21.12.2021 Slunovrat

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další...

"Slunce je něco jako zrcadlo. Odráží záření ze Země neviditelné pro oko. Toto světlo vyzařují lidé, kteří přebývají ve stavu lásky, radosti a jiných světlých citů. Když se odrazí od Slunce, vrací se na Zem v podobě slunečního světla a dává život všemu pozemskému." (Vladimír Megre, Anastasia)

Slunovrat 2021: Dobrý den, dneska se nacházíme se v situaci, kdy Slunce mění směr svého pohybu na obloze směrem vzhůru a již v tuto chvíli máme o minutu delší den. A jak se říká v našich pranostikách: "Na tři krále o bleší skok dále a na Hromnice o hodinu více ..."

Pojďme prozkoumat, co se bude dít, a jaký úkol Slunce vynáší na denní světlo z hloubi našich duší, počínaje dnešním Slunovratem.

V jeho horoskopu jsou planetárně obsazeny Jihozápadní a Jihovýchodní polokoule, které poukazují například na dnešní vědomou účast veřejnosti. Jako lidstvo se dostáváme do situace, kdy již nemůžeme pasivně sledovat dění kolem sebe, ale aktivně se začít zapojovat s tím, že nastávajícími okolnostmi budeme nuceni a jsme na startu, kdy ze sebe musíme vydat vše dobré, co v nás je a že se nám to ne vždy bude dařit. Abychom dospěli a stali se samostatnými, vědomě ovládajícími naše osudy, budeme nuceni poznat každý sám sebe do nejhlubších důsledků toho, jakým způsobem skutečně přispíváme pospolitosti zde na Zemi. Otevírá se nám vědomí, kdy každý začneme vnímat a brát v úvahu vše kolem sebe, a to, že naše činy mají mnohem širší dopad na život, než jsme si kdy byli schopni představit. Vládcem dnešního horoskopu je Luna v Raku, a předesílá tím svoji vládu, která v březnu začne působit v Astrologickém roce 2022. Přirozeně se v nás začíná otevírat potřeba nacházet stejně cítící a smýšlející skupiny lidí a propojovat se s nimi.

Závislost na povrchním informačním toku a na materiálním přístupu k životu bude postupně zaměňována na potřebu navazování vážných a hlubokých vztahů, které posilují naši vnitřní sílu, stabilitu ve společnosti, naši plodnost ve smyslu tvořivosti, zakořeněnosti a na zdravé ulpívání.

Jedná se o kritické počáteční stádium nového období. Aktivována jsou zde startovní, spouštěcí znamení, vynikající svojí aktivitou, iniciativou, jsou energická, impulsivní, představují princip změny, rozmachu a uvádění věcí do chodu.

Slunce stoupající na obloze je tzv. přibržďováno Lunou. Nejde nám jít přímočaře, musíme si svoji slávu zasloužit a zjistit, zda je pouze domnělá anebo opravdu srdečně vládneme vlastním životům. Žijeme ve společnosti, kdy intelektuální pýcha překročila všechny možné meze. Někteří jedinci fanaticky prosazují svoji víru, čemuž jsme si mnozí zvykli podléhat. Posílená Luna otevírá možnost čerpat ze zkušeností a poznatků našich předků. Na denní světlo začínají vystupovat informace o minulosti lidstva, o vynálezech, které staré civilizace používaly k harmonickému soužití zde na Zemi. Vodnářské období (nikoli věk), ve 

kterém se nacházíme, nám pomáhá odhalit že vše, co nám bylo předkládáno jako geniální nápady, je často převzato a odcizeno ze starých a lidstvu skrytých dochovaných sbírek. Merkur Prométheus vychází a zapadá před Sluncem. Symbolizuje mladistvou mysl lidstva, která se začíná otevírat novým poznatkům, naši odvahu zkoušet, experimentovat a dělat věci po svém, bez ohledu na poznatky jiných lidí. .

Venuše Jitřenka vycházející a zapadající před Sluncem symbolizuje naši otevřenost a spontánnost v navazování kontaktů, snahu prosadit naše postoje a citovou potřebu začít silně ovlivňovat dění v sociálním směřování lidstva.

Postavení Luny coby vládkyně horoskopu a zároveň Lunárního vědra (tvar horoskopu) poukazuje svým umístěním na dobu vhodnou k individuální, nemateriálně zaměřené činnosti, jako je například modlitba, psychoterapie. Naše vědomí bude silně ovlivňováno pasivními zážitky jako jsou sny či rozjímání, prýštícími z kolektivního nevědomí. 

Horoskop vypráví o období jednoho roku, kdy se rozumově a logicky učiněná rozhodnutí začnou ukazovat jako nereálná, pokud jsou nasměrována proti přirozené evoluci lidstva. Tvořivost v období vlády Luny odbočuje nečekaným směrem a přechází v nevhodnou improvizaci. Jestliže například se necháme do něčeho vnutit nebo půjdeme povrchně, může nám to fyzicky ublížit anebo to nikdy plně nevyužijeme. Ve společnosti se zhorší politické a obchodní schopnosti jedinců a vlád. Přirozeným způsobem nebo spíše vlivem nečekaných okolností budeme nebo budou "naši vůdci" v zájmu přežití nuceni zanechat náročných vnějších záměrů a povinností.

Neurotické sklony a špatné návyky budou více přístupny změnám. Neobvyklé výsledky začnou vykazovat experimenty s mimosmyslovým vnímáním. Všichni začneme objevovat hlubší význam zjevujících se skrytých hodnot. 

Stejně, jako Měsíc na noční obloze mění svůj tvar, bude i lidstvo v tomto slunovratovém roce čelit neustálým změnám v jeho životech. Každý sám za sebe budeme nuceni věnovat se vlastní duši. Pouze tak navážeme skutečné vztahy založené na vnitřní hodnotě, po které z hloubi duše všichni toužíme a jedině tak budeme schopni posunout dění na Zemi k dobrým a životaschopným výsledkům. 

Přeji vám tímto krásné Vánoční dny a hlavně zdraví a spoustu láskyplných vztahů, chuť a odvahu být sami sebou. Prozatím nashledanou Zdeňka Svobodová

Slunovrat 21.12.2022 (22:37) v přípravě: