Úplněk a úplné zatmění Měsíce 26.5.2021

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

"Jak může někdo vidět jasně, když ani nevidí sám sebe a své temné stránky, které nevědomě vkládá do veškerého svého jednání." C.G.Jung

Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce 

a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k možnosti, abychom toto téma vědomě pochopili ("uviděli"). V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu našeho života a posunout se tzv. dál ... 

ÚPLNĚK 26.5.2021 (13:16) proměnlivá osa Blíženci - Střelec symbolizuje téma učení, vědění a touhy po pohybu a svobodě. Zatímco však Blíženci jsou myšlení praktického, hledá Střelec v poznání vyšší smysl.

ASTROLOGICKÁ ANALÝZA ÚPLŇKU BUDE VČAS DOPLNĚNA. 


Sabyánské symboly: 

Luna 5° Střelec 27'

STARÁ SOVA SEDÍ SAMA NA VĚTVI VELKÉHO STROMU

Vyvážený a moudrý postoj k existenci, založený na jasném vnímání nevědomých faktorů a jejich působení.

Sova je odjakživa symbolem moudrosti, a její houkání nám připomíná, že v životě jsou i tajemné skryté prvky. Sova je v nočním aspektu existence bdělá a bystrá, svýma očima vidí to, co člověk normálně nevnímá. Představuje vědomí, které je aktivní tam, kde životní procesy obvykle pozornosti osobního ega a jeho intelektu unikají.

Tento symbol ukazuje možnost dobrat se moudrosti přesahující tragédii, dosáhnout míru a rovnováhy navzdory konfliktu. Lze zde mluvit o PROSVÍCENÍ.

Slunce 5° Blíženci 27'

REVOLUČNÍ ČASOPIS VOLÁ PO AKCI.

Explozivní tendence potlačených citů prazákladních emocí.

Každé hnutí, přespříliš zdůrazňující jeden směr, vyvolá časem stejně extrémní hnutí protisměrné. Obzvlášť to platí na úrovni dualistické mysli, symbolizované v zodiaku znamením Blíženců. Co je pevně spoutáno formou a konvencí, má tendenci explodovat do beztvarosti. Může k tomu dojít násilím - revolucí - existuje-li společenský útlak, nebo na psychické úrovni vyústěním v psychózu; nebo nastává vnitřní stažení se do mystického stavu, v němž je možno se identifikovat s neformulovatelnou Realitou.

To, čím proces začíná, je prožitek světa, který jsme dosud nevnímali každodenním vědomím. V tomtéž smyslu může psychedelický zážitek způsobit, že se mysl na okamžik zprůhlední vůči ne-ego-strukturované říši vědomí, a tím vést k trvalému úsilí o pochopení toho, co bylo zjeveno z transcendentní Reality. Ať už je revoluční akce násilná nebo mírná, hořce mstivá nebo láskyplná, jejím jediným smyslem a směřováním je DOSTAT SE MIMO USTÁLENÉ FORMY.