2.10.2020 Vstup Venuše do znamení Panny

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

"Zdrojem svých příjmů jsem já, konkrétně má představa ..."

2.10.2020 (22:26) vstupuje Venuše do znamení Panny - sebehodnota, inspirace, impuls ke zrození nového; vnitřní potřeba pravidelných denních rituálů, introspekce, meditace, úklidu, přehodnocování, analyzování ...

"V novém věku není třeba utrpení. Pro ty duše, které spějí k novému, ztratí utrpení význam. Jestliže stále cítíš, že utrpení je nutné, nejsi součástí nového, ale stále ještě setrváváš ve starém. Tam k sobě budeš neustále přitahovat utrpení, dokud ze své vlastní vůle nepokročíš kupředu a nepochopíš, že už není dál nutné. Soustřeď se na zázraky a radosti života a přijímej jen to nejlepší, což je tvé skutečné dědictví. Nebuď jako pštros, který se obává postavit tváří v tvář životu. Snaž se vidět pravou skutečnost onoho skvělého života a pomáhej takový život přivodit. Čím zřetelněji jej uvidíš, tím rychleji přijde. Přijmi vizi nového Nebe a Země a podrž ji natrvalo ve svém vědomí, protože nejde o nedosažitelný sen. Je to skutečnost a ty jsi její součástí. (Eileen Caddy: Otevírání dveří do nitra.) 


Znamení Panny je symbol sklizně, ale i cesty žáka, a také všech přesně vymezených procesů zdokonalování či procvičování. Zosobněné vědomí čeká lekce smysluplné formy. Musí umět vidět životní situace jako celky zkušeností a odkrývat jejich význam vystižením jejich nejcharakterističtějších rysů.

Klíčovým slovem je ROZLIŠOVÁNÍ.

Tím rozumíme jak analýzu, tak intuici. Mysl odděluje a identifikuje - a bohužel občas zveličuje - to, co činí osobu či situaci odlišnou od jiné; avšak intuitivní reakce osoby jako celku na to, s čím se střetává, je rovněž podstatná, protože to, na čem záleží, není jen moje či vaše "odlišnost", ale i místo a funkce, které tato odlišnost zaujímá v organickém vzorci vývoje "humanity jako celku".