Mars konjunkce Uran v Býku

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Poselství planety Neptun tranzitující znamením Ryb: " Čí životní sen žijete? Svůj, nebo životní sen někoho jiného?" 


20.1.2021 Mars konjunkce Uran (20:46) 6° Býk 44'

Sabyánský symbol: 

ŽENA ZE SAMAŘÍ U STARÉ STUDNY

Setkávání tradiční minulosti s tvůrčím duchovnem.

Symbol se vztahuje k nejdůležitější, obvykle úzce nebo mylně interpretované epizodě Kristova mythu. Nedlouho poté, co začal naplňovat svou službu, potkává Ježíš u staré studny Samaritánku. Žena je příslušnicí kmene, kterým Židé pohrdají, navíc není provdaná, a tudíž žije na okraji i ve své vlastní komunitě. A právě této ženě zjevuje Ježíš, že je Mesiáš: "Já jsem On", tedy zjevení, které neposkytl dokonce ani svým žákům, alespoň ne slovy (slova jsou v okultismu nástrojem stvoření). Co to znamená? Ježíš, jakožto Avatár ztělesňující Impuls Krista, přichází nahradit starý kmenový řád novým, založeným na universální Lásce. Nemůže však zvěstovat reprezentantům starého řádu, a už vůbec ne těm, kdo na něm doposud lpějí, svůj duchovní, evoluční a společnost transformující status, oni sami musejí napřed dosáhnout bodu, z něhož by mohli sami objevit jeho avatárství - tak jako Petr před aktem Proměny. Ale ženě ze Samaří - která už ve své otevřenosti vůči výzvám lásky odvrhla veškerou podřízenost starému řádu - Ježíš svůj úkol zvěstovat může. Nejvyšší se setkává s nejnižším tehdy, když je tento nejnižší osvobozen od pout tradice a otevřen lásce. Tvořivá budoucnost začíná tam, 

kde nastal chaos. Starý řád se nikdy neotevírá novému Zjevení, dokud neakceptuje chaos ve jménu té Moci, která zahrnuje všechny formy řádu - Lásky.

Na scénu zde vstupuje kontrastní prvek. Už ne kolektivně-kulturní úsilí, založené na znalostech z minulosti - jako v předchozím symbolu - ale "setkání", které uvádí do kolektivní situace úplně nový faktor, jenž ji přesahuje. Je zjevena NOVÁ KVALITA BYTÍ, a činí stará schémata zbytečnými.


Poselství planety Neptun tranzitující znamením Ryb: " Čí životní sen žijete? Svůj, nebo životní sen někoho jiného?" 

Jsme bombardováni různými šokovými informacemi, není možné se jim vyhnout. Všude, kam se pohneme, vidíme zákazy, nákazy a příkazy. Nešťastníci, kteří stále visí na informacích v televizích, jsou na tom mnohem hůře, my na počítačích máme svobodu a můžeme se rozhodnout, jestli tyto zprávy budeme vyhledávat nebo ne. Jednu možnost máme však společnou, můžeme tyto informační zdroje vypnout a začít se věnovat každodenním záležitostem a začít si dělat radost. Je to jednoduché.

Vše začíná pouze u nás. Na přístupu, jaký si zvolíme, jestli vše naplňující život nebo životní teorii na úkor základní radosti. Pokud si zvolíte vše naplňující život, stanete se na čas outsiderem společenství, ve kterém žijete, ale vrátí se vám životní energie, přestanete ji vkládat do informačního pole, které pouze parazituje na této energii. Navíc na této cestě potkáte a potkáváte spoustu lidí, kteří po ní též jdou, není to cesta osamocení. Překážkou je pouze váš strach a smutek z

opuštění prostředí a lidí, na které jste si zvykli a neřešili jste, jestli vám tento způsob vyhovuje nebo ne. Jestli se opravdu máte rádi nebo žijete životy plné kompromisů. S velkým překvapením pro vás může být informace, že lidé kolem vás také chtějí žít bez kompromisů. Základní lidskou povahou je láska. Jsme dlouhodobě od jejího prožívání odváděni. Zvykli jsme si schovávat vlastní tvář za společenskou masku, podvádět ostatní a hlavně sebe.

Dnešní aspekty jednoduše shrnu do jediného slova: AUTENTICITA. 

Když ztrácíme půdu pod nohama, máme úžasnou možnost, začít být sami sebou. Kdysi mi můj mistr řekl, že všichni lidé na zeměkouli v sobě mají základní dobro. Těch, co jej z podstaty zrození nemají, jsou zhruba tři.

Přestaňte se bát svého základního dobra a prosaďte jej vůči okolnímu světu. Těm, kteří tvrdošíjně stojí za životem v kompromisu se vyhněte, dejte jim jasnou hranici, nenechte je za vás rozhodovat, stahují životní energii. Ostatní se k vám přidají. A tak se "rodí děti" (obnovení, kreativita a tvořivost) v symbolu postavení Venuše pod textem. Přeji vám hodně štěstí,  zdraví, hojnosti a lásky. Zdeňka Svobodová


Venuše 15° Kozoroh 16' (sebevědomí, sebevymezení):

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE. VŠUDE JE PLNO HRAČEK.

Zodpovědnost společnosti za zajištění blahobytu a celkové zdraví nové generace.

Společensko - kulturní proces musí brát ohled jak na budoucnost, tak na minulost. Vytvořil podmínky, jež by mohly ublížit dětem, které jednou budou jeho pokračovateli, a musí se snažit tyto negativní zásahy napravovat, láskou stejně jako 

fyzickou péčí. V osobním životě by měl jedinec velmi pečovat o zachování svěží instituce a snění o věcech budoucích. Bývají to křehké pochody, a tlaky každodenního života je většinou snadno křiví a ničí. 

Uplatnění společensko - politické moci v praxi může vytvořit podmínky, které ohrožují zdravý a duchovní rozvoj společenství, zejména děti. Proto existuje stálá potřeba LASKAVÉ PÉČE, a stejně tak schopnosti pohotově neutralizovat destruktivní tenze společenského života.