Úplněk 19.11.2021

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

"Slunce je něco jako zrcadlo. Odráží záření ze Země neviditelné pro oko. Toto světlo vyzařují lidé, kteří přebývají ve stavu lásky, radosti a jiných světlých citů. Když se odrazí od Slunce, vrací se na Zem v podobě slunečního světla a dává život všemu pozemskému." (Vladimír Megre, Anastasia)

Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce 

a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k možnosti, abychom toto téma vědomě pochopili ("uviděli"). V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu našeho života a posunout se tzv. vědomě dál ... 

ÚPLNĚK 19.11.2021 (10:00) osa Býk - Štír: pudovost, a to, že se oba brání vzdát se předmětu svého zájmu, je spojuje v jednotu, osa energie, cesta od hmoty k odhmotnění, od těla k duši. 


Sabyánské symboly: 

Luna 27° Býk 15'

STARÁ INDIÁNKA PRODÁVÁ KOLEMJDOUCÍM ARTEFAKTY SVÉHO KMENE

Mírumilovné přizpůsobení se kolektivním hodnotám.

V kontrastu k vehemenci dvorného Španěla tu máme tichou a usměvavou tvář staré indiánky, která nabízí na prodej tradiční produkty své kmenové kultury. I ona funguje uvnitř kultury, která ji během dlouhého života dodávala podporu a aktivitu a přinášela osobní klid a vnitřní uspokojení, V pokročilém věku se síla kolektivity ještě jednou znovu projevuje, aby překonala někdy únavné úsilí prosadit svou jedinečnost a individuální charakter.

Na tomto stupni se stárnoucí mysl jedince v klidu a míru integruje do psychické matrice jeho skupiny a kultury, v klidném PŘIZPŮSOBENÍ životním potřebám celku, jehož pomíjivou částí se cítí být.


Slunce 27° Štír 15'

VOJENSKÁ KAPELA HLUČNĚ MAŠÍRUJE ULICEMI MĚSTA

Agresivní glorifikace kulturních hodnot.

Každá kulturní společenská aktivita se dříve nebo později pokusí násilně a hlučně vnutit hodnotu toho, čeho dosáhla všem, kdo k ní náleží, stejně jako těm, kdo přihlížejí zvenčí. Na individuálně-mentální úrovni se člen takové kolektivity, když k tomu dochází, nadýmá pýchou a vzrušením - ukazuje se navenek výlučnost toho, co je hluboce zakořeněno v jeho vědomí a osobnosti, a je to veřejně prohlášeno za správné. Pocit společenské jednoty tak navzájem propojuje jedince určité kultury kolektivní hrdostí.

Tento symbol ostře kontrastuje s předešlým. Naše agresivní, napjatá, dominantní západní civilizace je vskutku v protikladu k přirozené spontaneitě a kolektivnímu přizpůsobení se přírodě u kmenových společenstev. Klíčovým slovem je POMPÉZNOST.

Venuše 12° Kozoroh 18' (sebehodnota, sebepřijetí, sebevymezení, harmonie, vyrovnání, láska, vztahy) :

NÁZORNÁ PŘÍRODOVĚDNÁ PŘEDNÁŠKA SEZNAMUJE S MÁLO ZNÁMÝMI ASPEKTY ŽIVOTA

Schopnost zkoumat neznámé oblasti a objevovat zákonitosti, jimiž se řídí složité přírodní procesy..

Aristokratická zahrada předchozí fáze se stala laboratoří a přednáškovou síní moderní školy. Důraz je zde kladen na získání širších znalostí, na uspokojování intelektuální zvědavosti. Máme zde však také vědu: to je moderní typ aristokracie. To, jak užívá nabytých znalostí, může způsobit stejně tolik problémů jako užívání zděděného aristokratického bohatství. Základní funkcí člověka však je, aby si plně uvědomil všechny životní formy a procesy na této zemi. Lidstvo je vědomou myslí planety.

Na tomto stupni stojí hledání empirických znalostí v kontrastu k okázalosti, s níž je vystavováno bohatství a kultura elity. Civilizace se zakládá na stále  rozšiřujícím využívání poznatků a technologie. Klíčovým slovem je BÁDÁNÍ A VÝZKUM ve všech oblastech.