Novoluní 4.11.2021 (22:18)         12° Štír 20' 

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Pokud jste během novoluní zažili prostřednictvím činnosti, kterou jste vykonávali, byť jen minimální moment hlubokého klidu a uspokojení vězte, že tudy vede vaše životní cesta.

Jedině tak můžeme společně vyrušit negativní vliv v současné době násilně ovlivňovaného lidského informačního pole, jež vás odvádí od přirozeného vnímání, schopnosti vymezení se vůči rušivým vlivům zvenčí a prožívání upřímné životní radosti. 

Každá konjunkce/NOV znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


Sabyánský symbol novoluní:

OFICIÁLNÍ PLES NA AMBASÁDĚ

Skupinové vědomí kvetoucí na  na nejvyšším stupni kulturní provázanosti mezi představiteli elity vládnoucí třídy.

V současnosti je největší jednotkou společenské organizace státu. Symbol zobrazuje vládnoucí třídu těchto státních celků, vykazující alespoň povrchní formy zájmu na budování trvalých vztahů v mírové spolupráci. Jde zde spíše o hodnotu setkávání 

se s ostatními lidmi na nejvyšší možné úrovni kulturního žebříčku (tj. "ve smokingu"), ne až tolik na úrovni každodenního typu vědomí s chování.

Máme zde obraz ritualizované UKÁZKY moci, prestiže a blahobytu. Vztah vstoupil do hierarchie a je institucionalizován. Symbol nám říká, že také toto je zásadním rysem v rozvoji rytmického dej - ber v zájmu dosažení globálního míru.


Dnešní novoluní ve Štíru nás zavádí do prostředí IV. domu, ve kterém stojíme sami před sebou, svojí vášnivostí, přesvědčivostí a nutkavou potřebou se jejich prostřednictvím prosadit. Planeta Pluto vládnoucí znamení Štíra tranzituje posledními stupni znamení Kozoroha, jehož prostřednictvím se nacházíme v tématech, jako jsou hierarchie,  kontinuita a vše, co si geneticky neseme od našich předků. Vše je umocněné novoluním ve Štíru ve IV. domě. V tomto domě se zabýváme tím, do jaké míry se cítíme být emočně v bezpečí, zobrazuje stav naší duše a jejího potenciálu. Mapuje naši genetickou minulost, paměť a s tím, jak jsme schopni je prožívat v domově a ve společnosti, kde žijeme. Jak jsme schopni se individuálně prosadit anebo podléhat vnějším manipulacím, které nás odvádějí od našich skutečných potřeb.

Pluto v Kozorohu přináší lidstvu zkušenost zasvěcení na planetě Zemi. Musíme být silní, vybudovat si tělo a imunitu. Díky vytrvalosti dosáhneme přesně toho, co potřebujeme. Pluto v Kozorohu je neúprosné a tvrdé. Lidé se potýkají s dluhy, nedostatkem práce, ekonomickou a socioekonomickou šikanou a s pocitem: "S námi se nepočítá".

Tímto šikanováním se člověk buď zocelí nebo přepracuje, uhne z cesty a přizpůsobí se. Každý z nás je a bude nucen začít si budovat vrozenou imunitu.

V případě překonání velkého strachu ze změny, prosazení se a nalezení svého vlastního místa v životě, důvěry v přírodní -kosmické zákony a fungování těla, které, pokud mu dáme dostatek prostoru, má obrovskou schopnost seberegenerace, jej začne "Pluto v Kozorohu chránit".

Vlastností planety Pluta v Kozorohu je vytvoření pravdivých, kompletních a provázaných vztahů na všech úrovních života . 

Pluto ve svém významu v naší psychice samo o sobě nic nedokáže. Používáme jej jako symbol informující nás o energetickém vlivu, kterému jako společnost-kolektiv čelíme. Změnu musíme realizovat na mnohem osobnější úrovni, která začíná tématem sebepřijetí a sebevymezení.  Planeta Venuše se v momentu novu nachází v V. domě ve znamení  Střelce. Co vás v životě inspiruje? Čemu jste schopni se přizpůsobit a nerespektovat vlastní představu toho, jak chcete žít a jak se ve skutečnosti cítíte? Je hravá a hledá nové cesty a nový smysl života, naslouchejte tomuto vnitřnímu hlasu a nebojte se jej následovat. Ascendent ve znamení Lva nás ve spolupráci s Venuší vede k hledání své identity, sebepřijetí a uvědomění se. Ve společnosti dochází k nutkavé a pudové potřebě individuálně prosadit svá přesvědčení nezávisle na okolí, stát si za svým. Může docházet k výbušným situacím, protože nechuť podvolit se názorům druhých lidí je mnohdy nesnesitelná. Pokud jdete správnou cestou, tyto situace již znáte a víte, že je nemusíte opakovat. Můžete použít diplomacii. Pokud jdete proti své přirozenosti, víc vás tyto situace rozhodí a poukážou na vaše milná "přesvědčení".

