu i když jej ztělesňují na zemi zrození ptáci, projevuje se skrze ně díky tomu, že jsou schopni dodržovat strukturu. symbol se tudíž vztahuje k vědomí Duše, ke způsobu, jak si ho vizualizuje mysl obrácená k nebi. Toto vědomí duše můžeme nazývat transcendentním, protože ještě nebylo "vtěleno".

V symbolu je naznačen základní dualismus vědomí. Narůstá potenciální konflikt mezi kosmickým a společenským principem řádu. Princip KOSMICKÉHO ŘÁDU polarizuje příliš "pozemské" spoléhání se na společenské pojetí práva a řádu.


Horoskopu dnešního novoluní vládne planeta Venuše. Ascendent na posledních znameních Býka rezonuje s uvědomováním si vašeho sebevymezení a sebepřijetí v životě v kontrastu s vnějšími společenskými tlaky a pochopením celého procesu. Pochopení je jiné, než běžná znalost, protože obsahuje alespoň stupeň hluboké identifikace s tím, co je chápáno. Vlivem nutkavé potřeby reagovat na vlastní pocity založené na tom, zda se vám způsob vašeho života a jeho vnímání líbí nebo nelíbí, jste nuceni brát v úvahu všechny protiklady vašeho dosavadního životního postoje, vlastní touhy po láskyplných vztazích a možnosti kreativně se realizovat.

Ascendent ve znamení Býka se nachází v trigonu s Plutem na konci znamení Kozoroha a v konjunkci s Bodem štěstí. Nacházíte se v době, ve které se spousta celoplanetárního dění a dění ve vesmíru realizuje ve skrytu. Vaše mysl pochopí a uvidí pouze události, které rezonují s informačním polem, na které jste vy sami naladěni. Neexistuje byť "miliontina vteřiny" ve vašich životech, kdy byste neměli možnost volby, tak štědrý je vesmír, díky jehož zákonům jste se mohli zrodit v lidském těle. Zároveň se jedná o velkou zodpovědnost, kterou za vás nevyřeší nikdo jiný, než vy sami. Každý z vás je individualitou, ať si to uvědomujete nebo ne. Bez přijetí sebe sama, vymezení svého životního prostoru a uvědomění si relativity dosažení definitivního pojmu významu slova JÁ JSEM, nemůžete prožívat skutečné pocity svobody a kráčet se srdcem na dlani.

Jste součástí vesmíru, složeni z jeho atomů. Jsme součástí fraktálů složených z těchto atomů a poháněných energií v pravotočivém pohybu. Každý samostatný atom zároveň svojí existencí dotváří celek. Jak budete přistupovat sami k sobě a svým potřebám, tak ovlivníte pohyb života ve vztahu s partnerem, v rodině, bytě, zahradě, městě, společnosti ... a v celém kosmu. Vše je ve vašich rukou.

Novoluní se nachází ve znamení Berana v konjunkci s planetou Merkur a s asteroidem Chironem, který ztělesňuje klíč k vašemu putování životem a možnosti sebevyléčení. V tento moment může Chiron symbolicky oživit vědomou cestu vedoucí k naplnění vašich osobních cílů, osudu. Ve stejném kontextu může oživit i cesty

vedoucí k naplnění osudu celé společnosti. Merkur zde působí jako spínač, který zaměřuje a zrychluje pohyb událostí ve vašem nitru. Jako byste rozsvítili lampu, její světlo prozářilo temné kouty v místnosti a vy jste mohli začít v příštích 14 dnech vědomě vynášet před dům staré krámy - témata s nimi související a selektovat je.

Znamení Berana vládne planeta Mars, tranzitující Vodnářem v širší konjunkci se Saturnem a Venuší a v kvadrátu na Urana v Býku. Jsou zabarveni vodnářskou touhou po ideálním bezkonfliktním světě a nutí vás se zabývat správou lidských energií na emocionální úrovni; tzn. jejich překonávání na základě negativních nebo ego pokoušejících prožitků. Saturn svým postavením kultivuje - nově formuje způsob, jak na základě vědomého prožívání emocí, používáme naši mysl. Zda se schováte za po staletí zavedený a navyklý intelektuální způsob přístupu k vašemu tělu, jeho potřebám a k používání mysli a přenechávání zodpovědnosti za ně někomu z vnějšku, nebo zda poslechnete volání duše a otevřete se novým neznámým cestám na základě vnímání intuice a vaší touhy po splněných představách a snech.

Prosazování a sebeléčení prostřednictvím symboliky Berana a planety Mars probíhá pouze a jenom na základě inspirace, kterou naleznete uvnitř sebe, na základě toho, jak dalece si ceníte sami sebe, svého těla a způsobu života, který jste si zvolili. Nezapomeňte, že máte v každém momentě možnost volby a sebevyléčení. Jakou cestou se dneska rozhodnete vydat, to ovlivní vaše prožívání příštích astrologických událostí ve znamení Ryb. Bližší info najdete v článku Jupiter jako vládce roku.

Přeji vám prožití krásného dne, odvahu a chuť měnit se, prožívat a prosadit si ve vašich životech pouze uspokojující a hluboce naplňující vztahy a situace. Zdeňka Svobodová