13.2./14.2.2021 retrográdní Merkur konjunkce Venuše/Jupiter

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Každá konjunkce znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


14.2.2021 Retrográdní Merkur konjunkce Jupiter (22:07) v kvadratuře na planety v Býku. Jupiter ve spojení s planetami v Býku nám dává možnost najít a realizovat své místo v životě, které nám náleží, na které zkrátka patříme. Je třeba nenechat se ničím mást, spočinout ve svém nitru a následovat jeho potřeby bez závislostí a strachů z agresivních úroků zvnějšku. 20.2.2021 se vydá Merkur do přímého pohybu a uvolní tyto zastavené a zvnitřňující aspekty, uvolní se energie a budeme moci vše, co jsme v našich nitrech přijali, realizovat ve vnějším světě. Pouze tímto způsobem nám je životadárná energie nápomocna:


13.2.2021 Retrográdní Merkur konjunkce Venuše (08:34):

 VENUŠE DÁVÁ IMPULS NAŠIM EMOCÍM (Mars v Býku - vládne zde Venuše), jakým způsobem se máme prosadit a být sami sebou bez závislosti na vnějších vlivech, Merkur podporuje komunikaci a propojení, v konjunkci s Venuší ve Vodnáři aktivuje stav naší mysli vypsaný v symbolu níže:

Sabyánské symboly

14° Vodnář 42':                                                                            DVA ZAMILOVANÍ SEDÍ NA ZÍDCE A ŠŤASTNĚ CUKRUJÍ.

Duchovně naplněné vědomí Duše je požehnáním pro všechny osobní vztahy.

Tento symbol by se dal vyložit na různých významových úrovních, evidentně však naznačuje stav bytí, kdy jsou dva komplementární aspekty spirituální reality - ať už je chápeme jakkoli - spojeny; toto spojení vyúsťuje ve štěstí či blaženost (ánanda). Vzhledem k tomu, že zamilovaní "sedí na zídce", a zídka odděluje dvě pole nebo zahrady, naznačuje to, že je požehnáno separativní vědomí ega, možná jako duchovní odměna za dobře vykonanou práci.

Vidíme zde vnitřní štěstí, které je odměnou všem lidem, kteří přinesli hodnotný "příspěvek" svému společenství nebo lidstvu jako celku. Toto štěstí je ve své nejvyšší podobně pravou BLAŽENOSTÍ.

14.2.2021 Retrográdní Merkur konjunkce Jupiter (22:07):

Venuše konjunkce Jupiter: 12° Vodnář 38'

BAROMETR

Schopnost rozpoznat základní přírodní jevy, která nám umožňuje předem plánovat naše jednání.

Zde už se nesestupuje ani nestoupá, zde se jedná o přírodní zákony, jejichž nedílnou součástí jsou kauzální vztahy a přechody od jedné přírodní podmínky ke druhé. Barometr registruje tlak vzduchu, a dnešní změna tlaku vzduchu poskytuje určitý ukazatel toho, jaké počasí bude zítra. v určitém smyslu je to moderní vědecký ekvivalent archaického předpovídání pomocí různých omen. U zvířat je to podobné: v závislosti na tom, jak drsná má přijít zima, jim na podzim roste řidší nebo hustší srst. Plánování blízké budoucnosti je možné, neboť potenciál (či semeno) budoucnosti již působí ve dřeni přítomnosti.

Symbol říká, že je navýsost důležité - pomocí jakýchkoli prostředků a na jakékoli úrovni vědomí - získávat poznatky o kauzálním rozvoji. V nejširším smyslu to znamená být si vědom cyklických procesů, což zahrnuje astrologii. Klíčovým slovem je PŘEDJÍMÁNÍ.