Planeta velkého štěstí Jupiter v VII. domě ve Vodnáři boří vše, co je již přežité a pracuje na úrovni realizování nových smysluplných zákonů ve společnosti. Černá Luna v Blížencích 

v kvadrátu na Saturna ve Vodnáři otevírá téma týkající se stavu našich myslí a konfrontuje nás s vlastním cynismem a závislostí na informacích bez vnímání toho, jakým způsobem ovlivňují naše těla, informační pole planety a kolektivní podvědomí. Znamení Blíženců nejde daleko pro jakákoli slova a použije je, ať se jedná o jakoukoli situaci vždy v prospěch planet, se kterými je jejich vládce Merkur spojený, přináší fakta, avšak na druhé straně znevažuje, lže a vysmívá se cynicky všemu, co má hodnotu a momentálně se nehodí do jejich plánu, její informace pocházejí z bezedné černé jámy nemaje žádných hranic. Prostřednictvím informačního pole vytváří jakoukoli realitu a pokud není uzemněná a ovlivněná životními zkušenostmi, může ve společnosti vyvolat cokoli na úkor daných zákonů.

Jupiter a Saturn ve Vodnáři staví proti tomuto procesu bariéru. Sami známe to, že pokud uvěříme něčemu, co nemáme prožité, prostě to nevyjde nebo jsme nuceni vrátit se nazpátek a začít znovu, dokud nám nedojde, že naše mysl a tělo mají své limity, které musíme prostě respektovat, jinak totiž nejsme životu na Zeměkouli a Vesmíru nijak užiteční a je zbytečné, abychom zde dále prodlévali a brzdili evoluční pohyb.

Otázka pro dnešní den:

Jaké informační pole preferujete? Opravdu vám vyhovuje a cítíte se vyrovnaně?

Co ve vás evokuje slovní spojení: PUD SEBE ZÁCHOVY?

Co je pro vás důležitější? "Mít nebo být?"

Jste schopni vnímat názory svého okolí, komunikovat o nich a zároveň vnímat svoji hranici bez pocitu manipulace nebo potřeby manipulovat?

Berete za svá rozhodnutí plnou zodpovědnost, tzn. žijete sami za sebe nebo v kompromisech?

Dnešní novoluní v nás probouzí potřebu vytvořit v životě pevný základ, ze kterého bude v budoucnu možné čerpat. Tento základ je však podmíněným přijetím sama sebe a svých potřeb, potřeb svého těla s přijetím jeho přirozenosti, čili sama sebe bez vlivu okolí a každý na své úrovni vnímání. Uvědomme si, že: "Jablko nemůže nikdy být švestka" nebo například pohádku "O ošklivém káčátku". 

Osa Býk - Štír je osou energie. Dnešní novoluní startuje na příštích čtrnáct dní proces, během něhož budete čelit situacím, které do vašeho vědomí přinesou informace o tom, jakým způsobem tuto energii svým přístupem a myšlenkovým konceptem k životu jako takovému blokujete nebo s ním přirozeně splýváte.

Přeji vám hodně štěstí a odvahu poznat sama sebe a navázat se světem na tomto základě mnohem láskyplnější a konstruktivnější vztah. Těším se na další setkání s vámi za čtrnáct dní na téma, které přinese nadcházející úplněk. Zdeňka Svobodová


Venuše 29° Střelec 28' 

TLUSTÝ CHLAPEC SEKÁ TRÁVNÍK U SVÉHO DOMU V ELEGANTNÍ PŘEDMĚSTSKÉ ČTVRTI

Nutnost věnovat pozornost každodenním úkolům, které nám zajišťují společenskou hodnotu či úctyhodnost a zároveň prospívají naší konstituci.

Pěstěný trávník před domem je symbolem zájmu majitele domu a jeho touha vtisknout krásnu formu růstu přírodních sil, tudíž symbolem toho, jak si cení řád a estetické hodnoty. "Tlustý chlapec" naznačuje, jak potřebné jsou konstruktivní pracovní návyky ke kompenzaci požitkářství, které přináší společenský život.

Symbol hovoří o nejběžnějších technických nezbytnostech, jimiž se musí zabývat jedinec - příslušník společenské elity. Uvádí nás do další fáze cyklického vztahu mezi jedincem a pospolitostí, a ukazuje, že je záhodno si udržovat SPOLEČENSKOU PŘIJATELNOST A VÁŽNOST.