Úplněk 20.10.2021

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

"Slunce je něco jako zrcadlo. Odráží záření ze Země neviditelné pro oko. Toto světlo vyzařují lidé, kteří přebývají ve stavu lásky, radosti a jiných světlých citů. Když se odrazí od Slunce, vrací se na Zem v podobě slunečního světla a dává život všemu pozemskému." (Vladimír Megre, Anastasia)

Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce 

a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k možnosti, abychom toto téma vědomě pochopili ("uviděli"). V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu našeho života a posunout se tzv. dál ... 

ÚPLNĚK 20.10.2021 (16:59) osa Váhy - Beran aktivně působí na okolní svět. Symbolizují vztah mezi oduševnělou moudrostí a rozhodným činem.


Sabyánské symboly: 

Luna 27° Beran 26'

DÍKY PŘEDSTAVIVOSTI JE ZNOVU NABYTO ZTRACENÉ PŘÍLEŽITOSTI

Revize postoje a vnitřní přehodnocení..

V tomto symbolu je jasné, že mysl, která byla zahlcena podněty a posedlá vším tím, čeho by mohla v nové oblasti dosáhnout, může snadno zažít neúspěch. Žák neobstojí ve zkoušce, případně se mu zdá, že neobstál. Přitom byl možná tento neúspěch guruovým záměrem, aby se žáku stal podnětem k objevení nové schopnosti, obecně řečeno je tato schopnost tím, co nazýváme "tvůrčí představivostí". Mysl si musí nejprve představit to, co člověk bude schopen dříve či později skutečně prožít.

Na tomto stupni může být obtížné odlišit úspěch od selhání. Říká se, že nemůže nic tak selhat jako úspěch. Co se počítá, je NEZLOMNÁ VÍRA při  usilování a dosažení vlastních ideálů.

Slunce 27° Váhy 26'

LETADLO STOUPÁ VYSOKO K JASNÉMU NEBI

Vědomí schopné přesáhnout konflikty a tlaky osobního života.

Tento obraz symbolizuje schopnost, latentní v každém jedinci - schopnost povznést se nad stres v našem světě duality, a nahlížet jej shora. Vyzbrojen úsilím a zápasy minulých generací a spoluprací s ostatními lidmi může jedinec užitím svého intelektu získat novou perspektivu pohledu nadlidské problémy a dosáhnout volnosti a míru v nadzemské říši bytí.

Symbol nás uvádí do oblasti jednoty, která se nachází mimo polaritu. Je to stupeň uvědomění si TRANSCENDENCE.

Venuše 14° Střelec 07' (sebehodnota, sebevymezení) :

VELKÁ PIRAMIDA A SFINGA

Trvalá síla okultního vědění a jeho téměř božských Kustodů, "Semen" předchozího cyklu existence.

Víra v Původní Tradici, založená na dokonalé znalosti Archetypálních principů a forem, které jsou podkladem všech projevů Života na této Zemi ( a šířeji, v Kosmu), je v lidském vědomí hluboce zakořeněna. Velká Pyramida a Sfinga jsou svědectvím oné tradice, zejména pro západní svět. Symbol naznačuje, že toto archetypální vědění zůstává základem, na němž lidská mysl může stavět pevné a platné formulace i tehdy, když se blíží nové evoluční fáze.

Symbol říká, že okultní vědění a tradiční proces jeho nabývání jsou stále dostupné, a že akceptováním jejich principů se může moderní člověk nejlépe vypořádávat s překážkami naší současné světové krize. Je-li tento symbol interpretován z osobního hlediska, ukazuje na velikost minulých výdobytků Duše a na hodnotu pokusů tuto minulost znovu oživit. Je odhalena SÍLA DUCHOVNÍHO ODKAZU PŘEDKŮ.