9.9.2020 Začátek retrogradity Marse

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Na všech úrovních existence si lze uvědomit, že člověk není nikdy sám, a "společenství", ať už viditelné či neviditelné, podporuje jeho snahy.

13.10.2020 retrográdní Mars kvadratura Pluto (vstupující do přímého pohybu): 

Pluto v nás pomáhá odkrýt naše skryté vlastnosti a naši základní životní sílu potřebnou k přežití. Mars symbolizuje náš imunitní systém. Nyní procházíme zkouškou odolnosti a svobodného projevu vůči skrytým silám presentujícím se například politickým vlivem ... nyní jsme energeticky zranitelní. V této chvíli je důležité, jakou motivaci vložíme do prosazení životní energie, jestli to bude strach, nenávist a agresivita, ze 

kterých čerpají pouze paraziti, nebo konstruktivní použití síly k prosazení se, svých osobních zájmů v souladu s přírodními/vesmírnými cykly a sebeléčbě ... léčíme tak imunitní systém nejen náš, ale také celé republiky, zeměkoule ... více o Plutu najdete zde.

13.11.2020 Návrat Marse do přímého pohybu: uvolnění výše popsaného tlaku. 

Začátek retrogradity Marse (23:16) 28° Beran 08' 

V tomto období, až do prosince 2020, budeme prožívat především  mentálně zdánlivé zastavení všeho, co jsme v minulých dvou měsících uvedli do pohybu. Naši touhu a potřebu změnit a zkvalitnit náš osobní život. Nyní stojíme v situaci, kdy budeme zpracovávat tato rozhodnutí. Vesmír nepotřebuje organismy a systémy, které brání evoluci. Pokud jste si zlomili nohu a po jejím narovnání necvičíte a nehýbete se, přirozeně atrofuje. Není jí potřeba, stala se brzdou evoluce.

Jedná se o silně subjektivní pozici planety Mars. Každý z nás stojíme před výzvou zpracovat vnitřně vlastní motivace, a to na fyzické úrovni (kvadratura Jupiter, Pluto, Saturn retrográdní v Kozorohu). Může docházet k oslabení organismu a k nemocem, úmrtí ... nebo jiné zásadní životní změně. Vesmír po nás chce jasné rozhodnutí: "Přijmeš svůj životní úkol a začneš jej konečně realizovat nebo budeš alibisticky paběrkovat, přizpůsobovat se  do očí bijícím lžím v zájmu sebeobohacení se, ničit přírodu a životní prostor ostatním?".

Životní energie nyní proudí pouze tam, kde dochází k přirozené evoluci. 

 

Planeta Mars sama o sobě v astrologii symbolizuje sebeléčebný pohyb, který směřuje stále dopředu, emoce založené na pocitu, nikoli úvaze. Aby věděl, kam má směřovat, potřebuje impulz, inspiraci. Ty mu dává planeta Venuše (v kvadratuře). Dokud nemáme zpracovanou její kvalitu, nejsme sami sebou, nejsme vnitřně spokojeni, nelze jít kupředu. Věnujme v průběhu tohoto tranzitu péči sobě a svým přirozeným duševním potřebám. Abychom v listopadu (13.11.2020 se Mars vrací do direktního, přímého pohybu) věděli, kam napřít nakumulovanou energii z období retrogradity Marse.

Nenechávejte se zahnat do kouta (k překotným reakcím) systémovými/mediálními útoky a strachem, který ve vás vyvolává. Jsou pouhou iluzí (obírají vás o životní energii). Narušují přirozené harmonické vztahy, které k vašemu životu potřebujete prostřednictvím atributů Venuše. To, co se skutečně děje a kam směřujete z pohledu západní astrologie, ve skutečnosti záleží na vás a na touze žít uspokojivý život v hojnosti, harmonii a lásce (bez násilí a závislostí), na něž máme všichni bez rozdílu stejný nárok.

Stojíme před úkolem, nenechat se vyprovokovat k nenávisti vůči těm, kteří mají odlišné názory na život od našich.


Sabyánské symboly:

Mars 28°Beran 08' (aktivita, seberegenerace, sebeléčení, prosazení se, imunitni systém)

VELKÉ PUBLIKUM KONFRONTUJE ČLOVĚKA NA SCÉNĚ, KTERÝ ZKLAMAL JEHO OČEKÁVÁNÍ

Nutnost vyzrálé přípravy a sebekritiky.

Velké naděje a vzrušená očekávání netrvají věčně. Symbol odhaluje stav vědomí člověka na scéně: je si již zcela vědom toho, že přislíbil - mnoha stránkám své vlastní osobnosti a možná i jiným lidem - více, než byl schopen poskytnout. Otázkou je, jak si s touto situací poradit. V té či oné formě se 


totiž taková situace v životě opakuje. Způsob, jak se s ní člověk vypořádá, determinuje jeho budoucí možnosti rozvoje a postupu. Jde tu o potřebu být více než jen "posedlý možnostmi" a být subjektivně zainteresovaný při využívání nových sil. Musejí být vzaty v potaz objektivní výsledky, to jest, co užití těchto sil způsobí. 

Jedinec v tom není sám, protože v jistém smyslu bude ovlivněno lidstvo jako celek. Je tedy nutno být objektivní součástí celého prostředí; být ZODPOVĚDNÝ za to, co vyvolají mé činy v lidech, kteří už jsou prostě takoví, že očekávají významné výsledky.


Venuše 3° Lev 55' (malé štěstí, sebehodnota, hodnota, přitahovací pole, inspirace, řemeslná zručnost, láska - sebeláska, harmonie)

FORMÁLNĚ OBLEČENÝ STARŠÍ MUŽ STOJÍ U TROFEJÍ, KTERÉ SI PŘIVEZL Z LOVECKÉ VÝPRAVY

Mužská vůle přemoci svou animální přirozenost a udělat dojem na sobě rovné tím, že jim předvede svou zběhlost při provádění starých tradičních rituálů moci.

Tento symbol může být interpretován na striktně společenské úrovni - lovcovy trofeje, hrdost, s níž je ukazuje členům klubu, atd. Pokud však symbol vztáhneme k vyšším duchovně -mentálním implikacím znamení Lva, lze v tomto obrazu vidět 

odkaz na schopnost člověka překonávat animalistické tendence své bio - psychické povahy, a to podle jistých tradičních postupů. "Formální oblečení" zde poukazuje na to, že důležitým, ne-li nejdůležitějším cílem jednotlivce při rozvíjení této schopnosti je "dokázat si něco", sám před sebou i před ostatními.

Symbol se vztahuje k dychtivosti ukázat sám sebe v co nejlepším světle, což je pro temperament Lva typické: DRAMATIZACE VŠEHO DOSAŽENÉHO.