10.1.2024 novoluní ve Vodnáři (00:01)

10.02.2024

"Na čem nejvíce záleží je vnitřní síla (síla vůle a vnitřní integrita člověka) ".

Každá konjunkce nebo "novoluní" znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máte v přesném okamžiku jejího završení. 

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z vaší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváte být a nastavujete si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující vaše podvědomí - vaše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí vašeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, lidské organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí, vašich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických.

V tomto období je dobré soustředit se na vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci vašich plánů na jakékoli vnější úrovni. 

Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně sebe-regenerovat, sebe-léčit se.

Jedná se o dobu, která vám pomáhá propojit se sami se sebou, s vaší subjektivitou, impulsivností a emocionalitou. S potřebami vašich těl a myslí bez ohledu na to, čím právě procházíte, protože ve vás vyvolává stavy zmatku a tendenci promítat "svůj stín" do ostatních a do světa jako celku. Jedná se o čas, kdy jste v období po novoluní povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň vám pomáhá změnit postoj ke vztahům, k vlastnímu životnímu poslání a tělu. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který po završení následujícího úplňku vždy uvolňuje velké množství energie. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k vašemu propojení s přírodními - kosmickými rytmy, jejichž jste nedílnou součástí. 


Sabyánské symboly:

20° Vodnář 41' novoluní 

ZKLAMANÁ ŽENA, KTERÁ ZTRATILA ILUZE, ODVÁŽNĚ ČELÍ ZDÁNLIVĚ PRÁZDNÉMU ŽIVOTU

Schopnost čelit emocionálně zneklidňujícím prožitkům ve vztazích statečně, silou charakteru a osobní integrity.

Člověk, který zvládá a ovládá široké a komplexní obchodní podniky, se velice často dopracuje moci a úspěchu svou schopností 

vypořádávat se s krizemi a dočasnými zvraty štěstěny. Na emocionální úrovni vidíme "ženu" vystavenou hlubokému zklamání, donucenou dívat se, jak mizí iluze, které si hýčkala - zřejmě v úzkém osobním vztahu. Musí se naučit zvládat takovéto krize, které jsou ve skutečnosti testem vnitřní síly a možná schopnosti slitování. Všichni v sobě máme sílu a schopnost poučit se citovou krizí. Stejně jako každá schopnost však i tato potřebuje rozvíjet.

Symbol vás nutí učit se ODRAZIT od nepřízně osudu.


Venuše: 21° Kozoroh 42' 

GENERÁL S NOBLESOU PŘIJAL PORÁŽKU, ČÍMŽ PROJEVIL VZNEŠENOST CHARAKTERU

Uvědomit si, že je možné růst prostřednictvím porážky, a to stejně dobře, ne-li lépe, než skrze úspěch.

Zatímco předchozí symbol vypovídal o spění k úspěchu v kulturně organizovaném kolektivním podniku, tento nám předkládá možnost obratu zjevného vnějšího neúspěchu ve vnitřní duchovní obohacení. Nedávno jsme byli svědky toho, jak se totálně přemožené národy (Německo, Japonsko) vzchopily a dosáhly velkého ekonomického úspěchu. Hodně záleží na kvalitě vůle a vnitřní integritě člověka.

V symbolu nalézáme zdánlivý paradox, ale duchovní život je vždy paradoxní. Velký hříšník se 

může stát nejuznávanějším svatým, a středověký papež zločincem. Na čem nejvíce záleží je VNITŘNÍ SÍLA.