Úplněk 18.1.2022 (00:51)

Od 16.1.2022 má na dnešní úplněk vliv konjunkce Slunce a Pluta v Kozorohu:

Pluto nás pobízí abychom zvědomili skryté proudy naší mysli, vyrovnávali se s bolestnými zkušenostmi, přijali vlastní vrozený charakter a používali takto nabyté znalosti k nalezení vnitřních rezerv moudrosti, budování nového zdravějšího života a laskavosti.

Zdroj fota: Facebook (Andrzej Blonski) 


Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce

a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k možnosti, abychom toto téma vědomě pochopili ("uviděli"). V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu našeho života a posunout se tzv. vědomě dál ...  


Slunce 27° Kozoroh 29' (Uvědomění):

POUTNÍCI STOUPAJÍ PO STRMÝCH SCHODECH, KTERÉ VEDOU KE SVATYNI NA HOŘE.

Vzestup individualizovaného vědomí k tomu nejvyššímu, čeho dosáhli duchovní vůdci příslušné kultury.

Hodně toho dnes slýcháme o tzv. "vrcholných prožitcích", tento symbol nám však říká, že do velmi značné míry závisej na tom, vydáme-li se cestou, jíž se mnozí prodírali před námi, pod vlivem velkých Učitelů a Mudrců naší rasy. Svatyni buduje nezlomné zaujetí, snad velkých generací. Pouť je posvěcena oddanosti mnohým, i když každý člověk má svůj vlastní vrchol hory, kde nachází to, co se jemu zdá být jediným a transcendentním věděním.

Jsme zde svědky vzestupu lidského vědomí. Nejvyšším úkolem člověka je planout a stoupat vzhůru, jako oheň živený vizí, kterou sdílí se svými druhy. Klíčovým slovem je DOBÝVÁNÍ VRCHOLŮ.

Luna 27° Rak 29' (Jaké vzpomínky, nálady a návyky vám stojí v cestě? Co potřebujete, aby jste se cítili bezpečně?):

DIVOKÁ BOUŘE NAD ÚDOLÍM, PLNÝM LUXUSNÍCH OBYDLÍ.

Konfrontace se společenským převratem, vyžadujícím přehodnocení strnulých hodnot.

Hlubší význam této scény tkví v tom, že společensko-kulturní elita je vždy schopna vidět ohrožení svých pozic a bezpečí ze strany nekontrovatelných sil, i když se před destrukcí úspěšně chrání. ani jedinec by se neměl spoléhat jen na normy a hodnoty, jež nabyl vzděláním a v průběhu relativně klidného a bohatého života. Musí se chopit příležitosti, a možná podstoupit vnitřní proměnu jako následek krize, kterou byl schopen přijmout jako osobní výzvu.

Klid v přepychu a intelektuální rozvoj v intencích kolektivních kulturních hodnot (čtení knih), pak střet s krizovou situací, vytvořenou nekontrovatelnými karmickými silami; může to vést k úspěšné KATARZI.


Venuše retrográdní 13°Kozoroh 44' (Cesta k sebepřijetí a sebevymezení, pocitům radosti a naplnění. Pocity sociální skupiny, ve které se nacházíte - kvalita sociálního života.):

STARÝ BASRELIEF VYTESANÝ V ŽULE, SVĚDEK DÁVNO ZAPOMENUTÉ KULTURY.

V každé kultuře je přítomno úsilí objevit to, co má stálou hodnotu, a nechat stranou vše nepodstatné.

V době, kdy téměř v každé zemi lidé zpochybňují a prověřují platnost tradičních věr a obvyklých postojů, se stává nutností oddělit stálé hodnoty a velké principy či symboly od množství individuálních zvyklostí a společensko-politických pochodů, které tolikrát zvrátily či dokonce zmařily původní ideály své kultury . Musíme se ze všech sil snažit osvobozovat tyto ideály od divokého bujení osobního a třídního sobectví, od chtivosti a ambicí, tolik vlastních lidské povaze, a učit se oceňovat výlučnost toho, co je nesmrtelným základem-semenem jakékoli kultury i její duchovní sklizní - potažmo základem jakéhokoli trvalého, dokončeného díla, výsledku nezdolného úsilí člověka a dosažení tvůrčí dokonalosti.

V tomto symbolu je nám nastíněna procedura, která nám umožňuje plně a do hloubky ocenit společensko-kulturní procesy v jejich nejstálejší formě. Je nutno mít pronikavý a odvážný vhled, založený na platné HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ. Což platí jak pro minulost jedince, tak pro historii národa nebo společenství.