Horoskop dítěte/ukázka

Sem vložte podnadpis

Vážená maminko, jaký vztah k vám bude mít vaše miminko?

..... svým narozením přináší do rodiny nový způsob myšlení. Jedná se o miminko s téměř geniální myslí, které, když bude citlivě vedeno, díky své vůli dokáže v životě spoustu prospěšných věcí týkajících se budoucnosti společnosti a země.

Jedná se o typ člověka výrazně introvertního, jednajícího velmi nezávisle s důrazem na svobodnou vůli.

"Vesmírný výsadek" těchto dětí svým narozením a životem boří řád a pravidla, uvolňují a přinášejí do společnosti čerstvý vývoj.

Uran jako vládce horoskopického tvaru vědra neosvobozuje, ale napadá a boří staré struktury.
Patří sem tyto projevy: geniální nápady, týmy, party, ale také individialismus až autismus, technologie, zaměření na budoucnost, bourání předsudků, přinášejí nový způsob používání energie životní i na technické úrovni a peněz; přináší globální a ekologickou změnu směrem ke spojení s přírodními zákony.

........ je hodně fixovaný na maminku/velký vliv po dobu 4 let od narození (Luna v Panně v X. domě). Je třeba, aby toto dítě štěstěny a strhujícího nadšenectví (Jupiter ve Střelci, ve II. Domě) vidělo, že otec je také členem rodiny a že matka po otci vyžaduje zájem, díky kterému se sama cítí velice dobře. Je třeba, aby otci jasně dávala najevo, co se jí líbí, co potřebuje a co ne.
Aby vnitřní hodnota vztahů členů rodiny byla důležitější, než život v konfortu.

Maminka nebude tím pádem zájem, který má věnovat otci, všechen věnovat synkovi, svému citlivému sluníčku a tím ho rozmazlovat.
Zamezí se tak odcizení otce se synem a ...... své příslovečné štěstí nevyčerpá na svých neuskutečněných plánech, bude prostě umět zdravě využít příležitostí. (Luna kvadratura Jupiter).

Je důležité vydržet co nejdéle kojit (Venuše a Merkur ve Štíru v Konjunkci na Ascendent), protože bude co nejdéle potřebovat emocionální dotek (cca do věku 3 let).
Znamení Štíra je intenzivní a citlivé - necitlivé odmítnutí přirozených potřeb ovlivní jeho navazování vztahů na celý život. Sám si bude umět říct, kdy už bude dost.
Proto je důležité, aby si maminka uměla říkat otci o své potřeby a omezovat vše, co se jí nelíbí.

Luna v trigonu na Saturna s Plutem předznamenává pozitivní, silný a zásadní vliv starší ženy, babičky. Filípek patří k dětem, které budou dávat přednost životním a emocionálním zkušenostem před intelektuálním postojem k životu. Babičky mu v tom budou díky svým životním zkušenostem velmi nápomocné.

Emocionální bezpečí, myšlení, jak vidí matku/Luna v Panně:
Spolehlivá, zdatná, pilná matka. Obratná, svědomitá, rozumná, ovládá se, čistotná. Velmi dbalá správné výživy a zdravého životního stylu. Své dítě vychovává tak, aby hravě zvládala úkoly každodenního života. Někdy trochu úzkostná.

....... je opatrné, kriticky pozorující , spíše zdrženlivé, chytré dítě.
Aby se cítil emocionálně jistě, milován rodiči, bude chtít být užitečný a bude citlivý na neočekávané reakce nebo nedodržování pravidelných denních rituálů.

Odpovědné, předčasně zralé dítě, které rádo přebírá zodpovědnost. Zdá se, že z toho, co mu nabídlo dětství, se mu dostalo méně, než hravému Lvu nebo zasněnému Rakovi. Rodičům může někdy připadat až nenormální, jak dospěle se dítě přes svůj útlý věk chová. Jeho sklon chovat se odpovědně a zajímat se o práci, není jen jeho povrchním rysem. Když může dělat něco užitečného, je plně ve svém živlu. Dokáže projevit 

udivující praktické schopnosti a organizační talent. Kromě toho je svědomité, přizpůsobivé a je přístupné rozumným argumentům. Na kritické poznámky týkající se jeho svědomitě vykonávané činnosti však může reagovat velmi citlivě.

