14.10.2023 novoluní ve Vahách (19:58)

12.10.2023

"Máte v sobě moc přetvořit realitu podle svých představ".

Každá konjunkce nebo "novoluní" znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máte v přesném okamžiku jejího završení. 

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z vaší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváte být a nastavujete si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující vaše podvědomí - vaše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí vašeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, lidské organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí, vašich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických.

V tomto období je dobré soustředit se na vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci vašich plánů na jakékoli vnější úrovni. 

Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně sebe-regenerovat, sebe-léčit se.

Jedná se o dobu, která vám pomáhá propojit se sami se sebou, s vaší subjektivitou, impulsivností a emocionalitou. S potřebami vašich těl a myslí bez ohledu na to, čím právě procházíte, protože ve vás vyvolává stavy zmatku a tendenci promítat "svůj stín" do ostatních a do světa jako celku. Jedná se o čas, kdy jste v období po novoluní povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň vám pomáhá změnit postoj ke vztahům, k vlastnímu životnímu poslání a tělu. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který po završení následujícího úplňku vždy uvolňuje velké množství energie. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k vašemu propojení s přírodními - kosmickými rytmy, jejichž jste nedílnou součástí. 


Sabyánské symboly:

21° Váhy 08' novoluní 

PLÁŽ PLNÁ SPOKOJENÝCH NEDĚLNÍCH VÝLETNÍKŮ

Oživující kontakt s mateřskou sílou přírody a společenské pospolitosti.

Moře je širou kolébkou, z níž se na počátku vynořili živé organismy. Symbolizuje rovněž kolektivní Nevědomí, "matrici" biosféry, v níž vědomí nabývá individualizovaných forem. Vědomí lidských bytostí je dána specifická forma kulturou, v níž žijí, a různými věcmi, jimž se každodenně při práci zabývají. Jejich smysl se však může dobře a zdravě regenerovat kolektivním zážitkem a hlubokým pocitem nedi

ferencované sounáležitosti, když se společně noří do osvěžující planetární "Matky", tam, kde je nejdynamičtější, neomezená a nespoutaná.

V symbolu je vidět základ, z nějž se budou odvíjet budoucí vývojové prvky. V jistém smyslu jde o základ biodynamický, sahá však až za samu biosféru, k tomu, co je ve všech kosmických rytmech organizace nazýváno Mateřským principem - například galaktický vesmír. Můžeme zde mluvit o OCEÁNICKÉM POCITU, zrozeném ze sladění s nejzákladnějšími rytmy existence, ať už na jakékoli úrovni.


Venuše: 5° Panna 02' 

ČLOVĚK SI ZAČÍNÁ UVĚDOMOVAT DUCHY PŘÍRODY A SPIRITUÁLNÍ ČINITELE, NORMÁLNĚ NEVNÍMANÉ

Otevírání nových úrovní vědomí.

Po snaze, vybudovat si na základě každodenních kontaktů vědomí, které by mělo formu a smysl, v tomto symbolu vidíme další stupeň uvědomování, a to v počátečním a relativně primitivním stavu. Vědomí se postupně dostává za pouhé fyzické charakteristiky a začíná pociťovat energetické procesy, tj, dynamiku sil, které se externalizují jako životní formy.

Mysl se ve své objektivizující a analytické povaze vždy snaží dát "jméno a formu" tomu, co k ní přichází jako energetický proces. "Představuje si předem" energii nebo pocit, a vztahuje ho k více či méně známé smyslové zkušenosti. Říkáme tomu IMAGINACE.