10.3.2024 novoluní ve Vodnáři (10:01)

10.03.2024

"Ti, s nimiž je člověk spojen předivem spirituálních (nebo biologických) energií, nakonec v pravý čas vyjdou vstříc jeho potřebám."

Každá konjunkce nebo "novoluní" znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máte v přesném okamžiku jejího završení. 

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z vaší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváte být a nastavujete si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující vaše podvědomí - vaše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí vašeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, lidské organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí, vašich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických.

V tomto období je dobré soustředit se na vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci vašich plánů na jakékoli vnější úrovni. 

Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně sebe-regenerovat, sebe-léčit se.

Jedná se o dobu, která vám pomáhá propojit se sami se sebou, s vaší subjektivitou, impulsivností a emocionalitou. S potřebami vašich těl a myslí bez ohledu na to, čím právě procházíte, protože ve vás vyvolává stavy zmatku a tendenci promítat "svůj stín" do ostatních a do světa jako celku. Jedná se o čas, kdy jste v období po novoluní povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň vám pomáhá změnit postoj ke vztahům, k vlastnímu životnímu poslání a tělu. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který po završení následujícího úplňku vždy uvolňuje velké množství energie. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k vašemu propojení s přírodními - kosmickými rytmy, jejichž jste nedílnou součástí. 


Sabyánské symboly:

20° Vodnář 41' novoluní 

STŮL PROSTŘENÝ K VEČERNÍMU JÍDLU

Symbol vypovídá, že ti, s nimiž je člověk spojen předivem spirituálních (nebo biologických) energií, nakonec v pravý čas vyjdou vstříc jeho potřebám.

Významným prvkem tohoto obrazu je nejen jídlo, ale i skutečnost, že se jedná o jídlo "večerní". Chceme-li použít tradičního symbolismu, lze říci, že Duše se po dlouhém sledu existencí v 

osobách, na sklonku dne projevení, vrací do svého duchovního domova. Nachází tam to, co obnovuje a plně vyživuje - a pokud šlo vše dobře, prožívá štěstí za hranicemi existence.

Symbol slibuje uspokojení nebo naplnění ve všem, co člověk podniká. Na sklonku života nachází vědomí Duše POTRAVU ve sklizni všeho, co v průběhu života odpovídalo archetypálnímu účelu a osudu Duše - jedné z myriád aspektů božského tvůrčího slova, které odstartovalo cyklus.


Venuše: 28° Vodnář 06' 

POKÁCENÝ A OŘEZANÝ STROM, ZÁSOBA DŘEVA NA ZIMU

Poznatky a dovednosti použité v přirozených podmínkách k uspokojení základních životních potřeb.

Symbol vztahuje k přírodnímu životu lidskou schopnost připravovat se na budoucnost a využívat jak fyzické síly, tak mentální vynalézavost. K vypořádání se s těžkými úkoly existence v těsné vazbě s přírodou je potřebná síla, výkonnost a inteligence, jsou však včleněny do takového života, v němž může být každý čin součástí harmonického a krásného rituálu prostoupeného hlubokým významem.

Symbol se vztahuje k efektivnímu využití přírodních zdrojů, které je nutné k zajištění spokojeného života. Takové využití je založeno na INTELIGENTNÍM PŘEDVÍDÁNÍ.