Přitom je jeho chování veskrze nenápadné. Je mu cizí, aby na sebe nějak upozorňovalo. Přehnaná chvála je mu spíše nepříjemná, a proto dává přednost tomu, aby okolí mlčky uznávalo jeho užitečnost.

Při svých citových projevech je dítě s Lunou v Panně zdrženlivé a střízlivé. Spontánní emocionální výbuchy jsou mu spíše cizí. Tak jako vše v jeho životě, jsou i jeho citové projevy součástí jistého pragmatismu. A když už s někým naváže vztah, ukáže se, že je to věrná s spolehlivá duše.

Odpovědnost rodičů spočívá v tom, že by se měli vyvarovat toho, aby využívali pracovního nasazení dítěte s Lunou v Panně a aby z něj neudělali předčasně výpomoc v kuchyni. Dítě samo musí pochopit, že být užitečný není jediný způsob, jak si získat úctu a uznání. Dobrou příležitostí jsou tomu večery, během nichž se hrají hry a jichž se účastní také dospělí. Kromě toho by rodiče měli - v krajním případě pomocí jemně vynakládaného nátlaku, na něž dítě tohoto typu citlivě reaguje- pobízet dítě, aby se účastnilo her se svými vrstevníky, a to takových, při nichž nejde o nic jiného, než o hry samotné.


Jak vnímá otce:
Uran opozice Slunce dávají člověku značný individualismus, sobeckost a výstřednost. Je značně nezávislý a svojí nezávislost si pečlivě hlídá. Jeho jednání není vždy ohleduplné a také občas trpí psychickou vyčerpaností. Psychologicky je to potřeba odlišovat se a ukázat svou jedinečnost, touha být učitelem, rádcem a jít příkladem. Člověk je však ochoten jít až do krajnosti, aby ukázal svou originalitu, revoluční myšlení, za každou cenu prosazuje všechno nové.

......... bude do budoucna silně ovlivňovat vztah s otcem/cca od čtyř let věku, kdy se začne zapojovat do širšího kolektivu:
Bude se mu snažit vyjít vstříc a zalíbit se mu. Otec mu bude v případě, že sám nezvolí jinou cestu, chybět jako přirozená životní autorita. Nebo ho Filip nebude příliš respektovat pro jejich vzájemné odcizení, když bude otec například dávat přednost práci před rodinou. (Slunce ve XII. Domě v opozici na Urana v VI. Domě).
To se může projevit somatickými příznaky, jejichž základem bude úzkostlivý, vystrašený a neurotický přístup k sebeprosazení. Prvním takovým projevem bývají vzpurnost, vyčerpání, nespavost, bronchitidy a angíny. V průběhu života se mohou objevit problémy se srdečním oběhem, oslabení nervového systému a ledvin (Mars ve Vahách).
Dítě s Acendetem ve Štíru a Černou Lunou v konjunkci s Neptunem v Rybách vždy neřekne, co si myslí, bude třeba jemného komunikačního přístupu a zajímavých dětských her.
Klid a regenerační sílu mu do života přinese také jemná a přátelská komunikace a pravidelné rodinné rituály, výlety, cestování, povídání si o všem možném - ze zvířat koně, psi (Jupiter ve II. Domě), ne dramatické scény, příkazy a moralizování.
Tato pozice předznamenává cca ve 39 letech revoluční změnu a nové použití vlastní vůle, pochopení a prosazení vlastního způsobu života.

Vše, co můžeme z horoskopu narození vyčíst, je pouze vodítkem nebo mapou k tomu, jakým způsobem můžeme děti vychovávat. Pokud otec bude synovi věnovat zájem takový, který bude oceňovat synovu individualitu a potřebu citového vyjádření a sám otec se tomu bude také v životě učit, mohou nastolit velice přátelský vztah, ve kterém oba budou moci být sami sebou a spokojeni ... výňatek z psaného horoskopu ...

"Jediná skutečná životní škola je: "Jaký přístup budeme mít my, jako rodiče, k našemu vlastnímu životu, takový převezmou naše děti k tomu svému..."