3.6.2020 Venuše, Mars ...

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo přes online internet 

Transformaci neprojdeme, pokud nepřijmeme sami sebe. Planeta Venuše reprezentuje naši vnitřní pasivní složku psychiky. Byl jí zadán úkol INSPIROVAT.

Někde v nás je živé jádro, jiskra a zápal. Náš střed, od kterého se všechno odvíjí a kam se vše i vrací. 

3.6.2020 (19:17) 13° Blíženci 35' konjunkce Slunce (vědomí, uvědomění) - retrográdní Venuše (sebehodnota)

Býk:

 • ve které životní situaci se musím učit, jak se vymezit vůči okolnímu světu
 • kde mám prosazovat nároky na svoji soukromou sféru
 • odkud mohu čerpat svoji jistotu
 • jak a kde si cením sám sebe
 • proč jsem chudý nebo bohatý
 • kde se musím naučit užívat si života

Váhy:

 • ve které oblasti života bych se měl naučit volit mezi různými možnostmi                                                             
 • kde mohu nejlépe rozvíjet svůj smysl pro krásu a vkus     
 • kde mám nejvíce dbát na rovnováhu mez tělesnými a duševními potřebami a mezi přijímáním a dáváním         
 • kde jsou ukryty mé individuální erotické a duchovní schopnosti 
 • kde musím počítat s reakcemi ostatních lidí


 • množství a kvalita sexuálních impulzů, tedy množství reálných příležitostí k sexuálním aktivitám
 • intenzita libida a pohlavní žádostivosti, tedy intenzita prožívání sexuálních aktivit

Planeta Venuše symbolizuje naší sexualitu a erotiku. Bez přijetí nebo zneužití jejího principu nelze žít a tvořit. 

Základní možností, jak získat jednotu ve fyzickém těle, je naše sexualita.

Kolik energie jsme ochotni investovat do naší sexuality?   Slunce - Lev - V. dům:

 • která tématika nás sexuálně oslovuje, vzrušuje
 • jaký je celkový charakter našeho sexuálního chování
 • které způsoby sexuálních aktivit a praktik budeme preferovat
 • jaké chování partnera nás vzrušuje
 • jaký typ partnera nás sexuálně oslovuje
 • způsob pohlavního spojení a schopnost nebo neschopnost prožívat orgasmus
 • jak se budeme snažit sexuálně působit na své partnery

Systémová záměrná dehonestace atributů Venuše:


 

Mars 14°Ryby 30':

DŮSTOJNÍK DÁVÁ INSTRUKCE SVÝM MUŽŮM PŘED SIMULOVANÝM ÚTOKEM POD OSTROU HRANOU

Každému složitému a ve své podstatě nebezpečnému společenskému rituálu, v němž je zjevně či skrytě užitá síla, musí předcházet důkladný nácvik.

V tomto symbolu vidíme obraz, který znovu syntetizuje to, co čtyři předchozí symboly spíše naznačili než předestřely. Ve společenském životě stejně jako v okultismu lze kdykoli očekávat konflikt; je třeba se na to připravit. V závěru velkého  cyklu - v zodiaku ve znamení Ryb - je hluboce zakořeněn boj, který je do značné míry nevyhnutelný. Může se jednat o boj proti duchům nenaplněné minulosti - proti neprožitému životu, nebo o konfrontaci s nahromaděnou karmou, které jsme se snažili vyhnout. Mnozí generálové a admirálové se narodili právě ve znamení Ryb. S pravidly hry - alespoň, co se týče tradičních forem válečných - se lze seznámit. Nebezpečná hra se dá nacvičit, podobně jako astronauti donekonečna nacvičovali každý krok přistání na měsíci. Nelze tolerovat individuální nerozvážnost a zbrklost. Dobře zakomponovanou roli musí hrát dokonce i promyšlená oběť - stejně jako musí být promyšlená oběť důležité figury v šachu.

Celá scéna nejrůznějšími způsoby pojednává o procesu integrace jedince do společenského Celku, společenství, okultního Bratrstva. Jejím závěrečným klíčovým slovem může být ZHODNOCOVÁNÍ. Celá scéna dominuje pojem skupinové hodnoty.


neuspořádaná a nesystematická činnost, která se řídí podle okamžité inspirace. Rozptýlenost, nesoustředěnost, a tím i neúčinnost. Činnosti není možné soustředit do jednoho cíle, protože tento cíl není jasně a jednoznačně definován. V tomto období se můžeme utápět silnými vášněmi, nespoutaností, družností se slabou sebekontrolou. Témata, kterých si je třeba všimnout jsou naše závislosti a zvládání vlastní sexuality. dalším tématem, který si v této době, můžeme všimnout je pochopení principu oběti a tím otevírá cestu k našemu duchovnímu a mystickému vývoji.

Kvadratura: chaotičnost, zmatenost a morální slabost - požitkářství, alkoholismus.

Zbabělost a malá průbojnost, chce se vyhnout těžkostem a bojům 

Silná motivace v boji za ideály, ale pozor na neuspořádané jednání. Zviditelňují se kompenzační jednání i blokády. Učíme se přijmout vlastní zodpovědnost a nepočítat s pomocí zvenčí.

Energie Neptuna je skrytá, neviditelná, projevuje se pomalu, plíživě, nenápadně a na první pohled tolik okolí neovlivňuje.


Merkur v Raku:

Hra, která nemá PR jako Corona.

Naši předkové ukrývali moudra a odkazy důležitých momentů bytí do pohádek, pořekadel ... atd.

Hollywood natáčí o reálných záležitostech ... ale, když je to scifi, lidi tomu nevěří, že je to možné.

V našich hlavách zůstanou pohádky ...

Nižší vibrace stahuje vyšší ...

Nanorobotizace/svrab ... konečné řešení. Vliv umělé inteligence a nanorobotů bude mít extrémní vliv na energetického prostředí, abychom se všichni stali nanoroboty a kdo nebude chtít, bude společensky vyřazen.

Jaká cesta?

250 000 let není cesta funkční - vzestup. Jsme v období, kdy se probouzíme.

Co dělat? Jak dělat? Proč dělat? abychom nezamrzli ve světě nanorobotů ...

Cesta vede tam, kde bude možné začlenit se do vyšších sfér ...