8.1.2021 vstup Venuše do Kozoroha

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Saturn ve Vodnáři nás vede k uvědomění si, jak dalece máme svázaného našeho ducha a většího zvědomění si smysluplnosti našich životů. V období cca 2,5 let máme možnost uvidět, jakým množstvím překážek jsme obklopeni. Je to důležitý proces k tomu, abychom správně nasměrovali naši sílu. Pokud tato omezení přijmeme, nebudeme před nimi uhýbat tak, že se schováme za vnější vlivy, začneme je vnitřně zpracovávat, osvobodíme se z pout, jež svazují našeho ducha.


Venuše (Býk) v Kozorohu (Saturn ve Vodnáři): Naše naladění bude cca 2 měsíce zaměřené na princip stability a plynulosti. Vytvoření pevného základu. Venuše v Kozorohu je klidná a pracovitá. Potřebujeme každodenní pravidelnou péči o naše potřeby, sny a představy (o tom, jak žít), protože to, "co má na jaře vyrůst", musí mít pevné základy.  Více, než vnější silné emocionální projevy, je jí vlastní distancování se a jejich formování hlavně na vnitřní úrovni (třídění faktů), teprve po té jejich plynulé realizování. V tomto období budeme více potřebovat zvnitřnění a formování našich idejí v klidu a důsledně, abychom mohli zpracovat naše dosavadní zkušenosti, dát jim formu, hranici, kterou se budeme později presentovat a prosazovat ji. V setkání s ostatními stejně smýšlejícími lidmi budeme upřednostňovat jistotu a smysluplnost. Kozoroh je znamení presentující společnost a systém. Nezapomeňme, že systém tvoří jednotlivci, bez nich by neexistoval. Jednotlivci stejně naladění tvoří skupiny, komunity, které určují, jakým směrem se bude vyvíjet systém. Je potřeba mít zpracované vlastní představy o našem životě, připravovat jejich právní podstatu (Jupiter ve Vodnáři) a trpělivě je realizovat (Mars v Býku). Zdeňka Svobodová


V novém věku není třeba utrpení. Pro ty duše, které spějí k novému, ztratí utrpení význam. Jestliže stále cítíš, že utrpení je nutné, nejsi součástí nového, ale stále ještě setrváváš ve starém. Tam k sobě budeš neustále přitahovat utrpení, dokud ze své vlastní vůle nepochopíš, že už dál není nutné. Soustřeď se na zázraky a radosti života a přijímej jen to nejlepší, což je tvé skutečné dědictví.

Nebuď jako pštros, který se obává postavit tváří v tvář životu. Snaž se vidět pravou skutečnost onoho skvělého života a pomáhej takový život přivodit. Čím zřetelněji jej uvidíš, tím rychleji přijde. Přijmi vizi nového nebe a nové Země a podrž ji natrvalo ve svém vědomí, protože nejde o nedosažitelný sen. Je to skutečnost a ty jsi její součástí. (Eileen Cady: Otevírání dveří do nitra)


Význam planety Venuše: psychopomp, osobní - indviduální - subjektivní úroveň cítění, sebehodnota, sebevymezení, inspirace, láska, harmonie, vztahování, líbí se mi to - nelíbí se mi to, přitahovací pole, schopnost prožívat radost, centrum vůle k životu, spojka s naší duší, sociální život.