Úplněk 24.7.2021

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

"Když si uvědomíme, jak nás život míjel, začneme se požadavkům druhých bránit. Vystupujeme z davu sami a hrdí a vykřikujeme svou pravdu. Tím to ale nekončí. Nakonec povstane dítě, jež není ani svolné, ani vzdorovité, ale nevinné a spontánní a věrné svému bytí." Osho

Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce 

a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k možnosti, abychom toto téma vědomě pochopili ("uviděli"). V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu našeho života a posunout se tzv. dál ... 

ÚPLNĚK 24.6.2021 (20:41) osa Vodnář - Lev leží na ose kreativity a lidskosti. Neboť obě znamení zastávají zásadu "žít a nechat žít" i když jí každý rozumí po svém.


Sabyánské symboly: 

Luna 1° Vodnář 26'

STARÁ BUDOVA MISIE V KALIFORNII, STAVĚNÁ Z NEPÁLENÝCH CIHEL.

Všechna velká lidská díla v sobě nesou sílu, díky níž dalece přetrvávají krátké životy svých tvůrců.

Dílo a duch španělských kněží, kteří řídili stavbu kalifornských misií, má trvalý vliv na rozvoj této země; misie zůstávají pomníkem lidí, kteří byli schopni tomuto cizorodému prostředí vtisknout něco ze sebe. Zatímco zodiakální znamení Kozoroha začíná symbolem společensko-politické moci. Vodnář na svém počátku předkládá duchovnější a idealističtější či tvořivější obraz působení společenských sil. Navíc zdůrazňuje trvalý charakter lidských výdobytků prodchnutých velkou vizí. V referenčním rámci naší západní civilizace vypovídá symbol o promítnutí vznešeného ideálu do konkrétních krásných a nosných forem, tudíž o vyzařování "civilizující" moci do instituce nabízející primitivním lidem příležitost dosáhnout vyšší, organizovanější a produktivnější úrovně aktivit.

Symbol hovoří o KONKRETIZACI IDEÁLU, čímž je řečeno i to, že nesmrtelným se jednotlivec stává, je-li součástí velkého kolektivního kulturního projektu.

Slunce 1° Lev 26'

MOBILIZACE VITÁLNÍCH ENERGIÍ, VYBUZENÁ PŘÍVALEM AMBICÍ, VHÁNÍ ČLOVĚKU KREV DO HLAVY.

Vpád bio-psychických energií do egem kontrolovaného pole vědomí.

Okultní tradice hovoří o třech druzích "Ohně": Elektrickém, Slunečním, a o Ohni, který vzniká třením. Tři ohnivá znamení zvěrokruhu tomu odpovídají. Beran se vztahuje k "sestupu" duchovní energie. Tvůrčího slova. V hmotném aspektu známe tuto energii jako elektrickou, a bez elektrické energie by nebylo žádného životního procesu. Lev představuje Sluneční oheň, energii, která se uvolňuje z integrované osobnosti, buďto spontánní radiací evidentně nukleárních forem, energie, nebo, na skutečně lidské a vědomé úrovni (a rovněž na úrovni nadlidské, v ještě transcendentnějších oblastech) vědomými emanacemi (e-mana-ce, od slova manas, v sanskrtu "mysl"). Střelec se vztahuje k Ohni vznikajícímu třením, protože všechny společenské procesy jsou založeny na osobních vztazích, které znamenají polarizaci i konflikt.

Klíčový symbol Lva líčí vzestup energie ze srdce do hlavy, "metalizační" proces. Tento proces je však potenciálně nebezpečný. Proto se původní znění tohoto symbolu zmiňuje o "mozkové mrtvici" - stejně tak se člověk  v tropech, stojící dlouho s nepokrytou hlavou, vystavuje nebezpečí úpalu. Slunce může jak ničit, tak oživovat. Bez svého symbolického partnera, vody, vytváří na zemi pouště. uvědomění átmanu, tedy spirituálního já, vyžaduje existenci zformovaného a pevného ega - s podmínkou, že se ego stane ryzí křišťálovou čočkou, soustřeďující všepronikající kosmické světlo Brahmanu, aniž by dovolilo příměs stínů pýchy, majetnictví a předvádění se. Tato "podmínka" však nastoluje dalekosáhlé otázky. Transmutace "života" v "mysl" je velmi obtížná.

Po "vzplanutí" by klíčovým slovem symbolu mohlo být ZAHOŘENÍ. Jde o energii biologických popudů a o jejich více či méně intenzivnější vpády do pole vědomí.

Venuše 2° Panna 31' (sebehodnota, sebevymezení) :

DVA ANDĚLÉ STRÁŽNÍ.

Neviditelná pomoc a ochrana v období krize.

I když to vědomí ještě nebere jako fakt, je člověk obklopen duchem jako ryba vodou. Andělé, dévové a podobné bytosti jsou zbytostnělými formami duchem. Alespoň v určitém  smyslu společně vytvářejí říši existence, komplementární s lidskou. Jsou specializovanými  poli energie, mají vědomí, ale nejsou "svobodné" v lidském smyslu - to jest, nemohou svobodně být tím, čím nejsou. Zřeci i prostí jasnovidci nám říkají, že tyto bytosti vytvářejí hierarchie forem distribuujících energií, forem udržujících všechny procesy - zejména v rostlinné a telurické oblasti - a také aktivní 

ochránce, připoutané k lidem. Moderní psychologové by je zřejmě nazvali symboly dosud latentních sil v lidském nevědomí. Být si vědom jejich přítomnosti a podpůrné moci znamená možnost vyhnout se v zoufalém pocitu samoty a odcizení, který se táhne "nocí duše" a symbolickými čtyřiceti dny na poušti. 

Tento symbol přichází k těm, kdo zřejmě velmi potřebují jeho podporu. Je odpovědí na symbol Ukřižování. Osobní, na ego zaměřené pocity lze zahnat do kouta a zničit: namísto nich si člověk může vypěstovat pocit hluboké sounáležitosti s vědomími, která, ač bytostně se od jeho vlastního lišící, doplňují jeho usmířenou mysl. Uvědomí si pak VNITŘNÍ SÍLU.